نوشته ها

ضمائر متقابل یا دو سویه

شاید در وهله اول نیازی به توضیح کاربردهای ضمائر در جملات نباشد و اینکه آنها به عنوان جایگزین اسامی مورد استفاده قرار میگیرند ولی به دلیل تنوع بالای تعداد و کاربردهای ضمائر هم در گفتارهای رسمی و غیر رسمی و همچنین در متون نوشتاری و مقالات علمی و همچنین نامه …

توضیحات بیشتر »

استفاده از تصاویر جهت یادگیری معانی لغات

آیا برای یادگیری و به خاطر سپردن معانی لغات و واژگان جدید که با آنها از طریق متون و همچنین لغتنامه ها آشنا میشویم تنها بایستی تمرکزمان بر روی کلمات و متون و حروف باشد یا اینکه بر اساس نظریات جدید و مبتنی بر اصول آموزشی نوین که با علم …

توضیحات بیشتر »

کلمات پرسشی و سؤالی

کلمات پرسشی و سؤالی تقریبا برای همه ما کاملا آشنا میباشند چون با استفاده از آنها در صحبتهای روزمره و همچنین هنگام نوشتن متنهای بلند و کوتاه میتوانیم از طرف مقابل سؤالاتی را مطرح سازیم که برای برخی از آنها پاسخهای آری یا خیر و برای بعضی دیگر نیاز است …

توضیحات بیشتر »

جایز بودن اشتباهات در یادگیری و آموزش

مساله ای که میتواند در یادگیری افراد در زمینه گرامر و تمرین نگارش و تقویت مکالمه روزمره روان و بداهه تاثیر مستقیم داشته باشد و در مقالات آموزشی هم به آن اشاره شده است اشتباه کردن است که امری کاملا جایز و طبیعی و نرمال و بخشی از فرایند آموزش …

توضیحات بیشتر »

بخش دوم طرز صحیح نگارش رایانامه

در ادامه بحث جلسه قبل که به بررسی قسمتهای مختلف رایانامه و همچنین طرز صحیح نگارش و انشاء آن پرداختیم, در مقاله آموزشی امروز هم به دو سر فصل و بخش جدید نگاه خواهیم انداخت در ارتباط با افزودن محتوا به بدنه پیام و همچنین نکاتی که در خاتمه نامه …

توضیحات بیشتر »

بخش نخست طرز صحیح نگارش رایانامه

امروزه تقریبا نمیتوان فردی را در جهان یافت که بطور مطلق از فن آوریهای مرتبط با فضای مجازی کلا و بطور مطلق منفک و جدا باشد چون برخلاف سالها و دهه های قبل که استفاده از نامه های سنتی و پست و رادیو و تلویزیون برای گسترش اخبار مرسوم بود, …

توضیحات بیشتر »

وجه وصفی مفعولی

با کاربردهای وجه وصفی در زمان حال در بخشهای قبل آشنا شدیم و در این مقاله قصد داریم تا به وجه مفعولی و در زمان گذشته بپردازیم که پرکاربرد بوده و جزو مباحث نسبتا متوسط و رو به پیشرفته گرامری است. زمانهای مختلفی را میتوان نام برد در زمینه ساختن …

توضیحات بیشتر »

ضمائر انعکاسی و تاکیدی

هنگامیکه سخن از استفاده از انواع متنوع ضمائر در گرامر و جمله سازی به میان می آید, نمیتوان از نقش ضمائر انعکاسی غافل ماند که تقریبا همه ما با آنها آشنا هستیم و بطور روزمره از آنها در جمله سازی و همچنین نوشتن پیامکها و نامه های کوتاه و بلند …

توضیحات بیشتر »

صفتها و وجه توصیفی و افعال حسی

در بخش قبل به اختصار به بررسی و معرفی وجه وصفی پرداختیم که در این قضیه میتوان با استفاده از زمان مضارع و ماضی به جمله سازیهای گوناگونی پرداخت. ولی وجه وصفی و کاربردها و ترکیباتی که از آن به همراه افعال و صفتهای توصیفی ساخته میشود هنوز به اتمام …

توضیحات بیشتر »

وجه وصفی حال

میتوان بدون شک وجه وصفی را یکی از پرکاربرترین بخشها و قواعد گرامری در نظر گرفت که هم در گفتار و هم در نوشتار زیاد توسط گویشوران و دانشجویان مورد استفاده قرار میگیرد و تقریبا همه ما نیز با آن بطور کامل آشنا هستیم و در این بخش با ارائه …

توضیحات بیشتر »