قسمتهای بدن و آسیبهای جسمی

در بسیاری از مکالمات روزمره, ما به قسمتهای مختلف بدنمان اشاره میکنیم و اگر دچار جراحت و یا آسیبهایی شده اند که ما مجبور به رفتن به دکتر شده ایم, آن وقایع را برای مخاطبمان نقل میکنیم. همچنین در مواجهه با فردی که دچار آسیبهای بدنی شده است, ما با همدردی با وی سعی میکنیم که از درد و آلام وی کاسته و برایش آرزوی سلامتی هر چه زودتر نماییم. در درس امروز ما به چنین اتفاقاتی اشاره میکنیم و با عباراتی آشنا میشویم که در بسیاری از موارد به ما در شروع صحبت راجع به آسیبهای بدنی کمک میکنند. شاید شما با مطالعه برخی از کتابهای آموزشی با چند تا از این جملات آشنا باشید ولی مرور دوباره آنها در این درس خالی از لطف نیست و مثل مرور کردن مطالب آموزشی و تمرین درسهای مطالعه شده در قبل می ماند.

Do you know how to show concern about an injury آیا شما میدانید که چطور نسبت به جراحتها و آسیبهای بدنی دیگران با آنها همدردی کنید؟ In our today’s lesson, we are going to talk about parts of the body در درس امروز, ما قصد داریم راجع به قسمتهای بدن صحبت کنیم. لطفا به این کلمات دقت کنید و سعی در حدس زدن معنی آنها نمایید: Head, chest, stomach, knee, ankle, neck, shoulder, arm, leg, hand, finger, fingernail, foot, toe, toenail حال از ابتدا به ترجمه و مرور این کلمات می پردازیم: سر, قفسه سینه, معده, زانو, قوزک پا, گردن, شانه, بازو, پا, دست, انگشت, ناخن انگشت, پا, ناخن انگشت پا – Let’s bend and try to touch our toes بیائید خم شده و سعی کنیم که انگشتان پایمان را لمس کنیم.

درمورد کلمات مفرد و جمع در ارتباط با پاها از این کلمات استفاده کنید: One foot – Two feet – حال اجازه بدهید تا راجع به حوادثی که برای بسیاری از افراد در زندگی رخ میدهد بپردازیم و آن مقوله آسیبهای نه چندان جدی است. So now we are going to speak about accidents and injuries which may happen to every one of us in our daily lives but fortunately in most cases they are not very serious پس حالا بیائید به موضوع آسیبهای جسمی بپردازیم که ممکن است برای همه ما در زندگی روزمره مان رخ بدهند ولی خوشبختانه چندان جدی نیستند. He burned his finger دست او سوخت She hurt her back او کمرش درد گرفته است She cut her hand آن خانم دستش بریده و زخم شده است.

He broke his arm yesterday آن آقا دیروز دستش شکست He fell down this morning او امروز صبح زمین خورد Hey, Jack. What happened? I broke my ankle yesterday evening when I was coming down the stairs. I’m sorry to hear that. I hope you feel better soon. Does it hurt much? Actually, it doesn’t. Thanks for asking سلام, جک. چه اتفاقی افتاده؟ راستش قوزک پایم دیروز هنگام پائین آمدن از پله ها شکست. خیلی متاسفم که این رو می شنوم. آیا درد هم دارد؟ راستش نه. ممنونم که می پرسی. That’s too bad این جمله را هم به نشانه همدردی می توان به افرادی که آسیب دیده اند گفت. پس دو جمله در این رابطه میتوان استفاده کرد I am sorry to hear that – That’s too bad هر دو بسیار مفید و برای دلداری بکار میروند.

Last night I was riding my bicycle and then suddenly fell down. I hurt my back and this morning I went to the doctor. Oh, I am sorry to hear that. I hope you get better soon. Thanks دیشب هنگامی که مشغول دوچرخه سواری بودم ناگهان زمین خوردم و کمرم درد گرفت. امروز صبح به پزشک مراجعه کردم. اوه, خیلی متاسفم از شنیدن این خبر. امیدوارم که هرچه زودتر حالتان خوب شود. ممنونم. My wife was cooking in the kitchen yesterday afternoon and she burned her finger دیروز بعد از ظهر همسرم در آشپزخانه مشغول تهیه غذا بود و دستش سوخت. I fell down the stairs this morning and I hurt my arm. Actually it hurts a lot امروز صبح از پله ها افتادم و شانه ام صدمه دید. خیلی درد میکند.