نوشته ها

قیدهای بیشتر و دورتر به همراه کاربردهایشان

شباهتهائی که در بین کلمات و قیدها و صفتها وجود دارند از لحاظ تلفظ و همچنین برخی از حروف مشابه که در ساختار آنها هستند میتوانند در برخی اوقات کمک کننده برای ما باشند در زمینه حدس زدن معنا و مفهوم آنها و در برخی دیگر اوقات میتوانند کمی گیج …

توضیحات بیشتر »

تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در دوره های برخط

در دوره های آموزشی و کلاسهای آنلاین یا همان برخط تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی که با استفاده از برنامه های نصب شده بر روی گوشیهای تلفن همراه هوشمند در حال گسترش میباشند, بر خلاف کلاسهای سنتی نیازی به حضور فیزیکی در کلاسها و نشستن بر روی صندلیها و دیدار …

توضیحات بیشتر »

اعتماد و اعتقاد و باور داشتن

اعتماد داشتن به افراد و باور داشتن به ایده و نظر را میتوان تقریبا در بیشتر جملات و ساختارهای گپ و گفت روزمره و همچنین بسیاری از مقالات و متون ادبی و روزنامه ها و داستانها پیدا کرد. جدا از منظر گرامری میشود به کاربردهای متنوعی در این زمینه اشاره …

توضیحات بیشتر »

چه خبر و اوضاع و احوال چطور است

میتوان از این گونه عبارات و پرسشها بسیار زیاد در مکالمات روزمره با دیگران استفاده کرد و تقریبا همه ما با این نوع ساختارها آشنا هستیم و میتوان اظهار داشت در اکثر کلاسها از این نوع عبارات به وفور جهت تقویت مهارتهای کلامی در بین دانشجویان استفاده میشود. حالا یکی …

توضیحات بیشتر »

مترادفهای فواصل کم از قبیل نزدیک و جنب و کنار

در بسیاری از کتابهای آموزشی که حاوی نکاتی برای دانشجویان بین المللی میباشند میتوان بحثهای آشنای مربوط به فواصل بین ساختمانها و همچنین آدرسها با جرئیات تکمیلی شامل تصاویر پیدا کرد و مهم است تا از بین کلماتی همچون در کنار و جنب و پهلوی ساختمانها بهترین را در همگام …

توضیحات بیشتر »

سعی و نهایت تلاش خود را انجام دادن

به نظر شما از چه عباراتی میتوان در هنگام ترجمه متون استفاده کرد که مربوط به تلاش و سعی کردن در یک مورد میباشد؟ عبارتی که از لحاظ ساخنارهای گرامری کاملا صحیح بوده و مفهوم مورد نظر را به مخاطب منتقل سازد. آیا سعی کردن و منتهای تلاش را به …

توضیحات بیشتر »

حال شما چطور است و چه احساسی دارید

در نگاه اول پاسخ شما به دو پرسشی که در تیتر و عنوان نوشته امروز مطرح شده است چیست و چه حدسی میتوانید از متن و محتوائی که در آن از چنین پرسشهائی استفاده شده اند دارید؟ آیا بایستی تا سریعا به جواب دادن اقدام نمود یا اینکه تکنیک بهتر …

توضیحات بیشتر »

پاسخهای البته و قطعا و حتما رسمی و غیر رسمی

چنانچه جواب و پاسخ ما به سوالی که طرف مقابل از ما میپرسد مثبت باشد میتوان به طرق مختلفی کلمات و عبارات را در کنار هم چید تا مفهوم و معنا به خوبی به مخاطب منتقل شود ولی برخی اوقات بسته به اینکه متن و محتوای سخن مورد نظر رسمی …

توضیحات بیشتر »

پرسش درباره مشغول انجام چه کاری میباشید

سوالات روزمره را میتوان به عنوان بخش بزرگی از صحبتها, پرسشهائی که به نوعی از آنها استفاده میشود تا آغازگر انجام گپ و گفت و معاشرت با دیگران باشند و همچنین گذراندن اوقات در کنار دیگران در نظر گرفت و تقریبا برای همه ما روی داده است که هنگام گفتگو …

توضیحات بیشتر »

کلاسهای آنلاین تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی

در بسیاری از موارد هنگامیکه با دانشجویان و دانش آموزانی که در کلاسهای زبان انگلیسی بصورت آموزشگاهی و گروهی و یا به روش تدریس خصوصی مکالمه و با شرکت یک یا دو یا سه نفر از داوطلبین تشکیل میگردند صحبت و مشورت کنید نظر آنها را عموما مساعد با برگزاری …

توضیحات بیشتر »