حتی درجه حرارت هوا میتواند بر عملکرد تحصیلی تاثیر داشته باشد

خبرهای درباره گرمایش زمین و گازهای گلخانه ای را میتوان امروزه لابلای همه تیترهای اخبار و مقالات در نشریات و جراید یافت و تقریبا همه بر آن واقف هستند. صرفنظر از تاثیرات منفی که پدیده گرمایش زمین بر روی زندگی و همچنین محیط زیست همه انسانها در همه کشورها برجای میگذارد نکته جدیدی در زمینه تاثیر پذیری تحصیلات و نمرات آموزشی و امتحانات دانشجویان و دانشجویان با گرم شدن هوا و افزایش دما وجود دارد. آیا شما هم برخی اوقات حس کرده اید که در اتاق و منزل خیلی گرم برایتان قدری دشوارتر از حالت معمولی و نرمال میباشد که بتوانید استراحت کرده یا به درس خواندن بپردازید؟ به موازت افزایش درجه حرارت هوا و اگر در محیطهایی از دستگاههای تهویه مطبوع استفاده نشود به ویژه در فصول گرما راندمان تحصیلی قدری کاهش پیدا میکند.

According to studies, extreme heat can be linked to lower academic scores for students براساس تحقیقات گرمای زیاد هوا میتواند مرتبط باشد با نمرات پائین تر آکادمیک برای دانش آموزان According to the United Nations a lot of issues might arise following rise in temperature of the air globally such as floods as well as tropical illnesses plus sea level rises بر طبق سازمان ملل افزایش دمای هوا در سطح جهان میتواند عواقبی به همراه داشته باشد از قبیل بالا آمدن سطح آب دریاها و سیل و همچنین بیماریهای گرمسیری Also, global economic trends as well as health of the people internationally will be affected همچنین روندهای اقتصادی به همراه سلامت مردم در مقیاس بین المللی دستخوش تغییراتی خواهند شد But did you also know that high temperature could have an impact on learning strategies and experiences

اما آیا همچنین میدانستید که افزایش دمای هوا میتواند بر روی استراتژیها و تجربیات فراگیری دارای تاثیر باشد؟ For instance in many places in hot areas of the African Continent there could be held some high-stakes tests in particular for university admission plans and in places where proper air conditioning might be missing به عنوان نمونه در برخی مناطق گرم در قاره آفریقا امتحانات مهمی برگزار میشوند به ویژه جهت اخذ پذیرش از دانشگاهها و در چنین نقاطی این امکان وجود دارد که دستگاههای کاربردی تهویه هوا وجود نداشته باشند Some poor academic performance could be driven by hot temperature during exam sessions برخی از عملکردهای ضعیف آکادمیک میتوانند بر اثر هوای گرم در طی جلسات آزمون صورت گرفته باشند On the other hand, women tend to act better than men in exams even in hot temperatures since they generally study more and better and also put in more efforts to pass the tests

از آنطرف, عموما زنان در مقایسه با مردن در دمای بالا عملکرد بهتری در آزمونها دارند از آنجائیکه معمولا آنها بیشتر و بهتر درس خوانده و از خود تلاش مضاعفی نشان میدهند به منظور قبولی در امتحانات Furthermore, students from hotter cities and neighborhoods tend to perform better than their peers and classmates from cooler places when it comes to coping with hot temperatures during exams به علاوه در ارتباط با مقابله با گرمای هوا در خلال آزمونها دانشجویانی که از مناطق و شهرهای گرم هستند عموما در مقایسه با دیگر همتایان و همکلاسیهای خود که اهل مناطق سردسیر هستند بهتر عمل میکنند Of course some people are also capable of adapting to warmer weather without much troubles البته برخی افراد هستند که میتوانند بدون مشکلات زیادی خود را با هوای گرمتر وفق دهند But one solution is to keep the temperature a bit lower in standardized exam events اما یک راه حل این است که در دوران آزمونهای استاندارد دمای هوا را قدری خنک تر نگاه داشت In other words, brain parts seem to be sensitive to temperature and it would be smart and advised globally, especially in hotter areas for schools and colleges to invest further in using fans and air-conditioning systems to help pupils and also cut down on overall absenteeism statistics به عبارت دیگر, قسمتهای مغز نسبت به گرما حساس هستند و عاقلانه است و توصیه میشود که در سطح جهان به ویژه مناطق گرم مدارس و دانشکده ها با سرمایه گذاری در استفاده از پنکه ها و دستگاههای تهویه مطبوع به محصلین یاری رسانده و آمار غیبت کلی را نیز کاهش دهند.