تقویت مهارتهای زبان انگلیسی

به موازات روشها و متدها و همچنین منابع مورد اطمینان و آموزشی و محتوای موجود در بازار در زمینه فراگیری زبان انگلیسی میتوان به نکاتی هم اشاره داشت که در کوتاه, میان, و بلند مدت در زمینه داشتن تسلط در مراحل چهارگانه مهارتی که شامل داشتن مکالمه روان و سلیس و همچنین درک مطلب قوی و نگارش آکادمیک جهت دریافت نمره بالا اشاره داشت. مسلما بسیاری از فراگیران در دوره های تدریس خصوصی و علمی در آموزشگاهها شرکت میکنند و شاید خیلی از دانشجویان را بتوان یافت که چندین سال در حوزه ترجمه متون و همچنین مطالعه گرامر در همه سطوح مقدماتی تا پیشرفته به اصطلاح دستی بر آتش دارند ولی مسلما میزان و معیار علمی همه آنها را نمیتوان دقیقا یکسان ارزیابی نمود.

How many methods and initiatives can you come up with when it comes to improving English language knowledge در زمینه بهبود سطح دانش زبان انگلیسی شما چند روش و طرح ابتکاری را میتوانید نام ببرید؟ Even if you are trying to hone your skills while practicing with professional tutors or have recently enrolled at reputable educational institutes and feel you are in the right place to learn grammar and conversation techniques, there are still ways you can use and follow to improve your communicative skills حتی چنانچه شما قصد ارتقاء سطح مهارتهای خود را دارید در هنگام تمرین با مدرسین خصوصی با تجربه و یا اینکه اخیرا در موسسات آموزشی معتبر ثبت نام کرده اید و قصد فراگیری گرامر یا تکنیکهای مکالمه را دارید, هنوز هم روشهائی وجود دارند جهت تقویت و بهبود مهارتهای ارتباطی خود.

How can you get better at speaking and enhance your reading, listening comprehension and writing know-how شما چگونه میتوانید تا در زمینه فن مکالمه بهتر شده و در حوزه های درک مطلب مطالعه و شنیداری و همچنین دانش نگارش قویتر شوید؟ Preparing a precise study plan and sticking to that, including studying at the same time each day or at each session can be rule number one تهیه یک طرح درسی و مطالعه و ادامه دادن مستمر آن شامل مطالعه در زمان یکسان در هر روز یا در هر جلسه را میتوان به عنوان نخستین قانون در نظر گرفت Being on the way to school, work, or home you can tune into English language radio programs broadcasts or listen to the audio books هنگامیکه در مسیر دانشگاه, کار, و یا منزل هستید میتوانید به پخش برنامه های ایستگاههای رادیوئی زبان انگلیسی و یا کتابهای صوتی گوش دهید.

Here are some practical guidelines you can use در ذیل به راهکارهائی اشاره میشوند که شما میتوانید از آنها استفاده کنید Sure they can be effective in terms of taking the IELTS and TOEFL exams successfully as well قطعا آنها به شما در شرکت موفق در امتحانات آیلتس و تافل هم موثر خواهند بود Waking up early in the morning and studying the books at your house when it will be quiet with minimum noise از خواب بلند شدن در صبح زود و مطالعه کتابها هنگامیکه منزل ساکت و با حداقل سر و صداست Others who are known as evening people might opt for staying up late in the evening and studying before going to bed ممکن است دیگران که بیشتر در بعد از ظهرها فعالتر میباشند انتخاب کنند که شبها تا دیروقت بیدار مانده و قبل از خوابیدن مطالعه کنند.

Prepare a study plan for the week days برای روزهای هفته یک برنامه درسی تهیه کنید In your free time, try practicing English with a fiend of yours در هنگام فراغت سعی کنید با یکی از دوستانتان به تمرین انگلیسی بپردازید Watching movies and soap operas with or without captions is advised تماشای فیلمها و سریالها با زیرنویس یا بدون آنها توصیه میگردد Watching news stories is also a good idea as you already are familiar with the headlines and will recall the new vocabularies you learn for longer تماشای داستانهای خبری هم نظر خوبی میباشد چون شما قبلا با اهم اخبار آشنائی داشته و بنابراین لغات فراگرفته شده را برای مدت بیشتری در خاطر خواهید داشت Learning new idioms and proverbs every week will make you a better communicator and writer too همچنین, یادگیری اصطلاحات و ضرب المثلهای جدید به شما کمک خواهند کرد تا خطیب/گوینده و نویسنده بهتری شوید.