مهارتهای هنری افراد

در ادامه بحث درس قبل درمورد آسیبها و امراض, به چند نمونه جمله دیگر توجه کنید و سپس با هم به سراغ درس امروز که درمورد افرادی است که از مهارتها و توانائیهای خود سخن میگویند خواهیم رفت. I don’t feel well – I feel terrible – I don’t feel so good شما نیز با بخاطر سپردن این عبارات و استفاده از آنها به هنگام سخن گفتن وقتی که کمی کسالت دارید, بهتر منظور خود را بیان خواهید نمود. I hope you feel better این درواقع پاسخ مناسب و خوبی است که میتوانیم به هرکسی که دچار بیماری شده است بگوئیم و برایش آرزوی سلامتی کنیم. You should see a doctor. Good idea. Thanks بهتر است که به نزد پزشک بروید. نظر خوبی است. ممنونم. He feels really bad. He has a fever او حالش خیلی بد است و تب دارد.

I was reading an article yesterday about famous people من دیروز مشغول خواندن مقاله ای بودم دررابطه با مردم مشهور. The first person I was reading about, was an internationally known pianist. He is famous all over the world and has held a lot of concerts in many cities in different continents and he has many fans worldwide اولین فردی را که داشتم درباره اش مطالعه میکردم یک پیانیست بود که در سرتاسر جهان مشهور بوده و خیلی طرفدار دارد و در قاره های مختلف کنسرت برگزار کرده است. He was a talented pianist at the age of ten and went to the college to study music. He has been writing songs for many years and has had programs with so many singers worldwide

او در سن ده سالگی یه پیانیست با استعداد بود و به دانشگاه رفت تا به مطالعه موسیقی بپردازد. وی سالهاست که به آهنگ سازی مشغول است و با خوانندگان بسیار زیادی از سرتاسر جهان برنامه اجرا کرده است. He was born and raised in a small city and soon learned how to speak several languages pretty fluently او در یک شهر کوچک به دنیا آمد و به سرعت آموخت که چطور چند زبان را بطور روان صحبت نماید. His family moved to the capital city when he was fifteen years old خانواده وی هنگامی که او پانزده ساله بود به پایتخت نقل مکان نمودند. He began playing the piano at the university cultural hall and was praised by some of the best-known musicians at the time

او در سالن فرهنگی دانشگاه به نواختن پیانو پرداخت و توسط موسیقی دانان مشهور زمان خود مورد تشویق قرار گرفت. He played piano throughout his childhood very well and became one of the youngest instructors of musical notes in his city او در دوران کودکی اش به نواختن پیانو پرداخت و تبدیل به یکی از جوانترین مدرسین نت های موسیقی در شهر خود گشت. He managed to make his first international concert at the age of twenty and after a while, thousands of copies of his music CDs were sold all over the world او موفق شد که در سن بیست سالگی اولین کنسرت بین المللی خود را برگزار کند و پس از مدت کوتاهی, هزاران نسخه از سی دی های موسیقی وی در سرتاسر جهان به فروش رسیدند.

The second individual I studied about was an actor and he moved to the capital at the age of eighteen to study acting. It was then that he met some of the biggest names in the film industry and soon managed to become an internationally-known acting talent and he has appeared in dozens of movies. Some of them have even managed to win and claim some international awards فرد دومی که من در باره اش در حال مطالعه بودم بازیگر بود و در سن هجده سالگی به منظور تحصیل در رشته بازیگری به پایتخت نقل مکان کرد. در همان زمان او با نامهای بزرگ دنیای فیلمسازی آشنا شد و توانست به یک استعداد بین المللی در عالم بازیگری تبدیل شود و در فیلمهای متعددی به ایفاء نقش پرداخت. برخی از این فیلم ها موفق به دریافت جوایز بین المللی هم شده اند.