وقت کافی گذاشتن برای امور مهم و جزئی در برنامه و تقویم

مساله وقت کافی گذاشتن برای همه امور در زندگی میتواند بسیار حائز اهمیت باشد چون این مقوله همواره برای بسیاری از افراد در هر سن و سال و رده زندگی و کشورهای مختلف جهان نقش مهمی ایفا کرده است. صرفنظر از مدیران موفق و افرادیکه به اصطلاح بسیار سرشان شلوغ است و همچنین دانش آموزان و دانشجویانی که برای آزمونهای آخر ترم خود را آماده میکنند و نیز فروشنده ای که دارای مشتریان زیادی میباشد, همه این افراد به نوعی درگیر مدیریت زمان و برنامه های تحصیلی و کاری خود میباشند. از آنطرف, حتی ترتیب دادن برنامه زمانبندی مناسب جهت امور به اصطلاح پیش پا افتاده نیز میتواند دشوار و دقیق باشد.

The real point is that both significant and apparently trivial things and issues in life matter نکته واقعی این است که هم امور مهم و مسائل به ظاهر جزئی در زندگی از اهمیت برخوردار میباشند Therefore, we need to make time for every single task in life accordingly and appropriately به همین دلیل ما بایستی برای تک تک کارها در زندگی به نحو مناسب و شایسته وقت بگذاریم Some people constantly have challenges when it comes to getting tasks done برخی افراد همواره دچار این چالش هستند که چگونه کارها را به انجام برسانند It can be a good idea to prepare a list of the household chores and daily responsibilities which need to be done and try not to put them off and define exact timing for them

میتواند ایده خوبی باشد تا به تهیه لیستی پرداخت از امور منزل و مسؤلیتهای روزمره که بایستی به انجام برسند و سعی کرد تا از تاخیر در انجام آنها اجتناب نموده و زمان معینی را برای آنها تعیین نمود Keep this point in mind that even performing simple additional tasks on a daily basis like doing the laundry, washing the dishes, mowing the lawn and ironing the clothes can help pave the way towards accomplishing major tasks in life, and make use of the good old sticky notes which can remind you how and when daily tasks need to be done این نکته را به خاطر بسپارید که انجام امور اضافه و حتی ساده بطور روزانه ار قبیل شستشوی البسه و ظروف و یا هرس کردن چمنها و اتو کردن لباسها میتوانند راه را هموار کنند در جهت انجام امور مهمتر در زندگی و همچنین از برچسبهای آشنای همیشگی استفاده کنید که میتوانند به شما یادآوری کنند چه کارهای روزمره چگونه نیاز به انجام و تکمیل دارند.

As far as doing works is concerned, successful people are the ones who manage to carry out more in less time تا آنجائیکه به انجام کارها مربوط میشود, افراد موفق آنهائی هستند که میتوانند در زمان کمتر کارهای بیشتری را به انجام رسانند On the other hand, the ones who are known to be procrastinators, waste valuable time in their lives a lot از آنطرف, آنهائیکه به عنوان افراد اهمال کار شناخته میشوند, در زندگی خود زمان زیادی را هدر میدهند If you feel overwhelmed from time to time, racing against the clock to get more things done and never seem to catch up with the passage of time and the huge load of tasks to be carried out, rest assured that you are not alone in the busy world today to feel so

چنانچه شما در زندگی حالت احاطه شدن و غوطه ور بودن را دارید و در نبردی مداوم با ساعت و گذر زمان هستید برای رسیدن به کارها و وقت و اینکه تصور میکنید نمیتوانید خود را با زمان در حال سپری شدن تطبیق دهید, و انبوهی از کارها و وظایف را به انجام برسانید, احساس آسودگی کنید که در جهان شلوغ کنونی تنها نیستید There is a piece of advice to stop continuously looking at the clock in your office room while undertaking projects to avoid constant panic یک نصیحت در هنگام پذیرش کارها و امور در اتاق اداری تان وجود دارد و آن توقف مداوم نگاه کردن به ساعت میباشد تا از دغدغه مستمر اجتناب نمود Furthermore, instead of pursuing actions and reactions in life, set clear tangible goals for yourself and with freedom and peace of mind, take steps and make decisions one by one

به علاوه, به جای اینکه در زندگی به دنبال عملها و واکنشها باشید, برای خود اهداف شفاف و قابل دسترس تدوین نموده و با فراغ بال و آرامش خیال گامها و تصمیمات را یکی پس از دیگری اتخاذ نمائید Frequently, a lot of people can be found simply being obsessed with unimportant things, so it is essential to give up and abandon such trivial issues in life which might distract your attention from tending to subjects which matter غالبا, بسیاری از افراد را میتوان یافت که صرفا با حالتی وسوای گونه به دنبال امور جزئی و خرد هستند, بنابراین ضروری میباشد تا چنین مسائل پیش پا افتاده را در زندگی رها نموده و تمرکز و تاکیر خود را معطوف به مواردی داشت که حائز اهمیت هستند Make a comparison between tasks at hand, and temporarily skip the ones which may not seem that vital in the first place

در بین مسئولیتهائی که بر عهده شما میباشند مقایسه ای انجام داده و آنهائی را که در وهله نخست حائز اهمیت نیستند فعلا کنار بگذارید Even if you are pretty competent in your life and job, you should never dismiss the importance of delegating tasks to colleagues and others in whom your trust حتی اگر شما در زندگی و شغل فردی توانا میباشید, نبایستی هرگز از اهمیت سپردن امور به دیگر همکاران و افرادی که به آنها اعتماد دارید غافل باشید If you manage to go to bed earlier and wake up earlier in the morning, not only will you feel full of energy, but also you will better manage to take care of everyday tasks, while staying away from rush and worries چنانچه شما بتوانید تا زودتر به خواب رفته و در صبحگاه زودتر بلند شوید, نه تنها احساس انرژی کامل خواهید داشت, بلکه در انجام امور روزمره دغدغه و عجله نداشته و بهتر خواهید توانست تا کارها را به انجام برسانید.