آموزش عالی و مدارج تحصیلی دانشگاهی و آینده دانشجویان

ورود به دانشگاه از طریق شرکت در آزمونهای جامع و گروهی تقریبا در همه کشورهای جهان مرسوم میباشد و با شباهتها و تفاوتهایی برگزار می گردد. اما پرسشی که در اینجا مطرح میباشد این است که انتظارات متقابل دانشگاه و دانشجویان چیستند و اصولا بهتر است چه نوع دیدگاه و نگرشی داشت در زمینه ارتقاء سطح علمی آموزشی آکادمیک از مقطع دبیرستان به دانشکده؟ آیا همچنان والدین و خود محصلین و دانش آموزان بر این نکته پافشاری میکنند که بهتر است تا از طریق دانشگاه تحصیلات را ادامه داد و برای داشتن سطح رفاه و زندگی بهتر و متعالی تر طی طریق از این مسیر همچنان مطمئن و نویدبخش میباشد؟ پس اگر چنین است چرا در بسیاری از موارد تازه فارغ التحصیلان در خیلی از کشورها با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند در زمینه اشتغال؟

In order to maintain and enhance confidence in college degrees, university leaders need to have a holistic approach and glance towards requirements of the students on campus and other issues به منظور حفظ و ارتقاء سطح اعتماد به مدارک دانشگاهی رؤسا و مدیران دانشگاهها نیاز دارند تا نگاهی جامع داشته باشند به نیازمندیهای دانشجویان در محیط پردیس و همچنین دیگر موارد Universities still need to be presented as authentic academic resources and institutes among people and the candidates to pursue their higher education دانشگاهها هنوز نیاز به این دارند تا به عنوان منابع و مراکز معتبر در نزد داوطلبین ادامه تحصیلات در مقطع آموزش عالی شناخته شوند It seems that in many countries, some colleges are grappling with obstacles including but not limited to decline in confidence among citizens as well as rise in financial debts

به نظر میرسد که در بسیاری از کشورها برخی دانشگاهها مشغول دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و مواردی هستند که از آنجمله میتوان به افت اعتماد در بین شهروندان و همچنین افزایش مشکلات مالی و بدهی اشاره داشت The point is that colleges should properly prepare students with their credentials for the workforce and after graduation نکته این است که دانشکده ها بایستی به دانشجویان با مدارک و اعتبارنامه های خود در زمینه بازار کار و پس از فارغ التحصیلی یاری رسانند Furthermore, among students and on campus there needs to be debates and dialogues pertaining to multiple subjects in the society به علاوه در بین دانشجویان و در محیط پردیس دانشگاه بایستی بحث و گفتگو وجود داشته باشد در زمینه موضوعات مختلف در جامعه But is post-secondary education fully efficient in almost all countries worldwide اما آیا آموزش در مقطع پس از متوسطه و آموزش عالی در تقریبا همه کشورهای جهان کاملا کارآمد میباشد؟

The median income of a college student or worker holding a bachelor degree compared with someone having only a high school diploma seems to be higher in most countries میزان متوسط درآمد یک دانشجو یا فرد کارگری که دارای مدرک لیسانس میباشد در قیاس با فردی که فقط دیپلم دبیرستان را دارد به نظر میرسد در اکثر کشورها بالاتر باشد Of course this does not mean that holding a university degree will definitely unlock many doors to economic opportunities but it certainly matters البته این به آن معنا نیست که داشتن یک مدرک دانشگاهی قطعا مترادف بازکردن بسیاری از دربهای موقعیتهای اقتصادی است اما حتما دارای اهمیت است If a student wonders what their work will be like, naturally internship with a college degree would be in their interest چنانچه یک دانشجو از خود پرسش کند که کار وی در آینده چگونه است, طبیعتا داشتن یک مدرک دانشگاهی در حین کارآموزی به نفع او خواهد بود.