بازیابی اطلاعات رایانه

گرچه در ساختار اکثر سیستمهای رایانه ای از فن آوری و قطعات با کیفیت و با دوام و طول عمر بالا استفاده میگردد, ولی هر از چندگاهی ممکن است که بعضی قسمتها خراب شده و نیاز به تعویض و بازبینی و تعمیر داشته باشند. در این میان هارد دیسکها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند چون اطلاعات بر روی آنها ذخیره میگردد و کلیه سیستمهای عامل و عکسها و فیلمها و دیگر اطلاعاتی که شما به آنها دسترسی دارید بر روی آنها حفظ و ذخیره میشوند و ممکن است به دلایل گوناگونی پس از مدتی دچار اخلال گردند. چنانچه نگاهی به آگهیهای شرکتهای تعمیر و خدمات پس از فروش رایانه ای بیندازید, درخواهید یافت که بازیابی اطلاعات از هارد دیسکهای خراب کامپیوتری تقریبا به حرفه ای کاملا تخصصی مبدل گشته است.

Computer hard disks have a life cycle of like thousands of hours and when the time comes, they might crash and do not turn on or make noises for various reasons and in such cases, it is a good idea to make contact with data recovery companies and experts هارد دیسکهای رایانه طول عمری برحسب چندین هزار ساعت دارند و هنگامیکه زمان آنها برسد, ممکن است به دلایل گوناگون پاسخ نداده و روشن نشوند و یا از خود صداهائی تولید کنند و در چنین مواقعی, نظر خوبی است تا با متخصصین و شرکتهای بازیابی اطلاعات تماس گرفت Of course, if you have been frequently backing up your data and recording them on some portable DVD-ROMS perhaps you should not seem very worried about your information status

البته چنانچه شما بطور مستمر درحال تهیه کردن بک آپ و نسخه های کپی از اطلاعات خود و ضبط آنها بر روی دی وی دی های قابل حمل بوده باشید, احتمالا خیلی نگران وضعیت اطلاعات خود نیستید Because even if your computer hard disk becomes totally unusable, so that you need to throw it away, you already have access to the information on DVDs and using them, you can restore your lost information on another computer or laptop دلیل آن این است که چون شما قبلا اطلاعات خود را بر روی دی وی دی ها ذخیره کرده اید, پس حتی اگر مجبور شوید تا هارد دیسک خود را دور بیندازید, براحتی میتوانید همان اطلاعات را بر روی کامپیوتر یا لپتاپ دیگری بازسازی و مجددا احیا نمائید.

This is actually a recommendation already made by all computer experts to the users who believe every important file should get backed up in several copies like using multiple computer sets or even online clouding or on Flash Drives and DVDs in order to minimize the hassles of losing data due to hard disk crashes این دقیقا همان توصیه ایست که همه متخصصین رایانه به کاربران ارائه میدهند که فایلهای مهم خود را بر روی چندین دستگاه و با استفاده از فلش درایو و یا سیستمهای بک آپ گیری ابری آنلاین و یا رایت کردن بر روی دی وی دی محافظت کنند تا مشکلات از دست دادن اطلاعات بر اثر خرابیهای هارد دیسک را به حداقل برسانند.

When it comes to recovering hard disk data, experts will use a combination of hardware and software tools to access the information inside the disks and they might even repair them physically and replace some parts and dismantle them هنگامیکه نوبت به بازیابی اطلاعات دیسک میرسد, متخصصین از ترکیبی از روشهای نرم افزاری و سخت افزاری استفاده میکنند و ممکن است اجزاء دیسکها را تعمیر و جداسازی و تعویض کنند If you already have some copies of your information and your disk drive is very old, maybe it’s a good idea not to bother and buy a new computer چنانچه کامپیوتر شما بسیار قدیمی است و شما کپی های اطلاعات خود را دارید, شاید نظر خوبی باسد تا به خود زحمت تعمیر نداده و دستگاه جدیدی بخرید.