جایز بودن اشتباهات در یادگیری و آموزش

مساله ای که میتواند در یادگیری افراد در زمینه گرامر و تمرین نگارش و تقویت مکالمه روزمره روان و بداهه تاثیر مستقیم داشته باشد و در مقالات آموزشی هم به آن اشاره شده است اشتباه کردن است که امری کاملا جایز و طبیعی و نرمال و بخشی از فرایند آموزش در کلاسها و کتابچه های آکادمیک است. درواقع بدون اشتباه کردن ممکن نیست تا بتوان کلمات را یکی پس از دیگری ساخت و آنها را در پاراگرافهای منطقی در کنار یکدیگر قرار داد. به همه فراگیران و دانشجویان توصیه میشود تا اصلا نگران اشتباه کردن در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی نباشند و درواقع یکی از دلایلی که در دوره های آموزشی کودکان و خردسالان موفق هستند این است که آنها اصلا نگران اشتباه کردن و دستپاچه شدن و خجالت کشیدن نیستند.

The point is that as we are going to explore today, in foreign language learning, mistakes are not bad and they do happen نکته ای که امروز قصد توضیح و بررسی آن را داریم این است که در زمینه یادگیری زبان خارجه اشتباهات عادی بوده و روی میدهند As a learner and scholar, you need not worry about the mistakes or errors that might hinder your overall progress به عنوان یک دانشجوی طالب علم و فراگیر شما نیازی نیست تا درباره اشتباهات و ایرادها نگرانی داشته باشید که ممکن است مانع پیشرفت شما شوند Quite contrary, linguists believe that making mistakes in private and group classes of English language learning can be considered a sign of making progress کاملا برعکس, زبانشناسان بر این عقیده هستند که در کلاسهای گروهی و خصوصی یادگیری زبان انگلیسی اشتباه کردن به عنوان یکی از نشانه های پیشرفت تلقی میگردد.

Just as professional translators and interpreters who would undoubtedly make numerous mistakes early on in their careers, students too are expected to make mistakes when it comes to mastering grammar or learning how to speak fluently with others درست شبیه به مترجمین حرفه ای و حضوری که در اوایل شغل خود دچار اشتباهات زیادی میشدند, دانش آموزان نیز انتظار میرود تا در هنگام فراگیری گرامر و تقویت مکالمه روان با دیگران اشتباه کنند One common issue that students make in classes is that they focus too much on trying to avoid mistakes and errors, instead of the communication itself یکی از اشتباهات رایجی که دانشجویان در کلاسها مرتکب میشوند این است که بجای تمرکز بر روی خود مقوله ارتباط و گفتگو بر روی اشتباه نکردن متمرکز میشوند.

As a matter of fact, when it comes to mastering a second language such as English or trying to prepare to enroll in international competency exams like the IELTS and TOEFL, the goal should be to communicate, read, comprehend, and write in a practical and efficient style درحقیقت, هنگامیکه صحبت از تسلط پیدا کردن در یک زبان دوم مانند انگلیسی به میان می آید و یا هنگام آمادگی جهت شرکت در آزمونهای تعیین سطح توانش از قبیل آیلتس و تافل, هدف بایستی مکالمه و ارتباط کلامی, خواندن و درک مطلب و نوشتن به طرز عملی و موثر باشد Everybody makes mistakes in educational classes and if you practice with an experience tutor, you need to be concerned about your oral and written mistakes only if they cause communication breakdown or slow you down هر فردی دچار اشتباه میشود در کلاسهای آموزشی و چنانچه شما با یک مدرس خصوصی با تجربه تمرین میکنید, تنها زمانی نیاز به بررسی و تفکر درباره اشتباهات شفاهی و نوشتاری خود دارید که آنها موجب کند شدن روند پیشرفت و ارتباطی شما شوند.

In speaking, only those mistakes which will lead to misunderstanding and confusion in communication need to be addressed quickly در هنگام سخن گفتن, تنها آندسته از ایرادات و اشتباهات نیاز به بررسی سریع دارند که منجر به گیج شدن و سوء برداشت و عدم تفاهم گردند When it comes to writing a proper academic article and essay, try keeping a list of common errors handy and nearby on your desk, like the ones pertaining to the application of prepositions, articles or subject-verb agreement and making clauses هنگامیکه نوبت به نگارش مطلوب یک مقاله علمی و پایان نامه به میان می آید, سعی کنید که بر روی میز خود لیستی از اشتباهات رایجی که درباره مواردی همچون تواقف بین فعل و فاعل, ساختن نیم جمله ها و کاربرد حروف اضافه و تعریف داشته باشید In appropriate writing, focus on putting main ideas in order and consider the big picture of the topic you are writing about در هنگام نوشتن مطلوب و پیشرفته, تمرکز شما بایستی بر روی کنار هم قرار دادن نکات اصلی و همچنین بررسی تصویر بزرگتر که همانا تاکید بر روی موضوع مورد اشاره است باشد.