رایانه و فن آوری

تا همین چند سال قبل, هنوز همه ما به استفاده از کاغذ و مدارک چاپی و پوشه و زونکن برای نگهداری اوراق اداری عادت داشتیم ولی به مرور و با گذشت زمان و ورود رایانه ها به منازل و ادارات, بطور کلی تعییرات شگرفی را در حوزه انجام امور شاهد هستیم. در دنیای فن آوری اتفاقات زیادی رخ داده اند من جمله ورود رایانه های بسیار پیشرفته که با استفاده از آنها میتوان بسیاری از کارها را با سرعت زیادی به انجام رساند. تقریبا نمیتوان اداره یا شرکتی را امروزه یافت که در آنها محصولاتی از قبیل رایانه های رومیزی و لپتاپها و همچنین چاپگرها وجود نداشته باشند. نکته جالب توجه این است که رایانه های امروزی را میتوان هم برای انجام کارهای تفریحی و سرگرمی استفاده کرد و هم برای امور اداری و انجام پروژه های اقتصادی.

Nobody can deny the big impact of technology on our life these days and actually everything you touch today might have some routes and connections to the computer software and hardware هیچ فردی قادر نیست تا تاثیر بزرگ فن آوری را در زندگی ما امروزه نادیده انگارد و درحقیقت هر چیزی را که لمس میکنید ممکن است به نحوی با نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای در ارتباط باشد Thanks to the advances in technological world, owning a computer today is easier than ever and living too has become more convenient compared with the past به یمن پیشرفتهای فن آوری, خرید یک دستگاه رایانه از همیشه آسانتر شده و زندگی ما نیز به نسبت قبل بسیار راحتتر شده است.

Until a few years ago, even thinking of using wi-fi internet connections on airplanes would sound like a dream but these days many airliners offer high-speed internet connections to their passengers تا همین چند سال قبل, حتی تصور استفاده از اینترنت در داخل هواپیما مانند یک رویا بود ولی امروزه خطوط هوائی به مسافران خود اینترنت سرعت بالا ارائه میکنند As you can see, computer science has advanced a lot in recent years and a computer set or laptop or tablet or even a smart cell-phone can be found everywhere همانگونه که ملاحظه میکنید, علم رایانه در سالهای اخیر بسیار پیشرفت کرده است و امروزه تقریبا در همه جا یک دستگاه رایانه یا لپتاپ یا تبلت و یا حتی تلفن همراه هوشمند را میتوان یافت.

The good thing about computer science and technology is that both of them can be very green and environmentally friendly and a lot of correspondence these days is being carried out using a few mouse clicks and via pressing the buttons of keyboards, rather than sending and receiving traditional letters and putting them into folders نکته مثبتی که درباره علم رایانه و فن آوری وجود دارد این است که هردوی آنها میتوانند بسیار سبز و سازگار و دوستدار محیط زیست باشند و مثلا امروزه حجم عظیمی از مکاتبات تنها با چند کلیلک ماوس و با استفاده از فشردن دکمه های صفحه کلید صورت میپذیرد بجای استفاده سنتی از نامه های کاغذی و قراردادن آنها درون پوشه ها.

You more than probably have received some email messages and when you scrolled down the browser page, you found a small notice that unless there is need for a real paper document, do not press the printing option شما هم به احتمال زیاد نامه های الکترونیکی را دریافت کرده اید و هنگامیکه به پائین صفحه مرورگر خود رفتید, به این مطلب برخوردید که چنانچه واقعا لزومی به دریافت مدرک کاغذی نیست, دکمه پرینت را فشار ندهید You see, it is possible to live a responsible life while conserving the environment همانگونه که مشاهده میکنید, میتوان یک زندگی مسئولانه داشت درحالیکه از محیط زیست محافظت نمائیم.