استخدام شغلی مورد نظر و مهارتهای مورد نیاز در جلسه مصاحبه

برای تقریبا همه کارها و مشاغل پس از ارسال رزومه یا همان خلاصه سوابق شغلی گذشته و تحصیلات و تماس از طریق تلفن یا فرمهای رایانه ای, نوبت به شرکت در جلسات مصاحبه میرسد که تقریبا میتواند نقشی تعیین کننده داشته باشد اما در کنار آماده بودن جهت ارائه مدارک و مستندات آموزشی و تجربی به چه مواردی میتوان در زمینه خوب صحبت کردن و اقناع طرف مقابل اشاره داشت؟ آیا میدانستید که این موضوع آنقدر حائز اهمیت است که حتی کتابهایی در زمینه داشتن شانس بالاتر موفقیت در مصاحبه ها منتشر شده اند؟ به اتفاق یکدیگر در این نوشته نگاهی گذرا خواهیم انداخت به برخی موارد که براساس علم و تجربه بسیاری از افرادی که در جلسات مصاحبه شغلی موفق شده اند و شغل مورد نظر خود را کسب کرده اند میتوانند سودمند باشند.

What tips and tricks can be mentioned when it comes to mastering a job interview به چه نکات و راهکارهایی میتوان اشاره داشت در زمینه داشتن تسلط در جلسه مصاحبه شغلی؟ If you are going to attend one, take a deep breath and consider landing your ideal career چنانچه شما قصد دارید تا در یکی از این جلسات شرکت نمائید یک نفس عمیق کشیده و در اندیشه تصدی شغل ایده آل خود باشید As you already know, some meetings and interviews are held in-person whereas others are set online and virtually, and in both cases you need to be well-prepared and shine همانگونه که از قبل آگاهی دارید, برخی از ملاقاتها و مصاحبه ها به صورت حضوری برگزار میگردند درحالیکه بعضی دیگر به صورت مجازی و اینترنتی و در هر دو حالت شما بایستی از آمادگی کامل برخوردار باشید و بدرخشید.

Getting an insider’s perspective on your potential employer is recommended ad you can do this via researching the company’s profile across the net and get to know their structures and the jobs you are applying for داشتن نگاهی تحلیلی و عمیق از کارفرمای بالقوه خود توصیه میگردد و شما میتوانید این کار را به انجام برسانید از طریق بررسی پرونده و جزئیات آن شرکت در فضای مجازی و همچنین با ساختار آنها آشنا شوید و همچنین با مشاغلی که قصد تقاضا برای آنها را دارید Don’t forget to think beyond the ordinary and cliche CV since your true skills and potentials such as the volunteer jobs and extra experiences you have gained matter a lot to make a big impression on the job interviewers فراموش نکنید تا فراتر از یک نامه مشخصات شغلی یا همان رزومه تفکر کنید از آنجائیکه مهارتها و قابلیتهای شما از قبیل مشاغل داوطلبانه و همچنین تجربیات مضاعف که کسب کرده اید بسیار حائز اهمیت بوده و میتوانند بر روی مصاحبه کنندگان شغلی دارای تاثیرات بزرگی باشند.

Importantly, your dress code counts when succeeding a job interview, even a virtual one since appearing too casual is never recommended and you need to impress the audience نکته مهم دیگر این است که نحوه پوشش لباس در جلسه مصاحبه شغلی دارای اهمیت میباشد, حتی در یک ملاقات آنلاین از آنجائیکه هرگز توصیه نمیشود تا خیلی غیر رسمی ظاهر شد و اینکه شما نیاز به این دارید تا حضار را مورد تاثیر قرار دهید Sticking to the timelines is very important and plan on arriving on time, with no delay and excuses like getting stuck in traffic and even choosing the right traffic routes matters since punctuality can be your good bonus to get the job توجه به جدولهای زمانی بسیار مهم میباشد و اینکه برنامه ریزی نمائید تا زود و به موقع خود را برسانید و از هر گونه تاخیر و بهانه اجتناب نمائید از قبیل اینکه در ترافیک گیر کردید و حتی انتخاب مسیر ترافیکی دارای اهمیت است از آنجائیکه توجه به زمان و وقت شناسی به عنوان امتیاز شما در کسب شغل دارای تاثیر است.