پیشنهاد درمان

در درس قبل ما به طور مختصر به چند بیماری و همچنین آسیبهای جسمی اشاره کردیم که همه ما بطور روزمره با آنها مواجه هستیم. در این درس و در ادامه مبحث جلسه قبل, قصد داریم با چند نوع از امراض و ناراحتیهای جسمی آشنا شده, درمانهای مرتبط را برشمرده و با نحوه پرسیدن سؤال و همچنین ارائه پاسخ مناسب در همین رابطه اقدام نمائیم. بدیهی است که آسیب دیدگیها در هر فرهنگی جزئی از واژگان در ارتباط با آن فرهنگ را تشکیل میدهند. نگاهی به بسیاری از مکالمات و گفتگوها در فیلمهای آموزش زبان بیندازید, تقریبا غیر ممکن است که گویشوران و افراد حاضر در این مکالمات, در یک یا چند درس به آسیبهای بدنی اشاره نکنند. پس شما نیز به مطالعه نکات ذکر شده در زیر به تمرین در همین رابطه بپردازید.

In this lesson, we are going to deal with the matter of suggesting a remedy in case of an ailment در این درس ما قصد داریم به مقوله پیشنهاد یک درمان درصورت وجود بیماری یک بپردازیم. Please follow the points mentioned on this page and practice to keep the sentences and the conversations in mind for using them in your own speaking لطفا نکات مطرح شده در این درس را تعقیب کرده و سعی در بخاطر سپردن مکالمات نوشته شده نمائید تا بعدا بتوانید از آنها در صحبتهای خود بهره بگیرید. I don’t feel well, I have a headache حالم خوب نیست, سردرد دارم. حالا میتوان از تمام کلمات زیر استفاده کرد تا بیماری خود و همچنین دلیل اینکه حالمان خوب نیست را برای مخاطب خود بیان نمائیم.

A stomachache, an earache, a toothache, a backache, a cold, a sore throat, a cough, a runny nose از کلمه اول شروع میکنیم به ترجمه دل درد, گوش درد, دندان درد, کمر درد, سرما خوردگی, گلو درد, سرفه, آبریزش بینی. پس همانطور که در پاراگراف بالا عرض شد, با استفاده از این الگو: I don’t feel well. I have a و استفاده از هز یک از این کلمات, شما خواهید توانست بیماری و نقطه درد در بدن خود رابیان کنید: I have a toothache یعنی من دندان درد دارم. نکته جالب استفاده از حرف تعریف A میباشد. درواقع باید بگوییم من یک دندان درد دارم و جملات مشابه هم همین ساختار را دارند. I don’t feel well. I have been in bed for several hours because I have a backache and it hurts a lot

من حالم خوب نیست. الان چند ساعت است که در تخت خواب دراز کشیده ام و استراحت میکنم. کمرم خیلی درد می کند. Yesterday it was raining and I went outside running in the park. Now I don’t feel well. I think I have a fever and a sore throat دیروز داشت باران می بارید و من در پارک داشتم می دویدم. الان احساس میکنم حالم خوش نیست. فکر میکنم گلو درد و تب دارم. Can you write on a sheet of paper just the last time you had an ailment. How did you feel? Did you see a doctor آیا میتوانید بر روز یک تکه کاغذ بنویسید که آخرین بار کی بیمار شدید؟ حالتان چطور بود؟ آیا به پزشک هم مراجعه کردید؟ We have mentioned some ailments in the last paragraph, now let’s have a look at remedies

در پاراگراف قبل, ما به چند بیماری اشاره کردیم, بیائید حالا به درمانها بپردازیم. Take something یه چیزی بخورید Lie down استراحت کنید Have some tea یه کم چای بنوشید See a doctor / See a dentist به پزشک / دندانپزشک مراجعه کنید. در بسیاری از موارد, ما از افعال امری استفاده میکنیم تا پیشنهاد درمانی خود را بطرز قوی تری بیان کنیم و درواقع مسئله دستور دادن به کسی نیست. مثلا: I have a sore throat. You should take something من گلو درد دارم. شما باید یه جیزی بخورید. یعنی در واقع مصرف دارو را بسیار توصیه میکنیم. I have a fever. Well, you shouldn’t go to work today من تب دارم. خوب, امروز به سر کار نروید. I have a toothache. You should see a dentist right away من دندان درد دارم, همین الان به نزد دندانپزشک بروید.