نوشته ها

راه و روش و طریق به همراه کاربرد این کلمات

کلماتی هستند که حالت اتصالی بین عبارات و پاراگرافها و جمله واره ها را در متون گفتاری و نوشتاری در مقیاس وسیع و زیاد برقرار میکنند و لغاتی همچون راه و روش و طریق را میتوان از این دسته در نظر گرفت. ولی نکته جالب و گرامری در زمینه محتوای …

توضیحات بیشتر »

حروف اضافه و قیدهای آنسو و فراتر از چیزی

دو کلمه ای که امروز قصد صحبت درباره آنها را داریم عبارتند از آنسو و فراتر که بسیار در صحبتهای روزمره و همچنین انواع گفتارها و نوشتارهای رسمی, دوستانه, روزنامه نگاری و غیر رسمی کاربرد دارند. یکی از مواردی که در گرامر کمی منجر به گیج شدن دانشجویان و فراگیران …

توضیحات بیشتر »

استفاده صحیح و بجای نقطه در جملات

در دنیای نگارش و گرامر میتوان به مباحث زیادی اشاره داشت درباره عواملی همچون جمله و نیم جمله, فعل و فاعل, قید و صفت و از این دسته لغات و مفاهیم که تقریبا برای پوشش دادن هر یک از آنها میتوان چندین فصل و کتاب را به رشته تحریر درآورد. …

توضیحات بیشتر »

تقویت مهارتهای زبان انگلیسی

به موازات روشها و متدها و همچنین منابع مورد اطمینان و آموزشی و محتوای موجود در بازار در زمینه فراگیری زبان انگلیسی میتوان به نکاتی هم اشاره داشت که در کوتاه, میان, و بلند مدت در زمینه داشتن تسلط در مراحل چهارگانه مهارتی که شامل داشتن مکالمه روان و سلیس …

توضیحات بیشتر »

قیدهای مفاهیم سپس و بعد از آن

در مواردی همچون اعلام و بیان توالی و ترتیب دو فعل یا کار و رویداد در جملات میتوان از قیدهائی استفاده کرد که زمانبندی را در متون نشان میدهند من جمله سپس و بعد از آن و کاربرد این دسته از قیدها در جملات فراوان میباشد. در بحث امروز قصد …

توضیحات بیشتر »

طرز صحیح خطاب کردن اساتید و معلمین

در مباحث آموزشی پژوهشی میتوان به نکات ظریفی اشاره کرد که شاید در نگاه اول از دید دانش آموزان و دانشجویان قدری مغفول و نادیده انگاشته شده باشند و شاید هم برای برخی افراد این مساله کمی عادی به نظر برسد که نحوه صحیح خطاب کردن اساتید و معلمین چیست. …

توضیحات بیشتر »

امتیاز و درجه و نمره و رتبه

چهار لغتی که در عنوان این نوشته به چشم میخورند به نحو جالبی از لحاظ معنائی شبیه و مترادف یکدیگر هستند ولی از منظر گرامری و همچنین کاربردی در متون و نوشتارهای گوناگون مسلما تفاوتهائی از خود بروز میدهند. مثلا غیر عادی به نظر میرسد اگر فردی درباره کارنامه نمرات …

توضیحات بیشتر »

در خلال و میان چیزی و کسب تجربه

کلمات و اصطلاحاتی وجود دارند که شباهت اصوات دارند, هنگام ترجمه کردن و تقریبا معانی مشابهی هم دارند. از آنسو دیگر لغات و اصطلاحاتی هم هستند که معانی آنها تغییر یافته و ترجمه اشتباه آنها در هنگام صحبت کردن و نوشتن مقاله و متون میتواند در تفسیر و درک مطلب …

توضیحات بیشتر »

لطفا و خواهش و درخواست محبت آمیز

درخواست محبت آمیز داشتن از دیگران را میتوان تقریبا به عنوان بخشی ثابت در مکالمات روزمره مورد استفاده بسیاری از گویشوران در نظر گرفت و با استفاده از ساختارهائی که به نوعی ادب و نزاکت و محبت و عطوفت را میرسانند میتوان از دیگران درخواستها و خواهشهائی داشت از قبیل …

توضیحات بیشتر »

شل و رها و از دست دادن و گم کردن

برخی از کلمات هستند که حاوی دو شکل معنائی صفت و فعل میباشند و با بررسی ورودی خیلی از کلمات در لغتنامه ها میتوانید به تعداد زیادی از چنین لغات برخورد داشته باشید. مثلا صفتی که در این مجال قصد بررسی آنرا داریم شل و آزاد و رها میباشد مثلا …

توضیحات بیشتر »