مشخصات ظاهری افراد

کلمات و عبارات مفیدی راجع به مشخصات ظاهری افراد وجود دارند و ما قصد داریم به آنها اشاره کرده و جملاتی چند را نوشته و مرور کنیم. مهم است که بدانیم در هر زبانی چطور ظاهر افراد را توصیف کنیم و انگلیسی نیز از این قائده مستثنی نیست و برای بهبود مهارتهای گفتاری, با دانستن و به خاطر سپردن جملاتی چند, ما خواهیم توانست تا درمواقع مورد نیاز, مشخصاتی از قبیل رنگ مو, رنگ چشمها, و دیگر اجزاء صورت را به زبان بیاوریم. نگاهی به بسیاری از کتابهای آموزشی بیندازید تا عکسهای زیادی به همراه توضیحات راجع به توصیف صورتها بیابید. در یک کتاب ممکن است راجع به موی افراد صحبت شود و در کتاب آموزشی دیگر امکان دارد به رنگ لباسها و نوع آنها, همچنین رنگ چشم چند نفر اشاره شود.

In this lesson, we are going to have a brief look at some adjectives being widely used to describe hair. At the end of this lesson, you too will be able to describe your hair, its type as well as its color in an easy way در این درس ما قصد داریم تا نگاهی گذرا به صفاتی داشته باشیم که استفاده وسیعی از آنها می شود تا موی افراد را توصیف کرد. شما نیز در پایان درس امروز قادر خواهید بود تا براحتی نوع و رنگ موی خود را توصیف کنید. Black, brown, red, blonde, gray, white رنگهای مو به ترتیب از ابتدا تا به آخر عبارتند از مشکی, قهوه ای, قرمز, بلوند, خاکستری و سفید. با نگاهی به خود و همچنین دیگران, شما نمونه مو های بسیاری را خواهید یافت که در این دسته بندی و با یکی از این رنگها تطبیق می کنند.

دو کلمه ای که بسیار استفاده میشوند تا عمق و شدت, یا به اصطلاح پر رنگ بودن و کم رنگ بودن مو ها را مشخص کنند Dark و Light هستند. به عنوان مثال Dark brown hair یعنی مویی که به رنگ قهوه ای سیر یا به اصطلاح پر کلاغی است و Light black hair یعنی موی مشکی کم رنگ و نه خیلی سیر. حالا نوبت به حالت موها میرسد که این مسئله هم بسیار حائز اهمیت میباشد. Straight, wavy, curly, long, short, bald ترجمه این کلمات به ترتیب از ابتدا تا به انتها صاف, موج دار, فرفری, بلند, کوتاه و بدون مو. دو کلمه دیگر که برای توصیف صورت آقایان کاربرد دارد A mustache و A beard هستند. و همیشه دقت کنید که حرف تعریف A را در چنین جملاتی بکار بگیرید: He has a mustache, he has a beard

معمولا از Be و Have استفاده میشود تا صورت و مشخصات ظاهری افراد را توصیف کرد. Her eyes are blue or She has blue eyes هر دوی این جملات به یک معنی هستند و آن این است که چشمان آن خانم به رنگ آبی هستند. Their hair is blonde or They have blond hair آن افراد موهای به رنگ بلوند و روشن دارند. Her eyelashes are long and black but hair hair is straight and dark brown آن خانم مژه های بلند و مشکی دارد ولی موهایش صاف و به رنگ قهوی ای سیر هستند. همین جمله آخر را میتوان به صورت دیگری نیز بیان نمود: She has long, dark eyelashes که دقیقا همان معنا را میدهد. So tell me, what does your friend look like? Tell me about his hair style and color. Does he wear a beard or a mustache too

راستی, از دوستت به من بگو, چه قیافه ای است؟ راجع به نوع و رنگ موهایش برایم تعریف کن. آیا ریش و سبیل هم دارد؟ Well, he has brown eyes and a beard. His hair is wavy too خوب, او چشمانی به رنگ قهوه ای داشته و ریش هم دارد و موهایش هم موج دار است. Let me see, who is that? He certainly looks familiar? Who? The man with long, dark hair. Oh, that’s my friend Joe. He is a teacher of chemistry at our college اجازه بده ببینم. او کیست؟ چقدر قیافه اش آشناست. چه کسی را می گویی؟ آن مردی که موهای بلند و مشکی دارد. اوه, او دوستم جو است. او در دانشکده ما شیمی تدریس می کند. No kidding شوخی می کنید! درواقع این عبارت همیشه برای اظهار تعجب بکار برده می شود.