مهارتهای شنیداری و اهمیت آنها در آموزش زبان انگلیسی

در حین ثبت نام در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی میتوان از چندین مرحله مهارت نام برد که تک تک آنها در حین مکالمه و همچنین نگارش کتبی و درک مطلب شنیداری و مطالعه دارای نقش میباشند و مسلما میتوان در وهله نخست اشاره داشت که شنیدن جملات و عبارات و اصطلاحاتی که طرف مقابل در محاورات روزمره مورد استفاده قرار میدهد از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. مثلا حتی چنانچه داوطلبین در کلاسها هنوز به مرحله ای نرسیده باشند که بتوانند جهت اهداف آکادمیک دست به نگارش مقالات بزنند اما مهم است تا قادر باشند با یکدیگر به انتقال مفاهیم بصورت کلامی و محاوره روزمره بپردازند. به همین دلیل بسیار توصیه میشود تا با روشهای نوین و کاربردی آشنا شد تا بتوان میزان درک مطلب شنیداری را به حداکثر و با حداقل اشتباهات رساند.

Success and proficiency in English language classes may be defined differently by various people but having a strong and sharp listening comprehension skill and ability matters and facilitates learning موفقیت و تسلط در کلاسهای زبان انگلیسی از منظر افرد مختلف تعابیر گوناگونی را نیز دارا میباشد اما داشتن مهارت و توانایی درک مطلب شنیداری قوی و دقیق دارای اهمیت بوده و تسهیل کننده امر یادگیری میباشد Active plus passive listening strategies have been defined by professional trainers استراتژیهای شنیداری پویا و غیر فعال توسط مربیان حرفه ای تدوین شده اند Please note that there are a lot of tasks and goals you can do and achieve on your own while enhancing your listening comprehension skills لطفا توجه کنید که کارها و اهداف زیادی وجود دارند که میتوانید آنها را انجام داده و به آنها دست یابید در زمینه ارتقاء مهارتهای درک مطلب شنیداری خود.

First off, it may seem a bit disappointing when tuning into conversation channels and finding the speakers talking quickly or when they possess strong regional accents and dialects so if your mindset and attitude is positive and uplifting, you can win در ابتدا بایستی ذکر شود که ممکن است قدری ناامید کننده به نظر برسد هنگام گوش دادن و انتخاب برنامه های محاوره که در آنها سخنرانان سریع صحبت کرده یا از لهجه ها و گویشهای محلی استفاده میکنند و بنابراین چنانچه طرز فکر و چارچوب ذهنی شما مثبت و روحیه بخش باشد میتوانید برنده باشید Please keep this point in mind that in such cases, in order to enhance your listening skills, do not bother with analyzing grammatical rules or translating the passages or trying to hear the entire sections, word by word, just listen for the whole comprehension لطفا این نکته را بخاطر بسپارید که در چنین مواردی, به منظور ارتقاء سطح درک مطلب شنیداری خود را با تحلیل قواعد گرامری آزار ندهید و یا متون را شروع به ترجمه نکرده و سعی نکنید تک تک کلمات را بشنوید بلکه در جستجوی درک مطلب کلی باشید.

On the other hand, do not make your listening practice sessions too overwhelming, and instead shift to micro-leaning which is defined as having smaller sections which are not boring like spending a few minuteness every day listening to the news and audio books از طرف دیگر, جلسات درک مطلب شنیداری خود را خیلی پیچیده و دشوار و سنگین نکنید و به جای آن در پی تکنیک یادگیری خرد و کوچک باشید که عبارتست از صرف تنها چند دقیقه در هر روز به تمرینات شنیداری شامل گوش کردن به برنامه های خبری و کتابهای صوتی In addition, do not limit your learning and listening to only one single source, and instead try out various methods like downloading podcasts and tuning into radio and television programs به علاوه, خود را محدود به یادگیری و شنیدن تنها یک منبع نکنید, و به جای آن از روشهای متنوعی بهره برده و آنها را امتحان کنید از قبیل دانلودکردن پادکستها یا همان محتوای رسانه ای و استفاده از برنامه های رادیو تلویزیونی.