عواملی که باعث پیشرفت و موفقیت می گردند

شاید بد نباشد به مواردی نظر بیندازیم که موجب پیشرفت و موفقیت میگردند چون در بسیاری از موارد شغلی و اجتماعی, عواملی وجود دارند که میتوانند به ما در بهتر انجام دادن کارها و بهبود شانس موفقیت مان کمک و یاری رسانند. شاید شما هم به مطالعه مقالاتی پرداخته اید که توسد مدیران عامل موفق نوشته شده اند و طبیعتا با بخاطر سپردن نکاتی که توسط این افراد سفارش شده اند, شما بهتر خواهید توانست تا درصد موفقیت خود را در تصدی شغلها و همچنین راندمان کاری تان را ارتقاء دهید. کتابهای پر فروشی در بازار میتوان یافت که توسط مدیران طراز اول نوشته شده اند و آنها حاوی مطالب بسیار مهم و مفیدی برای مدیران جوان و افرادی هستند که در جستجوی موفقیت شغلی و اجتماعی هستند.

Today, we are going to discuss factors that promote success امروز قصد داریم تا درباره عواملی که منجر به موفقیت میشوند بحث کنیم Have you ever read some articles or newspaper columns about effective work habits in offices and organizations آیا تابحال به مطالعه مقالات و یا ستونهای روزنامه ها پرداخته اید که درباره عادات شغلی موثر و مفید در ادارات و سازمانها پرداخته باشند؟ If you are new to the working world, you are eager to demonstrate your skills and knowledge چنانچه شما در دنیای کار تازه وارد هستید, مشتاق میباشید تا مهارتها و دانش خود را به نمایش بگذارید However, in addition to those, some basic work habits may be even more effective in promoting your success

اما, به علاوه آنها, برخی عادات کاری مقدماتی ممکن است بسیار موثرتر در موفقیت شما عمل کنند Read the following advice to new workers, written by head of a company who has years of experience and vast knowledge نصایح زیر را برای کارکنان جدید اداری بخوانید که توسط یکی از مدیران عامل یک شرکت تهیه شده است و وی دارای سالها تجربه و همچنین معلومات گستر ده ای میباشد Perhaps the first item in the list to recommend to the new employees in companies and people who would like to become new managers is to volunteer for assignments احتمالا اولین نکته در لیست برای توصیه به کارمندان جدید اداری و همچنین افرادی که تمایل دارند تا مدیر شوند این است که داوطلب انجام امور شوند.

One of the best ways to signal that you are a keen learner and are not afraid of hard work is to volunteer for assignments یکی از بهترین روشها برای نشان دادن این مطلب که شما همواره برای یادگیری مشتاق هستید و از کار سخت نمی هراسید این است که برای انجام امور و وظایف اداری داوطلب شوید However, before volunteering for a task, be sure you have the skills and knowledge to accomplish it successfully ولی, قبل از داوطلب شدن برای یک کار, مطمئن شوید که دارای مهارتها و دانش جهت انجام آن کار بطور موفقیت آمیز هستید The second important point to mention in this respect is to be nice to people, the clients of companies as well as the other employees and colleagues who work in the same offices

نکته مهم دیگر که میتوان در این ارتباط ذکر کرد این است که با دیگران خوب و مهربان بود, هم با مشتریان شرکتها و همچنین با همکاران که در همان ادارات مشغول به کار میباشند Be nice to people regardless of their rank or position با دیگران مهربان باشید, صرفنظر از درجه شغلی و جایگاه آنان When you are nice to people, they go out of their way to help you, and every new worker needs help in order to get ahead هنگامیکه شما با دیگران مهربان هستید, آنها تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا به شما کمک کنند, و طبیعتا هر کارمند جدیدی به کمک نیاز دارد تا پیشرفت کند Prioritize your work and stay positive as much as you can کارهای خود را اولویت بندی کنید و تا آنجا که میتوانید مثبت اندیش باشید.