رسم و رسوم و صحبتهای کوتاه

آشنائی با رسم و رسوم مردم در سراسر جهان و احترام گذاشتن به آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است چون در جهان شلوغ و پر تماس امروز که مردم از گوشه و کنار دنیا با یکدیگر از طرق مختلف در تماس هستند, خواه نا خواه همه ما با دیگر ملیتها و مردمی که از شهرها و مناطق دیگر آمده اند آشنا میشویم, پس چه بهتر است در هنگام برخورد و آشنائی و مکالمه با آنها ادب و احترام را رعایت کرده و راجع به فرهنگ آنها آشنائی داشته باشیم. حتی انجام دادن صحبتهای کوتاه میتواند دلنشین تر شود هنگامیکه ما از فرهنگهای دیگر با اطلاع باشیم. شاید بعضی از افراد دوست نداشته باشند از آنها درباره خانواده شان سوال بپرسیم و شاید بهتر باشد راجع به مسائل مشترک مورد علاقه دو طرف به بحث بنشینید.

Greetings and small talk خوش آمد گوئی و انجام صحبتهای کوتاه Do you think it is a bit difficult to get reacquainted with someone آیا فکر میکنید که دوباره آشنا شدن با افراد کار نسبتا سختی است؟ Can you greet a visitor to your country آیا میتوانید با یک بازدید کننده به کشور خود خوش آمد گوئی کنید؟ What do you think and know of gestures and customs نظر و عقیده شما درباره حرکات و رسم و رسوم چیست؟ Maybe it is a good idea to describe an interesting experience when meeting a new guest شاید عقیده خوبی باشد تا در هنگام ملاقات با یک میهمان جدید درباره یک تجربه جالب صحبت کنید. A lot of exciting points can be mentioned about customs around the world

نکات جذاب بسیار زیادی در ارتباط با رسم و رسوم در سر تا سر جهان میتوان مطرح ساخت People greet each other differently around the world مردم در سر تا سر جهان با یکدیگر به شیوه های مختلفی خوش آمد گوئی میکنند Some shake hands برخی از آنان با یکدیگر دست میدهند most business people exchange business cards when meeting each other اکثر تاجران کارت ویزیت خود را با میهمانانشان به هنگام ملاقات مبادله میکنند Even in terms of exchanging business cards, people have different customs based on which country they come from بسته به اینکه مردم اهل کدام کشور هستند, حتی در حین مبادله کارت ویزیت خود با دیگران به شیوه مختلفی عمل میکنند.

Some customs are very formal. People always use two hands and look at the card carefully بعضی از رسوم خیلی رسمی هستند, بطوریکه افراد کارت ویزیت را با هر دو دست نگاه داشته و با دقت به آن نگاه میکنند Other customs are informal. people accept a card with one hand and quickly put it in a pocket برخی دیگر از رسوم غیر رسمی هستند. افراد کارت را با یک دست گرفته و بسرعت آن را درون جیب خود میگذارند Now let’s point out a few useful tips and guidelines about small talk حال بیائید نکات مفید و راهنمائیهائی درباره صحبتهای کوتاه بیان کنیم What about small talk – the topics people talk about when they don’t know each other well or when meeting for the first time

نطرتان با مکالمات کوتاه چیست؟ موضوعاتی که مردم درباره آنها با یکدیگر به صحبت میپردازند هنگامیکه یکدیگر را به خوبی نمیشناسند و یا وقتی که همدیگر را برای اولین بار ملاقات میکنند In some places, it’s not polite to ask about someone’s age or salary. In others, it’s considered rude to ask about someone’s family در بعضی مکانها خیلی مودبانه نیست تا از افراد درباره سن و یا میزان حقوق آنها پرسیده شود. در برخی جاهای دیگر بی ادبی است که درباره خانواده افراد از آنها سوال کنیم. درهنگامیکه فردی را که به نظر شما آشنا می آید ملاقات میکنید میتوانید از جملات زیر استفاده کنید You look familiar, haven’t we met before? I don’t think so. I’m not from around here چهره شما به نظر آشنا می آید. آیا قبلا یکدیگر را ملاقات نکرده ایم؟ گمان نکنم. من اهل اینجا نیستم.