تعمیرات و خدمات پس از فروش رایانه

گرچه رایانه ها را به عنوان دستگاههای الکترونیکی و دیجیتالی قابل اعتماد و با کارکرد و طول عمر زیاد می شناسیم, اما هر از چند گاهی آنها هم ممکن است نیاز به تعمیرات و خدمات پس از فروش پیدا کنند و شاید شما هم تاکنون از این خدمات استفاده کرده باشید. رایانه ها از هر نوعی که باشند درواقع شامل مدارات الکترونیکی هستند که بر روی آنها رشته سیمهای بسیار ظریف و نازکی قرار داده شده و همچنین قطعات و دیگر اجزائی نیز به چشم میخورند و طبیعی است که هر یک از آنها دارای طول عمر مشخصی میباشند و پس از مدتی نیاز به تعمیر و تعویض پیدا میکنند. برخی اوقات اوضاع بسیار مناسب است چون با استفاده از برنامه های نرم افزاری از قبیل تغییر و به روزکردن سیستم عامل میتوان مشکلات را کاملا برطرف نمود.

Nearly all of us have access to at least one computer system either at home or in our workplace and are already familiar with how to work with them and turn them on and off and toggle many other options تقریبا همه ما به حداقل یک دستگاه رایانه دسترسی داریم, چه در محیط کار و در منزل و با نحوه کار کردن با آنها هم آشنا هستیم از قبیل روشن و خاموش کردن و استفاده از دیگر برنامه های آن But suppose all of a sudden your screen goes dark or you are not able to turn it off or back on. So what would you do in such cases اما تصور کنید که ناگهان صفحه شما سیاه شده و یا قادر نیستید تا دستگاه را خاموش کرده و مجددا روشن نمائید و در چنین مواقعی چکار خواهید کرد؟

Well, computer maintenance and repair shops can be found almost everywhere and there are even some technicians who will quickly come over to your place and provide repair services خوب, مغازه ها و تعمیرگاههای رایانه را میتوان تقریبا در همه جا یافت و حتی تکنسینهائی هستند که به سرعت خود را به آدرس شما میرسانند و تعمیرات ارائه میدهند Computers are made up of software and hardware parts رایانه ها از قسمتهای نرم افزاری و سخت افزاری ساخته شده اند And if any of them does not operate properly, there is a possibility of system crash or failure و چنانچه هر یک از آنها به نحوی صحیح کار نکند, احتمال این وجود دارد که سیستم دچار مشکل و قطعی گردد.

As an example, sometimes the users experience system freezing when installing certain programs or when the disk drives are full and they need to free up some space so that their systems will run smoothly once again مثلا برخی اوقات کاربران ممکن است این تجربه را داشته باشند که سیستم آنها ناگهان هنگ کند که میتواند به دلیل نصب برخی برنامه ها و یا عدم فضای کافی در درایو ها باشد و آنها نیاز دارند تا با خالی کردن فضا مجددا سیستم خود را به راه بیندازند If you buy a brand-new computer and something goes wrong with it, and you have a valid warranty from a reputable company, you can use the customer after-sales services and many times there is no need to make any payments for the fixes

چنانچه شما یک دستگاه رایانه کاملا نو خریداری نمائید و دچار مشکلی گردد, و شما از یک شرکت معتبر دارای ضمانتنامه باشید, میتوانید از خدمات پس از فروس مشتریان استفاده کنید و در اکثر مواقع حتی نیازی به پرداخت مبلغی برای تعمیرات نیز نخواهد بود It is a good general rule of thumb to either renew and buy a another system for yourself after a few years or have your current system upgraded once every two or three years to avoid any possible problems in software and hardware sections میتوان به عنوان نظری کلی و مناسب بیان کرد که بهتر است تا به بروز رسانی سیستم خود و یا خرید یک دستگاه نو هر چند سال یکبار اقدام نمائید تا از مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری احتمالی اجتناب نمائید.