نامه های اداری و آداب و رسوم

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به یک همایش رسمی دعوت شده اید و در دعوتنامه نکاتی در ارتباط با نحوه پوشش و همچنین آداب و رسوم که به میهمانان پیشنهاد شده است ذکر شده باشد. معمولا در نامه های رسمی و یا جهت شرکت در مناسبتهای خاص چنین مواردی ذکر میگردند و با آشنا شدن با چنین تجربیات و نامه نگاری ها بهتر میتوانیم در چنین جلساتی شرکت کنیم. مثلا ممکن است از میهمانان دعوت شود که جهت حفظ آرامش و سکوت در سالن سخنرانی و به هنگام ایراد صحبتهای افراد حاضر در جلسه از آوردن تلفن همراه خودداری کنند. شاید در یک میهمانی رسمی از مدعوین درخواست شود که لطفا فرزندان خود را در منزل نگاه دارند و از آوردن آنها به میهمانی خودداری کنند.

Some business companies may send dinner applications and invitation letters to their employees and in such annual or monthly letters usually some points are included برخی از شرکتهای تجاری ممکن است مراسم سالیانه و یا ماهانه ضیافت شام برای کارکنان خود ترتیب دهند و در چنین دعوتنامه هائی ممکن است نکاتی به چشم بخورند Since we all come together from different traditions and cultures, here are some guidelines to make this meeting run smoothly از آنجائیکه همه ما از فرهنگ و سنن متفاوتی برخوردار هستیم, با توجه به نکات ذیل این جلسه به بهترین شکل برگزار خواهد شد Please leave your cell-phone at home and forget about text messaging for a couple of hours during the meeting

لطفا از آوردن تلفن همراه و پیامک زدن در طول جلسه خودداری فرمائید Please do your best to arrive promptly for the meetings which will be held at the exact dates and times specified earlier لطفا تمام تلاش خود را بعمل آورید تا راس ساعات و تاریخهای مقرر شده در جلسات حضور بهم رسانید Dress is business casual نحوه پوشش و البسه فرم استاندارد و معمول محیطهای اداری میباشد If it is a must for you to have access to your cell phone, then please out them on silent and vibrate modes چنانچه واقعا نیاز است تا تلفن همراه با خود داشته باشید, لطفا آنها را در وضعیت ویبره و یا سایلنت قرار بدهید If you would like to make a phone call, then please step outside into the corridor

چنانچه تمایل به گرفتن شماره تلفن را دارید, لطفا از سالن خارج شده و به راهرو وارد شوید Everyone is on a last-name basis since this is going to be an official business meeting and first names are better not be used alone در طول این جلسه میهمانان با اسامی خانوادگی نام برده خواهند شد چون جلسه رسمی و اداری است, پس از استفاده از نام کوچک لطفا خودداری کنید At 8:30 there is a breakfast buffer in the lobby در ساعت 8:30 صبح بوفه صبحانه در لابی برگزار خواهد شد Then there will be the welcome and opening remarks by the company’s CEO سپس سخنرانی خوش آمد گوئی و افتتاحیه توسط مدیر عامل شرکت انجام خواهد شد The next phase will be regional marketing plans and discussions

برنامه بعد طرح ها و صحبتهای بازاریابی منطقه ای خواهد بود Then there will be a tea / coffee break for thirty minutes سپس یک استراحت سی دقیقه ای جهت نوشیدن چای و قهوه Now, can you remember and actually summarize some of the main points mentioned regarding the etiquette guidelines آیا نکاتی را که در ارتباط با نحوه رفتار و پوشش مطرح شد بخاطر دارید و میتوانید آنها را به اختصار بیان کنید؟ Why do you believe it is important to tell the audiences attending a formal business meeting about etiquette به عقیده شما چرا این نکته حائز اهمیت است که به حضار شرکت کننده در مراسم اداری و رسمی در ارتباط با مسائل رفتار و نکات اخلاقی مواردی را راهنمائی کرد؟