اهمیت مطالعه و دقت به جزئیات و مکالمه و نگارش در درک مطلب

در ادامه بحث درک مطلب شنیداری و راههای ارتقاء و بهبود آن میتوان به عواملی اشاره داشت که ماورای صرفا گوش دادن به مکالمات و فایلهای صوتی و تصویری میباشند. مثلا آیا میدانستید افرادی که بیشتر مطالعه میکنند و داستانهای ترجمه نشده را میخوانند در زمینه دانش زبان انگلیسی نیز از درک مطلب قویتری برخوردار هستند؟ در واقع منطقی که در پشت این استدلال وجود دارد این است که هزاران لغات و عبارات و اصطلاحات روزمره که توسط گویشوران بومی مورد استفاده قرار میگیرند در فایلهای صوتی و تصویری در حال پخش میباشند و عینا همانها به صورتهای دیگر در قالب رمانها و داستانهای جذاب و خواندنی در مقابل ما قرار دارند. از آنطرف با دقت به جزئیات در حین گوش دادن به فایلهای آموزشی و آکادمیک و انجام مکالمه درک مطلب قویتر میشود.

When it comes to listening comprehension in English language, paying attention to the details of the stories and conversations as well as the big main ideas should be considered در زمینه درک مطلب شنیداری در زبان انگلیسی تمرکز بر جزئیات و همچنین موضوعات و مفاهیم کلی و عمده در داستانها و مکالمات بایستی بررسی شود In other words, do not bother with listening for every single word since total comprehension is the target here به عبارت دیگر, از گوش دادن جهت متوجه شدن تمامی کلمات یک به یک خودداری نمائید چون در اینجا هدف درک مطلب کلی میباشد A good listener is someone who can anticipate what words and phrases are coming up based on previous settings یک شنونده خوب فردی است که میتواند براساس محیط و فضای جاری و قبلی کلمات و عبارات جدید را حدس بزند و انتظار آنها را داشته باشد Also, don’t forget to ask some questions in order to clarify the points and grasp the main topics and ideas being discussed

همچنین فراموش نکنید تا به ایراد پرسش بپردازید به منظور شفاف نمودن مطالب و همچنین دریافتن و کسب موارد مورد بحث As stated before, pronunciation and stress of the speaker can help you figure out details of the interactions and communications and pay attention to the synonyms and antonyms too همانگونه که قبلا ذکر شد, تلفظ و تکیه گوینده میتواند به شما کمک کند تا در محاوره و ارتباطات جزئیات را دریابید و همچنین به مترادفها و متضادها توجه کنید Furthermore, something which makes audio books and podcasts with subtitles and captions valuable is that you will be both reading the passage and listening to it simultaneously which equals being exposed to multiple sources of information and also make sure you use the heard phrases in everyday conversations in classes and add them to your writing projects too

به علاوه, چیزی که کتابهای صوتی و همچنین محتوای رسانه آنلاین را ارزشمند میکند این است که شما هم متن و محتوا را مطالعه کرده و آنرا میخوانید و در عین حال بطور همزمان به آن گوش میکنید که این خود مترادف و معادل در معرض قرار گرفتن چندین منبع آگاهی و دانش میباشد و همچنین اطمینان حاصل نمائید که عباراتی را که میشنوید در مکالمات و پروژه های نوشتاری خود مورد استفاده قرار میدهید Naturally, while tutoring and in private teaching classes, as well as using a variety of multimedia packages, the students would be exposed to different accents plus dialects and naturally experimenting with more than one form of pronunciation matters طبیعتا, در حین آموزش و کلاسهای تدریس خصوصی و همچنین در هنگام استفاده از بسته های چند رسانه ای, دانشجویان در معرض تنوعی از لهجه ها و گویشها قرار میگیرند و طبیعتا تجربه بیش از یک نوع تلفظ حاوی اهمیت میباشد Please rest assured that this also holds true for native speakers when encountering speakers using an accent belonging to another city or country but don’t give up and keep practicing to make it لطفا خاطر جمع باشید که این مساله حتی برای گویشوران بومی صادق میباشد و برای آنها نیز دشوار است هنگامیکه با فردی از دیگر شهرها یا کشورها مواجه میشوند اما تسلیم نشده و به تمرین ادامه دهید تا از عهده آن برآئید.