موفقیت در کار و زندگی

از طریق صحبت با متخصصین و صاحبنظران و همچنین مطالعه کتب و منابعی که توسط این افراد به رشته تحریر درآمده اند, درخواهیم یافت که توفیق و موفقیت در زندگی و کار میتواند تحت تاثیر عواملی قرار بگیرد و مثلا تسریع شود و موفقیت توسط افراد مختلف به گونه های مختلفی نیز تعریف و توصیف شده است. برخی از افراد ممکن است که موفق شوند تا ارتقاء شغلی به دست آورند و آن هم بسیار سریعتر از دیگر همکاران خود و یا ممکن است برای افراد مختلف خوشبختی در زندگی معانی متفاوتی داشته باشد. آیا عواملی مانند خوش بین بودن و یا سخت کوش بودن میتوانند در زندگی شخصی و اجتماعی تاثیر گذار باشند؟ آیا شناسائی و حل مشکلات میتواند به عنوان نخستین گام در مسیر پیشرفت تلقی گردد؟

Have you ever been able to find a book or an article written by a successful CEO of a major company which has explained his steps in life which led to his commercial and financial success آیا شما تابحال قادر بوده اید تا کتاب و یا مقاله ای بدست بیاورید که توسط یک مدیر عامل موفق یکی از شرکتهای برجسته به نگارش درآمده باشد و در آن مراحلی که منجر به موفقیت وی در عرصه تجاری و مالی شده اند, تشریح شده باشند؟ Many experts in the area of psychology believe that staying positive in life and business can lead to success, or at least help people make better decisions since they are calm and do not lose their tempers and will be able to take the steps one by one and in a cheerful manner

بسیاری از متخصصین در زمینه روانشناسی معتقدند که خوشبین بودن در زندگی و تجارت میتواند منجر به موفقیت گردد, و یا حداقل به مردم کمک کند تا تصمیم های بهتری بگیرند چون آنها ضمن حفظ آرامش و روحیه خود به برداشتن گامها اقدام میکنند Naturally, when you get a new job in an office, as someone new in the working world, you are not used to office culture هنگامیکه شما شغلی را تازه به دست می آورید, طبیعتا برای فردی که محیط اداره برایش جدید است, ممکن است با چنین شرایطی آشنا نباشید And there may be office conditions that complicate things و ممکن است شرایط و قوانین اداری هم به پیچیدگی اوضاع دامن بزنند What solutions and recommendations can be proposed in such conditions

در چنین شرایطی, چه راه حلها و راهکارهائی میتوان پیشنهاد نمود؟ Try to stay above conditions and remain positive in the face of challenges سعی نمائید تا بر مشکلات غلبه کرده و با روحیه خوب و مثبت با چالشها مواجه شوید When you are positive, you stay focused on your goals هنگامیکه مثبت اندیش هستید, برای غلبه بر مشکلات متمرکز خواهید شد You make better decisions and, therefore, get more things done شما قادر خواهید بود تا در چنین شرایطی تصمیمات بهتری گرفته و کارهای بیشتری را هم به انجام رسانید. The next phase or solution to recommend and list in our discussion is to highlight a problem when you detect it and then bring appropriate solutions

گام بعدی و راهکاری که در بحث مان میتوانیم به آن پرداخته و لیست کنیم مشخص کردن یک معضل و سپس یافتن راه حلهای مناسب میباشد Offer a solution each time you highlight a problem to your boss or management به محض یافتن یک مشکل, به رئیس و یا مدیریت اداره راه حل ارائه کنید You need to remember that when you bring problems and not solutions, people may think of you as a complainer but the professional approach would be to act like a troubleshooter هنگامیکه شما صرفا به یافتن مشکلات بسنده میکنید, ممکن است دیگران شما را به چشم فردی ببینند که فقط گلایه میکند درحالیکه روش حرفه ای این است که به عنوان فردی عمل نمود که مشکلات را از سر راه بر میدارد.