چند مزایای کاربردی جهت تقویت کلمات و واژگان

شاید اغراق نباشد که ذکر کنیم هر چند دقیقه یا چند ساعت یکبار کلمات جدیدی در جهان ساخته شده و به سرعت به لغتنامه ها اضافه میشوند و به تعبیری هر روز چندین لغت جدید و ناشناخته برای فراگیری وجود دارند. اما آیا کار فراگیری و یادگیری این لغات حقیقتا دشوار است و همه افراد بایستی دایما در جستجوی یافتن واژگان جدید باشند؟ آیا روشهای کاربردی و مبتنی بر تجربه و تمرین بهتری وجود دارند تا بتوان این کار را آسانتر انجام داد؟ از منظر دیگر اصولا چه نیازی به افزودن به دایره لغات در ذهن وجود دارد و چه استفاده هایی میتوان از این امکانات انجام داد؟ آیا میتوان با تکیه بر لغات جدید در ملاقات و جلسات به اصطلاح با دست پر تر ظاهر شد و قدرت اقناع دیگران را داشت؟ در این مقاله به چندین روش و مزیتهای افزایش کلمات اشاره خواهیم داشت.

To begin with, why having a reservoir of strong vocabulary matters در ابتدای بحث ذکر این نکته جالب است که اصولا چرا داشتن گنجینه و ذخیره ای از لغات حائز اهمیت است؟ Please rest assured that having a strong command of terms can be beneficial to you in myriad ways لطفا این اطمینان را داشته باشید که داشتن تسلط قوی در زمینه کلمات میتواند برای شما از جنبه های بسیاری مفید باشد You can improve and enhance your overall communication skills if you possess plenty of words in your memory از طریق محیا نمودن کلمات زیاد در حافظه خود شما قادر خواهید بود تا به تقویت و بهبود مهارتهای مکالماتی و ارتباطی خود نایل شوید If you would like to express and convey your thoughts as well as ideas having a rich vocabulary can be your great companion since having plenty of words at your disposal, you will be much more at ease to find the precise words for the appropriate situation

چنانچه شما تمایل به انتقال و بیان افکار و نظرات خود را داشته باشید در اختیار داشتن یک غنای لغوی میتواند برای شما به عنوان یک دوست و شریک عالی تلقی شود از آنجائیکه از طریق در اختیار داشتن کلمات زیاد شما به راحتی خواهید توانست تا واژگان دقیق را جهت موقعیتهای شایسته بیابید How about adding to the prospects of landing finer jobs anyway راستی نظر شما درباره ارتقاء و افزودن به شانس یافتن مشاغل بهتر چیست؟ In the areas and fields like journalism as well as marketing, there are plenty of eager employers who greatly value knowledgeable staff, especially for superior communication projects در زمینه هایی از قبیل روزنامه نگاری به همراه بازاریابی کارفرمایان زیادی هستند که برای کارمندان مطلع و آگاه ارزش زیادی قائل میباشند به ویژه در پروژه های محاوره ای برتر In most careers being able to demonstrate effective communication skills can truly set your part from other candidates and co-workers

در بیشتر مشاغل قادر بودن به جهت ارائه مهارتهای ارتباطی مؤثر میتواند حقیقتا شما را از دیگر داوطلبان و همکاران متمایز سازد Psychologically, there are several cognitive benefits in this matter as well به لحاظ روانشناسی نیز میتوان به مزایای زیادی از نقطه نظر شناختی در این مورد اشاره داشت In other words, if you are keen to have finer and stronger cognitive functions as well as problem-solving skills, why not attempting to learn more vocabularies to keep your memory active and quite healthy and push away dementia at older ages به عبارت دیگر, چنانچه علاقمند به داشتن قدرت شناختی و مهارتهای حل مشکلات قویتر و بهتری میباشید به شما توصیه میشود تا اقدام به یادگیری لغات بیشتری نمائید به منظور حفظ و نگاه داشتن حافظه فعال و کاملا سلامت و همچنین در سنین کهنسالی از زوال عقل اجتناب نمائید Please note that learning new vocabularies is not just for students but for everyone, since even at your workplace using casual conversation with newer terms can be more fun لطفا دقت نمائید که یادگیری کلمات جدید صرفا برای دانش آموزان نبوده و برای همگان است از آنجائیکه حتی در مکالمات روزمره و غیر رسمی استفاده از لغات جدیدتر میتواند جذابتر باشد.