نوشته ها

تلاش و جهد و تقلا کردن

در مواردی که مشغول مطالعه کتب و متون روزنامه های آنلاین و چاپی هستید با کلماتی از قبیل تلاش و جهد و تقلا کردن مواجه میشوید در مواردیکه نویسنده درمورد مساله ای که صرف انرژی زیادی جهت به انجام رسیدن آن شده است و از لحاظ معنا شناسی اهمیت دارد …

توضیحات بیشتر »

مفهوم و لغتی به نام توسعه

همه ما طبیعتا با مفهوم و معنای کلمه توسعه آشنا هستیم که این لغت میتواند حالت اسم و فعل به خود بگیرد و طبیعتا در بسیاری از متونی که تقریبا حالتی رسمی و آکادمیک و علمی دارند مورد استفاده قرار میگیرد ولی در کنار این معنای دانشگاهی و تقریبا متوسط …

توضیحات بیشتر »

شاید و حدس و گمان و احتمالا

کلماتی که در تیتر و عنوان این مقاله به چشم میخورند حاکی از عدم داشتن قطعیت درباره یک موضوع در سخنان و مطالب روزمره در بین گویشوران میباشند و همه ما با آنها بارها برخورد داشته ایم ولی شاید قدری دشوار باشد تا بتوان از لحاظ منطقی و نکات آموزشی …

توضیحات بیشتر »

کلمات معادل به سمت بالا و صعود

یافتن معادل مناسب در هنگام آدرس پرسیدن و نشان دادن جهت به دیگران مثل جهانگردان همواره بخش تقریبا ثابتی از کتابهای آموزشی گرامر میباشد و مثلا مهم است که بدانید هنگامیکه ذکر میکنید پا بر روی یک پله میگذارید در بین بسیاری از کلمات و عبارات متعدد که ممکن است …

توضیحات بیشتر »

حروف اضافه درون و داخل

در برخی جملات که روایتی در حال تعریف کردن میباشد و قسمتهای مختلفی از یک داستان برای شنونده بازگو میشود نیاز به استفاده از حروف اضافه ای هست که قسمتهائی از مثلا یک اتاق یا کمد یا کشو را تعریف میکنند که در داخل آنها چیزی قرار داده شده است …

توضیحات بیشتر »

بالا و بر روی چیزی

قیدها و حروف اضافه بالا و بر روی چیزی را میتوان به عنوان مترادف در نظر گرفت ولی در کنار شباهتهائی که بین آنها وجود دارد, مسلما وجه تمایز هائی نیز به چشم میخورند که در کاربرد آنها در جمله سازی میتوانند تغییراتی ایجاد نمایند. بر اساس اینکه آنها چگونه …

توضیحات بیشتر »

همه نکات درباره همه چیز

اسم, قید, و صفتی وجود دارد به عنوان همه و همه چیز و همه افراد که در خیلی از موارد جمله سازی هم در صحبتهای روزمره و هم در هنگام نوشتن یک مقاله و متن کاربرد دارد ولی از برخی جهات کاربرد صحیح این کلمه میتواند همراه با علامت سوال …

توضیحات بیشتر »

نکات کلیدی تدریس خصوصی

میتوان به نکاتی کلیدی و تاثیر گذار اشاره داشت در زمینه آموزش و فراگیری زبان انگلیسی از طریق مطالعه و شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی و بطور اجمالی به مقایسه ای پرداخت بین این دوره ها و طرح هائی که در آموزشگاهها ارائه میشوند و از چندین منظر میتوان این …

توضیحات بیشتر »

تفاوت بین خندیدن و لبخند زدن

کلماتی از قبلی خندیدن, لبخند زدن و تبسم کردن را میتوان به عنوان تجسم کننده خوشحالی در نظر گرفت که تصاویری شاد را به ذهن متبادر مینمایند و بین این مترادفها قطعا تا حد زیادی از شباهت هم وجود دارد چون همه ما با شنیدن و خواندن این افعال و …

توضیحات بیشتر »

تماشا کردن و دیدن و مشاهده

باز هم به سراغ چندین لغت آشنا برای همه ما میرسیم که بارها و بارها از آنها از طرق مختلف استفاده کرده ایم. از نقطه نظر رسمی و یا غیر رسمی بودن شاید نتوان چندان تفاوت آشکاری بین سه کلمه ای که در عنوان این مقاله وجود دارند یافت ولی …

توضیحات بیشتر »