قابلیتها و درخواستها

توانائیها و درخواستها در مکالمات بسیار استفاده میشوند بخاطر اینکه همه ما در هنگام سخن گفتن ممکن است از دیگران درخواست هائی داشته باشیم و با دانستن نکات مرتبط, قادر خواهیم بود تا بطرز صحیح نظر خود را بیان نمائیم. Today we are going to talk about abilities and requests امروز ما قصد داریم تا درباره توانائیها و درخواستها صحبت کنیم. Sometimes we may need to express a wish and by knowing how to say these types of sentences, we will be able to continue our conversation in a better way بعضی وقتها ممکن است که ما نیاز داشته باشیم تا آرزوی خود را بیان کنیم و با دانستن اینکه چنین جملات و عباراتی چگونه بیان میشوند, قادر خواهیم بود تا مکالماتمان را به نحو بهتری ادامه دهیم.

بعضی وقتها ممکن است افراد از ما درخواستهائی داشته باشند و یا ما را به مناسبتهائی دعوت کنند و امکان دارد که ما بخاطر مشغله و یا مسائل دیگر نتوانیم در چنین مناسبتهائی شرکت کنیم. در چنین مواقعی, با دانستن این که چطور بطور مؤدبانه درخواست آنها را رد کنیم خواهیم توانست نظر خود را بیان کرده و توضیح دهیم که چرا قادر به شرکت در آن مراسم نیستیم It is therefore very important to know how to politely decline an invitation because from time to time and due to various reasons we may need to do so انجام دادن لطف در حق دیگران مهم است چون بعضی وقتها ما نیز نیاز پیدا میکنیم تا دیگران به ما لطف کنند It’s nice to agree to do a favor since we too may need to ask for one

Abilities may be used as part of our conversation with people and it is pretty significant to know the names of some of them توانائیها ممکن است به عنوان بخشی از مکالمات با مردم مورد استفاده قرار گیرند و خیلی مهم است که اسامی برخی از آنها را بدانیم Sing خواندن He is singing a song because he would like to become a professional singer in the future او مشغول خواندن میباشد چون قصد دارد در آینده نزدیک یک خواننده حرفه ای شود. Play soccer فوتبال بازی کردن I still like to play soccer with my friends when I have free time من هنوز هم علاقه دارم با دوستانم فوتبال بازی کنم مواقعی که وقت داشته باشم. Play the guitar or play the violin or play the piano نواختن ویالن یا گیتار یا پیانو

Swim شناکردن Do you think it is very hard to learn how to swim? Can you swim very well? When did you learn to swim آیا فکر میکنید یادگرفتن شنا سخت است؟ آیا شما میتوانید خیلی خوب شنا کنید؟ چه وقت شناکردن را یادگرفتید؟ Ski اسکی کردن Skiing is still my favorite sport and I enjoy it very much when I ski اسکی کردن هنوز ورزش مورد علاقه من است و هروقت که من اسکی میکنم از آن بسیار لذت میبرم. Cook آشپزی کردن One of the best ways to pass time and enjoy what you do is to cook, especially if you can do it well یکی از بهترین راههای گذراندن وقت آشپزی کردن است, مخصوصا اگر بتوانید خوب آشپزی کنید. My neighbor can cook very well همسایه من میتواند بسیار خوب آشپزی کند.

Sew خیاطی کردن Can you make clothes by using a sewing machine آیا شما با استفاده از ماشین خیاطی میتوانید لباس بدوزید؟ Knit بافتن There are some computer-operated knitting machines which are able to produce amazing carpets within a few hours دستگاههای بافندگی ای وجود دارند که توسط کامپیوتر کنترل میشوند و قادر هستند تا در عرض چند ساعت فرشهای بسیار عالی ببافند. Draw نقاشی کردن, ترسیم کردن Can you draw the picture of a cat using a pen and paper آیا شما میتوانید عکس یک گربه را با استفاده از یک قلم و کاغذ بکشید؟ Paint رنگ زدن I really like to paint my room pink because pink is my favorite color من واقعا دوست دارم اتاقم را رنگ صورتی رنگ بزنم چون صورتی رنگ مورد علاقه من است.