نوشته ها

خوب و مناسب

هنوز هم بحثهای زیادی درباره شباهتها و اختلافات بین کلمات و صفتها و قیدها وجود دارد و تقریبا کمتر کتاب گرامری را میتوان یافت که به این گونه موارد نپرداخته باشد و مثالها و فصلهای متعددی را در این زمینه ارائه نکرده باشد. دو کلمه ای که امروز قصد بررسی …

توضیحات بیشتر »

در بین و در میان و در وسط

این کلمات را هر یک از ما تاکنون صدها بار در محاورات و صحبتهای روزمره و همچنین در متون نوشتاری از قبیل رایانامه و پیامکهای تلفنهای همراه هوشمند استفاده کرده و نوشته ایم ولی اختلافات ریز و جزئی از منظر گرامری بین آنها وجود دارد که قصد پرداختن به آنها …

توضیحات بیشتر »

کاربرد جمله و عبارت

به نظر شما از نظر گرامر و قوانین ساخت اجزاء پاراگرافها و همچنین در هنگام چیدن کلمات در کنار یکدیگر در زمان سخن گفتن رسمی و غیر رسمی میتوان از عبارات به جای جملات و یا بالعکس استفاده کرد؟ درست شنیده اید, شاید از نظر شما تفاوت معنائی چندانی بین …

توضیحات بیشتر »

قید و صفت شباهت داشتن

بیان شباهتها و اختلافات بین افراد و چیزها را در آموزش گرامر میتوان از راههای گوناگونی به انجام رساند و مثلا با استفاده از صفت و قید میشود این موارد را در جملات به وضوح بیان کرد و از نقطه نظر نوشتاری هم کلماتی که قید و صفت شبیه و …

توضیحات بیشتر »

واحد اندازه گیری پا و عضوی از بدن

جالب است که برخی از کلمات حاوی چندین معنا هستند به ویژه هنگامیکه در جملات و عبارات بصورت مفرد و جمع استفاده میشوند که در این موارد تبدیل به اسم و صفت میشوند و چنانچه با معانی و مفاهیم آنها آشنا نباشیم ممکن است درک مطلب شنیداری و کتبی قدری …

توضیحات بیشتر »

آموختن و مطالعه کردن

عنوان این بخش میتواند قدری شما را به تفکر بیندازد درباره مفهوم و معنا و میزان شباهت و اختلاف بین این دو کلمه چون از برخی جهات بسیار مانند و مترادف یکدیگر میباشند ولی از برخی دیدگاههای گرامری و بسته به اینکه در صحبت از آنها استفاده میشود و یا …

توضیحات بیشتر »

پرسش کردن درباره مشاغل افراد

صحبتهای خودمانی و غیر رسمی بخش بزرگی از جملات و سخنهای بسیاری از افراد را در هر جامعه ای تشکیل میدهند و سوالات و جوابهای زیادی هم در این بین رد و بدل میشوند که شاید از اهمیت چندانی برخوردار نباشند ولی خوب آنها بخشی از ساختار گفتار را میسازند. …

توضیحات بیشتر »

راستی دقت کنید به این نکته

عبارتی وجود دارد به عنوان راستی که تقریبا همه ما بارها از آن در صحبتها و سخنان روزانه خود استفاده کرده ایم و در مواردی کاربرد آن جالب و توصیه میشود که نکته ای را که به مخاطب گفته ایم در ادامه به مطلبی دیگر اشاره داشته باشیم که شاید …

توضیحات بیشتر »

لغتهای برخاستن بلند کردن و مطرح ساختن

بحث ریشه یابی کلمات در لغتنامه ها میتواند بسیار جالب و جذاب باشد و در برخی موارد به داستانهای تاریخی و سیر پیدایش لغتها و کلمات در شهرها و کشورهای مختلف میپردازد و شاید در بعضی موارد حتی افرادی که ظاهرا دارای تسلط در گفتگوهای روزمره میباشند و لابلای جملات …

توضیحات بیشتر »

نحوه شمارش غذاها بر حسب نوع

نحوه محاسبه و جمع بندی غذاها در جملات را برحسب اینکه قابل شمارش هستند و یا غیر قابل شمارش میتوان ارزیابی کرد و شاید این مساله ظاهرا بسیار پیش پا افتاده و معمولی و بی اهمیت به نظر برسد ولی در هنگام نوشتن یک متن و یا صحبت کردن با …

توضیحات بیشتر »