تقویت درک مطلب شنیداری از چندین طریق اثبات شده

درک مطلب شنیداری در زبان انگلیسی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد از آنجائیکه بدون متوجه شدن معنای کلمات و عباراتی که طرف مقابل و مخاطب در مکالمات خود استفاده میکند نمیتوان به پاسخگویی صحیح پرداخت. در همین رابطه راهکارهای بسیاری توسط کارشناسان حوزه آموزش و ادبیات و روشهای تدریس تدوین شده اند که سعی میشود به برخی از آنها بطور جمالی نگاهی بیندازیم. مثلا با استفاده از برنامه های صوتی و تصویری میتوان به مرور با لهجه ها و گویشهای شهرها و کشورهای گوناگون آشنا شد و از این طریق در حین مسافرت و همچنین ویدیو کنفرانس بدون مشکلی به تبادل نظر و مکالمه سلیس و روان پرداخت. راستی آیا شما هم تاکنون با برخی از این روشها در کلاسهای آموزشی خصوصی و گروهی آشنا شده اید و کدامیک مؤثر تر بوده اند؟

Repetition has proved to be effective in terms of enhancing listening comprehension and you can download or watch some interesting movies or animated series or podcasts and listen to them frequently like several times per day and look up the new words and phrases in the dictionary تکرار کردن ثابت شده است که در زمینه تقویت درک مطلب شنیداری میتواند مؤثر باشد و شما میتوانید برخی فیلمها یا انیمیشنهای کارتونی و پادکستها را دانلود کرده و آنها را روزمره تماشا کنید و به آنها گوش دهید و لغات و عبارات جدید را در لغتنامه جستجو نمائید You may also use subtitles if there are plenty of new advanced vocabularies in the media and don’t forget to record your own speaking and narration of the stories and books to gradually adjust to the pace and speed of the original movies and media contents

شما همچنین میتوانید از زیرنویس ها استفاده کنید چنانچه در رسانه تعداد زیادی از واژگان سطح پیشرفته وجود دارد و فراموش نکنید تا صدای صحبت کردن و مکالمه و روایت خود از داستانها را ضبط کرده و با سرعت و پیشرفت فیلمها و محتوای رسانه اصلی تطبیق دهید After watching a conversation on a movie or even engaging in a street talk with others, pick out the new useful everyday expressions you hear and then attempt to write a summary of the stories پس از تماشای یک محاوره در یک فیلم یا مشارکت در یک صحبت و گپ و گفت خیابانی کلمات و عبارات مفید روزمره را تعیین کنید و سپس سعی در خلاصه کردن داستانها نمائید Background voices and also passive learning should also be stressed like doing household chores and activities while having the radio or television on with English language contents since this way your memory and ears will gradually familiarize with the rhythm and tone and pronunciation of a lot of words and idioms

صداهایی که در پشت زمینه شنیده میشوند و همچنین فراگیری غیر فعال هم میتوانند مورد تاکید قرار گیرند مانند انجام دادن امور منزل و در عین حال که از طریق رادیو و تلویزیون برنامه های زبان انگلیسی در حال پخش میباشند از آنجائیکه به این ترتیب حافظه و گوشهای شما به مرور با ریتم و آهنگ و تلفظ بسیاری از لغات و اصطلاحات آشنا میشوند Listening to the audio programs intensely also matters and try doing it in a quiet place and room with little to no disruptions and listen carefully to guess the meanings of the new words and discover how native speakers raise and lower their voices to imply new meanings and also note down new phrases as your ears would catch همچنین بطور دقیق و فشرده و عمیق به برنامه های صوتی گوش کنید و سعی کنید اینکار را در فضا و محیط و اتاقی انجام دهید که حداقل نویز و دیگر صداها وجود دارند و سعی در شنیدن دقیق کلمات و حدس زدن مفاهیم آنها نمائید و کشف کنید که گویشوران چگونه معانی و مفاهیم خود را از طریق بلند و آهسته صحبت کردن منتقل و دلالت میکنند و نیز عبارات جدید که گوشهای شما می شنوند رایادداشت نمائید.