درک مطلب کتبی و تعدادی روش کارآمد جهت بهبود آن

همانطور که شما هم به احتمال زیاد از قبل میدانید, خواندن یک متن چاپی و آنلاین یک چیز است و درک مطلب و متوجه شدن مطالب آن چیز دیگری است. این مساله میتواند بسیار حائز اهمیت باشد به لحاظ آکادمیک چون مثلا در هنگام آمادگی جهت امتحانات دانشگاه و آموزشگاهها بسیار مهم است تا بتوان در حداقل زمان به بهترین وجه و حداکثر درک مطلب برای درخشیدن در تستها نایل شد. راستی آیا میدانستید توسط روان شناسان و کارشناسان حوزه آموزش تعدادی روش کارآمد معرفی شده اند و میتوان از طریق تمرین کردن آنها به نتایج خوبی در این زمینه دست یافت؟ لطفا در ادامه مطالعه این مقاله با ما همراه باشید و نکات ذکر شده در این صفحه را به خاطر سپرده و آنها را تمرین کنید. امید است شما نیز از این طریق درک مطلب کتبی خود را تقویت نمائید.

Are there any tips and tricks when it comes to improving and fostering reading comprehension آیا هیچ گونه نکاتی وجود دارند در ارتباط با تقویت و بهبود درک مطلب کتبی؟ The main part of reading comprehension is to fully understand and figure out what has been written by the author and the elements like understanding, analyzing as well as synthesizing the texts matter عمده بخش درک مطلب کتبی کاملا متوجه شدن و دریافتن آن چیزی است که توسط مؤلف به رشته تحریر درآمده است که عوامل مهم در این زمینه عبارتند از متوجه شدن و فهمیدن متون به همراه تحلیل و ترکیب کردن آنها Based on studies, while reading a passage, if you use more than one sense, like seeing the text and at the same time try reading it aloud, the odds are better to have a thorough understanding of the paragraphs

براساس تحقیقات, در حین خواندن یک متن, چنانچه شما از بیش از یک حس خود استفاده نمایید مثلا هم به متن نگاه کرده و در عین حال سعی کنید که آنرا با صدای بلند بخوانید, احتمالا شما در درک مطلب کلی پاراگرافها بهتر عمل خواهید کرد Please note that apart from the tips mentioned by the experts, one essential part of becoming a better reader is actually to read more passages in a variety of formats like newspapers, books, magazines, etc لطفا توجه کنید که در کنار همه نکاتی که توسط کارشناسان ارائه میشوند, یکی از بخشهای ضروری جهت بهتر خواننده شدن این است که در واقع متون بیشتری را مطالعه نمائید در طیف گوناگونی از اشکال مانند روزنامه ها, کتابها, مجلات و غیره Reading the passages aloud as mentioned above can be a great idea to integrate the actual audio features of the words which will intrinsically assist your brain to comprehend the passages in a finer way and also retain and recall them for longer

همانطور که در بالا به آن اشاره شد, خواندن متون با صدای بلند میتواند روشی عالی باشد جهت ادغام و ترکیب اصوات و ویژگیهای صوتی کلمات که به طور ذاتی به ذهن شما یاری میرساند تا درک مطلب متون را به نحو مساعدتری به انجام رسانده و همچنین آنها را به مدت طولانی تری حفظ و به خاطر بسپارد As you become an avid reader of the texts, gradually your pronunciation and intonation as well as paying ample attention to the punctuation of the contexts will become better, meaning your overall reading comprehension will become more advanced به مرور که شما بیشتر به خواندن متون میپردازید, به آرامی تلفظ و لحن گفتار به همراه توجه کافی به قواعد نگارش و نقطه گذاری نیز تقویت خواهند شد که رویهم رفته این عوامل به پیشرفته شدن مهارتهای مطالعه شما منجر خواهند شد Another workable technique is to summarize the passage and chapters of the book for yourself and narrate the story in your own way and also ask and answer some questions in your mind relatable to the topics and draw conclusions and analogies یکی دیگر از تکنیکها این است که به خلاصه کردن متن و فصلهای کتاب پرداخته و به روش خود آنها را روایت نمائید و همچنین به پرسش و پاسخ در ذهن خود بپردازید در ارتباط با موضوعات آنها و نیز قیاس و نتیجه گیری نمائید.