کلاسهای آنلاین تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی

در بسیاری از موارد هنگامیکه با دانشجویان و دانش آموزانی که در کلاسهای زبان انگلیسی بصورت آموزشگاهی و گروهی و یا به روش تدریس خصوصی مکالمه و با شرکت یک یا دو یا سه نفر از داوطلبین تشکیل میگردند صحبت و مشورت کنید نظر آنها را عموما مساعد با برگزاری حضوری در دوره های آموزشی خواهید یافت ولی با استفاده از برنامه های نوین و کاربردی که در رایانه های فردی و رومیزی و همچنین گوشیهای تلفن همراه هوشمند که به سیستم عامل نوین مجهز میباشند میتوان تقریبا با همان میزان بهره وری به تقویت همه مهارتهای داوطلبین و افراد شرکت کننده در این دوره ها اقدام نمود و به علاوه میتوان به نقاط قوت و مزیتهای بسیاری در این زمینه و در مقایسه بین دوره های برخط و کلاسهای سنتی و حضوری پرداخت.

There are myriad reasons why thousands of people are turning to online English-teaching classes دلایل زیادی وجود دارد برای اینکه هزاران نفر به کلاسهای برخط تدریس انگلیسی روی می آورند The trainers are embarking on this matter to actually transfer their training skills to an online context and set up courses tailored to the educational requirements of their students مربیان تلاش دارند در جهت در واقع ارائه و انتقال مهارتهای آموزشی به محتوای آنلاین و دوره هائی را دائر کنند در جهت و مطابق با نیازهای دانشجویانشان Many people, due to various reasons prefer to enroll in online private language classes and in this article we are going to have a look at them خیلی افراد, به دلایل گوناگون, در کلاسهای خصوصی زبان آنلاین شرکت میکنند و در این مقاله قصد نگاه اجمالی به آنها را داریم.

Besides the traditional face-to-face English language classes, online directions in the life and career of many people are gaining popularity and acceptance and they can adapt their skills towards an online educational, multimedia environment to enhance their speaking and writing skills در کنار کلاسهای حضوری زبان انگلیسی, مسیرهای آموزشی برخط در زندگی و شغل بسیاری از افراد در حال کسب مقبولیت و محبوبیت میباشند و آنها به این وسیله میتوانند تا مهارتهای خود را طبق محیط آموزشی آنلاین مبتنی بر چند رسانه ای جهت ارتقاء مهارتهای مکالمه و نگارش خویش پیش ببرند It is already clear that online tutoring and courses are becoming increasingly popular all over the globe, offering learners and teachers unmatched flexibility in their curricula to work and learn, no matter where they are across the world

این موضوع کاملا آشکار است که دوره های تدریس خصوصی آنلاین به سرعت در حال معروف شدن میباشند, و به فراگیران و معلمین این امکان را میدهند تا در تقویم های تحصیلی و برنامه ها انعطاف بیسابقه ای داشته باشند جهت کارکردن و فراگیری, صرفنظر از اینکه در چه مکانی از جهان هستند In online courses, the timing of the classes as mentioned is more flexible and you can study from the comfort of your home همانگونه که ذکر شد, در کلاسهای برخط تعیین ساعتها همراه با انعطاف بیشتری میباشد و شما میتوانید با آرامش از منزل به مطالعه بپردازید With preparation for the English language classes, having fast and reliable internet connection, along with communication tools like a good cellphone, headphones and a microphone would be recommended در ارتباط با کلاسهای برخط زبان انگلیسی, داشتن ارتباط پرسرعت اینترنت به همراه لوازم ارتباطی از قبیل یک تلفن همراه مناسب و هدفون و میکروفن توصیه می گردد.

In web-based private teaching classes covering speaking, writing, reading comprehension skills, IELTS, TOEFL, grammar, and translation topics, usually a platform is agreed upon, which can be a cellphone application or a free/paid online educational website program so that the students and teachers can speak together and have voice/video access در کلاسهای تدریس خصوصی مبتنی بر شبکه, که شامل این موارد میشوند: مهارتهای مکالمه, نگارش, درک مطلب خواندن, آیلتس, تافل, گرامر, و ترجمه, عموما بر روی یک پلتفرم نرم افزاری توافق میشود که میتواند یک اپلیکیشن تلفن همراه و یا سرویس رایگان یا اشتراک وبسایت باشد بطوریکه دانشجویان و معلمین میتوانند با این روش با یکدیگر از طریق صوت و تصویر در تماس بوده و صحبت کنند Usually the courses materials can be sent as attachments via email or the same applications too معمولا مواد درسی دوره ها نیز میتوانند از طریق رایانامه یا فایل ضمیمه با استفاده از همین برنامه ها ارسال گردند Using these equipment the classes can be held online and usually a rapport is shaped between the language learners and the teachers which is effective in bolstering the educational purposes با بهره گیری از این تجهیزات میتوان کلاسها را برگزار کرد و معمولا یک حسن تفاهم و رابطه دوستانه بین زبان آموزان و مدرسین شکل میگیرد که در جهت نیل و تقویت اهداف آموزشی موثر است.