تقویت نگارش در تدریس خصوصی زبان انگلیسی مورد تاکید است

شاید در نگاه اول برای بسیاری از شرکت کنندگان در دوره های تدریس خصوصی زبان انگلیسی تقویت فنون و مهارتهای مکالماتی و گرامر حائز اهمیت باشد اما واقعیت این است که در این دوره ها همه چهار مرحله توانائی و توانش شامل درک مطلب شنیداری و کتبی و نگارش و محاوره و صحبت کردن روان و با حداقل اشتباهات مورد تاکید میباشند. چون برای بسیاری از داوطلبین شرکت در امتحانات تعیین سطح همچون آیلتس و تافل بخش نگارش و نامه نویسی تقریبا همیشه قدری سخت و دشوار برای نمره گرفتن کامل به نظر میرسد, قصد داریم در این نوشته به این مقوله بپردازیم و اینکه میتوان به چه نکاتی اشاره داشت که میتوان به شرکت کنندگان معرفی و توصیه نمود. چنانچه شما هم به تازگی در کلاسهای آموزشی شرکت کرده اید لطفا با ما همراه باشید.

When it comes to mastering English language via private tutoring classes or attending high-quality group courses, the students need to pay ample attention to the writing skills to be promoted as well هنگامیکه نوبت به تسلط در زبان انگلیسی از طریق کلاسهای تدریس خصوصی و همچنین شرکت در دوره های با کیفیت گروهی میرسد, دانشجویان بایستی تا به مقوله تاکید و بهبود مهارتهای نگارش نیز توجه کافی مبذل داشته باشند Sure most people would like to enhance their conversation and communicative skills in such intensive courses but proper writing skills should not get underestimated

قطعا اکثر افرادی که در این دوره های فشرده شرکت دارند تمایل به ارتقاء مهارتهای مکالماتی و ارتباطی خود را دارند اما مهارتهای نگارش نبایستی تا مورد غفلت واقع گردند It is not a good idea to hold a traditional, rigid mindset and prejudice about speaking section of English language classes and pay little heed to the writing area نظر مناسبی نمیباشد تا با یک چارچوب فکری قدیمی و سفت و سخت به همراه مقداری تعصب بیشتر تمایل به سمت مکالمه در کلاسهای زبان انگلیسی داشت و به بخش نگارش بی اهمیت بود To some students, speaking fluently in private teaching classes of the IELTS and TOEFL seems like priority rather focusing on writing skills as they possess the premise that nowadays, oral communication seems like the key when it comes to having a conversation with others around or when trying to master assessment tests

به عقیده برخی از دانشجویان, روان صحبت کردن در کلاسهای تدریس خصوصی آیلتس و تافل به نظر اولویت میرسد به جای تمرکز بر روی مهارتهای نگارش چون آنها بر این عقیده میباشند که امروزه, ارتباط شفاهی به عنوان عامل کلیدی محسوب میگردد هنگامیکه سخن از مکالمه با دیگران درمحیط پیرامون و یا تسلط در تستهای سنجش و تعیین سطح به میان می آید Generally speaking, writing a good academic or informal article and letter can be simply as practical and beneficial as having a small talk with travelers abroad or when applying for immigration or studying at an ideal college overseas به طور کلی, نگارش یک مقاله مناسب آکادمیک و یا نامه غیر رسمی میتواند همان قدر کاربردی و سودمند باشد که گپ و گفت کوتاه با جهانگردان در خارج از کشور محسوب میگردد و یا در هنگام درخواست برای مهاجرت و یا تحصیل در دانشکده ایده آل در آنسوی آب.

It is not merely hyperbole to assert that many students need assistance to get better at writing in English language classes since they need to be industrious and as the famous saying goes, practice makes perfect, meaning that they need to put the pen down to the paper or use their computer keyboard and screen to impress the reader with their artistic writing pieces and in other words a strong writing is the translation of feelings into words and these skills can be better learned in private tutoring classes when practicing grammar, cohesion, and coherence with the experienced trainers who have years of real-world, educational composing experience

اغراق و گزافه گوئی نیست که اظهار داشت بسیاری از دانشجویان به کمک نیاز دارند در زمینه نگارش در کلاسهای زبان انگلبیب از آنجائیکه آنها نیاز دارند تا سخت کوش بوده و به قول معروف کار نیکو کردن از پر کردن است, به این مفهوم که آنها بایستی تا قلم را بر روی کاغذ بیاورند و یا از صفحه کلید و نمایشگر رایانه استفاده کنندتا بر روی خوانندگان متون تاثیر بگذارند توسط متون نوشتاری هنرمندانه و بهعبارت دیگر میتوان نگارش را به منزله ترجمه ای دانست از احساسات به کلمات و بهتر میتوان چنین مهارتهاوی را فراگرفت در کلاسهای تدریس خصوصی در حین تمرین نگارش و گرامر همراه با آموزش انسجام و ارتباط منطقی متون همراه با مربیان با تجربه حقیقی سالها آموزش و تمرین در زمینه انشاء و نوشتن.

Please keep this point in mind that you need to expand your vision beyond ordinary feelings and observing things and concepts as even the prolific professional writers have not taken experience and artistic abilities for granted لطفا توجه کنید که شما نیاز دارید تا چشم انداز و بینش خود را وسعت بخشید فراتر از احساسات و مشاهده معمولی چیزها چون حتی نویسندگان پرکار و چیره دست نیز توانائیها و تجربیات هنری خود را همین طوری و به خودی خود به دست نیاورده اند You need to take good measures to write articles and essays in an academic and formal style but even those accomplishments would start from composing a friendly email to your peers since depicting the basic everyday events might need fostering writing habits in the gradual course of time and in a step-by-step manner

شا نیاز به انجام اقداماتی دارید تا بتوانید مقالات و رساله های آکادمیک و با قلم رسمی بنویسید اما حتی چنین پروژه ها و دستاوردهائی شاید با نگارش ایمیل های دوستانه با همتایان شروع شوند از آنجائیکه به تصویر کشیدن رویدادهای معمولی و مقدماتی زندگی روزمره نیازمند تقویت عادتهای نگارش به مرور زمان و به نحوی گام به گام میباشد Importantly, getting other people’s feedback on your writing can be a sure sign of making progress and spotting grammatical and structural errors نکته مهم دیگر بهره گیری از بازخورد و نظرات دیگران درباره نگارش شما میباشد که گام مطمئنی جهت پیشرفت و پیدا کردن اشتباهات گرامری و ساختاری است In effect, the first and foremost suggestion in educational classes is to ask your teacher to constantly evaluate and assess your writing style to focus on strengths and alleviate weaknesses در حقیقت, گام نخست و مهم در کلاسهای آموزشی درخواست از معلمتان برای نظارت و ارزیابی سبک نگارش شما جهت تمرکز بر روی نقط قوت و کاهش دادن ضعفها است.