رژیم و سبک غذائی سالم و تلاش در جهت پایبندی به آن

آیا این صحیح است که اصولا داشتن یک رژیم غذائی سالم دقیقا مطابق است با پیروی از برنامه های تغذیه سفت و سخت که معادل محروم شدن از مصرف بسیاری از غذاها و خوردنیها و نوشیدنیهای خوشمزه است؟ آیا بهتر است با استفاده از جدولهای شمارش کالری دقیقا میزان مصرف و سوخت وساز انرژی را در برنامه روزمره محاسبه کرد و آنرا به دیگران نیز پیشنهاد نمود؟ شاید برای بسیاری از افرادی که با اضافه وزن دست و پنجه نرم میکنند بسیاری از دعوتها و میهمانیها مترادف با مصرف غذاهائی باشند که بهتر است از آنها چشم پوشی کنند اما از آنطرف تمایل دارند در چنین رویدادها و مناسبتهای اجتماعی نیز حضور به هم رسانند.

In the hectic world today, where fast foods are found cheaply everywhere and fatty meals can be obtained like a piece of cake, it is necessary to stick to a healthy dietary plan and restrictions to avoid gaining weight and developing illnesses but it is easier said than done در جهان شلوغ امروزی که غذاهای آماده به ارزانی در همه جا یافت میشوند و خوراک پر چربی را به اصطلاح مانند آب خوردن میتوان یافت, ضروری است تا با داشتن و ادامه یک رژیم غذائی سالم و محدودیتهای آن از افزایش وزن و بیمار شدن اجتناب نمود اما این مطلب در ظاهر و گفتن آسان میباشد.

A lot of people who are trying to go on a diet assert that attending a social event could push them put aside their dietary recommendations and they might merely eat too much بسیاری از افرادی که سعی در گرفتن رژیم غدائی هستند بیان میکنند که شرکت در یک مناسبت اجتماعی ممکن است که آنها را سوق بدهد به سمت اینک توصیه های تغدیه ای خود را کنار بگذارند و به آسانی بیشتر غذا بخورند One way to alleviate such issues is to take small proportions and avoid being tempted to break your daily dietary restrictions یکی از راهها جهت تسکین و کاهش چنین مواردی این است که با مصرف وعده های کوچکتر از وسوسه شدن در جهت شکستن و تخلف از محدودیتهای روزانه رژیم غذائی اجتناب نمود.

Keep this point in mind that being in shape equals minding and observing your diet, so if you are craving for an ice cream or a fatty meal, look for vegetables and healthy alternatives and at the end of the day you will not miss the calories a bit and feel happy with your decision and commitment به خاطر داشته باشید که داشتن تناسب اندام معادل مراعات کردن رژیم غذائی میباشد, بنابراین چنانچه شما علاقه شدیدی به خوردن یک بستنی یا یک وعده غذای چرب را دارید, در جستجوی چیزهای جایگزین سالم باشید از قبیل سبزیجات و در نهایت مطمئن باشید که دلتان برای کالریها تنگ نخواهد شد و از تصمیم و تعهد خود شادمان خواهید گشت.

By the way, make sure you award yourself once a week with a delicious food or ice cream or anything you enjoy most which has already been eliminated from your diet راستی, فراموش نکنید تا هفته ای یکبار به خود جایزه بدهید مثلا یک بستنی و یا یک غذای خوشمزه که آنها را قبلا از رژیم غذائی خود حذف کرده اید Some types of food and additives, if taken in excess amount, could be bad to the body immune system like sugar and salt برخی از انواع غذاها و افزودنیها از قبیل شکر و نمک, چنانچه به میزان زیاد مصرف شوند میتوانند برای سیستم ایمنی بدن مضر باشند Physical exercise seems like the cornerstone and an essential, vital part of every single diet, so try being active during the week and also drink plenty of water to keep your body hydrated

فعالیت بدنی به مثابه جزئی حیاتی و بسیار تاثیر گذار در رژیم غذائی میباشد, بنابراین در طول هفته فعالیت داشته باشید و همچنین مقدار زیادی آب بنوشید تا همواره بدن خود را مرطوب نگاه دارید One proven fact while trying to maintain an ideal healthy weight and going to the gym is having a companion, like contacting your friend and exchanging viewpoints with them about your diet, the calories burned during the week and making arrangements to walk in the park together and so on یک حقیقت اثبات شده در زمینه داشتن وزن ایده آل و سالم و همچنین باشگاه رفتن داشتن دوست و رفیق میباشد, مثلا با دوست خود تماس گرفته و با وی به تبادل نظر بپردازید در ارتباط با رژیم غذائی خود و میزان کالری سوزانده شده در طول هفته و با هم قرار بگذارید تا در پارک قدم بزنید و غیره.

Don’t forget that a great diet is a sustainable one, which includes whole foods and the ones that are minimally processed to avoid unwanted consequences فراموش نکنید که یک رژیم غذائی عالی را بایستی تداوم بخشید که شامل غذاهای کامل میباشد و آنهائیکه با حداقل فراوری تهیه شده اند تا از عواقب ناخواسته اجتناب نمود Time and again, it has been proved that processed and sugar-laden foods and drinks like soda and cookies can lead to inflammation in different body parts and could bring about chronic illnesses بارها و بارها به اثبات رسیده است که غذاها و نوشیدنیهای فراوری شده و همچنین مملو از شکر از قبیل نوشابه های گازدار و شیرینی جات میتوانند منجر به تورم در قسمتهای گوناگون بدن و همچنین باعث بیماریهای مزمن گردند.