نوشته ها

گرامر و تدریس خصوصی زبان انگلیسی

نمیتوان از نفش مهم گرامر در دوره های تدریس خصوصی زبان انگلیسی غافل ماند چون ساختار حتی جملات و عبارات بسیار مقدماتی نیازمند داشتن حداقل دانش و فراگیری نکات گرامری میباشد. در همین زمینه کتابها و دوره های برخط و آنلاین فراوانی را میتوان یافت که میتوانند به عنوان چراغ …

توضیحات بیشتر »

نکات تحلیلی گرامر

اصولا ما چرا نیاز به فراگیری و آموزش نکات گرامری داریم؟ آیا نمیتوان بدون آنکه چیزی درباره گرامر و اصول جمله سازی و پاراگراف بندی در مقالات دانست به گپ و گفت روزمره با دیگران پرداخت و مطالب منتشر شده را مطالعه کرد؟ چه رابطه ای بین دانستن نکات گرامری …

توضیحات بیشتر »

فراگیری اصول و مبانی گرامر

هنگامیکه نوبت به فراگیری زبان انگلیسی میرسد نمیتوان از نقش مهم و پررنگ گرامر غافل ماند چون در کنار همه مباحثی که در ارتباط با یادگیری و به خاطر سپردن لغات و واژگان و اصطلاحات مکالمات روزمره و ضرب المثلها به میان می آیند, نحوه ساختار و اجزاء جملات و …

توضیحات بیشتر »

راه و روش و طریق به همراه کاربرد این کلمات

کلماتی هستند که حالت اتصالی بین عبارات و پاراگرافها و جمله واره ها را در متون گفتاری و نوشتاری در مقیاس وسیع و زیاد برقرار میکنند و لغاتی همچون راه و روش و طریق را میتوان از این دسته در نظر گرفت. ولی نکته جالب و گرامری در زمینه محتوای …

توضیحات بیشتر »

حروف اضافه و قیدهای آنسو و فراتر از چیزی

دو کلمه ای که امروز قصد صحبت درباره آنها را داریم عبارتند از آنسو و فراتر که بسیار در صحبتهای روزمره و همچنین انواع گفتارها و نوشتارهای رسمی, دوستانه, روزنامه نگاری و غیر رسمی کاربرد دارند. یکی از مواردی که در گرامر کمی منجر به گیج شدن دانشجویان و فراگیران …

توضیحات بیشتر »

استفاده صحیح و بجای نقطه در جملات

در دنیای نگارش و گرامر میتوان به مباحث زیادی اشاره داشت درباره عواملی همچون جمله و نیم جمله, فعل و فاعل, قید و صفت و از این دسته لغات و مفاهیم که تقریبا برای پوشش دادن هر یک از آنها میتوان چندین فصل و کتاب را به رشته تحریر درآورد. …

توضیحات بیشتر »

تقویت مهارتهای زبان انگلیسی

به موازات روشها و متدها و همچنین منابع مورد اطمینان و آموزشی و محتوای موجود در بازار در زمینه فراگیری زبان انگلیسی میتوان به نکاتی هم اشاره داشت که در کوتاه, میان, و بلند مدت در زمینه داشتن تسلط در مراحل چهارگانه مهارتی که شامل داشتن مکالمه روان و سلیس …

توضیحات بیشتر »

قیدهای مفاهیم سپس و بعد از آن

در مواردی همچون اعلام و بیان توالی و ترتیب دو فعل یا کار و رویداد در جملات میتوان از قیدهائی استفاده کرد که زمانبندی را در متون نشان میدهند من جمله سپس و بعد از آن و کاربرد این دسته از قیدها در جملات فراوان میباشد. در بحث امروز قصد …

توضیحات بیشتر »

طرز صحیح خطاب کردن اساتید و معلمین

در مباحث آموزشی پژوهشی میتوان به نکات ظریفی اشاره کرد که شاید در نگاه اول از دید دانش آموزان و دانشجویان قدری مغفول و نادیده انگاشته شده باشند و شاید هم برای برخی افراد این مساله کمی عادی به نظر برسد که نحوه صحیح خطاب کردن اساتید و معلمین چیست. …

توضیحات بیشتر »

امتیاز و درجه و نمره و رتبه

چهار لغتی که در عنوان این نوشته به چشم میخورند به نحو جالبی از لحاظ معنائی شبیه و مترادف یکدیگر هستند ولی از منظر گرامری و همچنین کاربردی در متون و نوشتارهای گوناگون مسلما تفاوتهائی از خود بروز میدهند. مثلا غیر عادی به نظر میرسد اگر فردی درباره کارنامه نمرات …

توضیحات بیشتر »