قیدهای بیشتر و دورتر به همراه کاربردهایشان

شباهتهائی که در بین کلمات و قیدها و صفتها وجود دارند از لحاظ تلفظ و همچنین برخی از حروف مشابه که در ساختار آنها هستند میتوانند در برخی اوقات کمک کننده برای ما باشند در زمینه حدس زدن معنا و مفهوم آنها و در برخی دیگر اوقات میتوانند کمی گیج کننده و گمراه کننده شوند چون از لحاظ گرامری شاید تصمیم گیری برایمان قدری دشوار باشد که در هنگام گفتگو و نوشتن مقاله از کدامیک از آنها استفاده کنیم. مثلا قیدهای بیشتر و دورتر همانگونه که در مثالهای این نوشته به آنها خواهیم پرداخت میتوانند علامت سوالاتی را در ذهن ما بوجود بیاورند که بایستی تا با دانش و آگاهی صحیح و کامل به بررسی و مرور آنها بپردازیم. لطفا در این مجال با ما همراه باشید و نکات ذکر شده در این صفحه را به خاطر بسپارید.

Choosing Farther and Further, that is the question انتخاب دورتر و بیشتر, پرسش این است In some contexts, the two adverbs can appear in a confusing manner as they may refer to the distance and many users can easily mix them up with each other در برخی از متون, این دو قید میتوانند به نحوی گیج کننده به نظر برسند و امکان دارد هر دو به فاصله و مسافت اشاره داشته باشند و خیلی از کاربران به راحتی آنها را با یکدیگر اشتباه میگیرند The general rule of thumb is that the adverb Farther almost always refers to the actual, physical distance being discussed قانون کلی این است که قید دورتر Farther تقریبا همیشه به فاصله حقیقی و فیزیکی که درباره آن صحبت میشود اشاره دارد.

Such a distance can be measured چنین فاصله ای را میتوان اندازه گرفت The other adverb, Further, however, might have more than one meaning and usually they are relevant to the ideas, comments and viewpoints, and not physical distances قید دیگر اما که Further بیشتر میباشد معمولا به ایده ها و نظرات و دیدگاهها اشاره داشته و عموما از آن جهت ارجاع به فواصل فیزیکی استفاده نمیشود Interestingly, the word Farther can also be used as an adjective نکته جالب این است که کلمه دورتر Farther میتواند همچنین به عنوان صفت کاربرد داشته باشد There is a great eatery a bit farther down the boulevard یک غذاخوری عالی کمی پائین تر در بلوار وجود دارد.

Now let’s take a look at the word Farther functioning a an adverb in a sample sentence حالا نگاهی می اندازیم به کاربرد کلمه Farther به عنوان قید در یک جمله نمونه How much farther do we have to go until we get to the restaurant چقدر دیگر باید برویم تا اینکه به رستوران برسیم؟ As you can see, in both sentences the application of the word Farther is related to talking about actual physical distance همانگونه که مشاهده میکنید, در هر دو جمله کاربرد کلمه Farther در ارتباط با فواصل حقیقی و فیزیکی میباشد The word Further, however, can play multiple roles as an adverb, adjective, or a verb and interestingly, in no contexts can it refer to measurable distance کلمه بیشتر Further اما میتواند چندین نقش باری کند به عنوان قید, صفت, و یا فعل و نکته جالب این است که در هیچ متنی در ارتباط با فواصل قابل اندازه گیری کاربرد ندارد.

The company is looking further into the report شرکت بیشتر و عمیق تر به بررسی گزارش میپردازد Here the adverb Further means to a greater extent and done more thoroughly در اینجا قید بیشتر Further به مفهوم تا اندازه بیشتر و با جزئیات بیشتر و کاملتر میباشد When being synonym to More and Additional, the adjective Further also is used a lot صفت بیشتر همچنین بسیار پرکاربرد است به عنوان مترادف بیشتر و افزون Further discussions are required before we reach a solution به مذاکرات بیشتری نیاز است تا به راه حل دسترسی پیدا کنیم Did you know that the word Further can also function as a verb, meaning to help the progress and process of something آیا میدانستید که کلمه Further میتواند همچنین کاربرد فعل داشته باشد به مفهوم کمک به پیشرفت و فرایند چیزی؟ Having advanced knowledge of computer software programs can further your career chances داشتن دانش پیشرفته کار با برنامه های رایانه ای میتواند شانس شما را برای دریافت شغل افزایش دهد.