موسیقی و تاثیر آرام بخش آن

موسیقی را میتوان فراتر از اصواتی دانست که صرفا از طریق استفاده از لوازم و دستگاهها و تجهیزات مرتبط با آن تولید میشوند چون درواقع موسیقی دارای یک روح و پیام خاص میباشد و به همین دلیل است که میتوان موسیقی را حتی به عنوان یکی از راههای کسب آرامش در زندگی پر تنش امروزی دانست. شاید شما هم خبرهائی را مطالعه کرده باشید که در آنها بوضوح قید شده است که در برخی مطبهای پزشکی, هنگامیکه موسیقی آرام و بدون کلام و ملایم پخش میشود, مراجعین و بیماران آرامتر شده و استرس آنها کاهش میابد. از آنطرف شنیدن موسیقی تند و با صدای بلند و تولید شده توسط دستگاههای دیجیتالی حتی میتواند منجر به بالا رفتن ضربان قلب و تند شدن تنفس و اضطراب در فرد شنونده شود.

When it comes to having a stress-free, balanced and peaceful life, listening to music can be a significant point هنگامیکه صحبت از داشتن یک زندگی آرام و متعادل و به دور از استرس به میان می آید, گوش دادن به موسیقی را میتوان نکته مهمی در نظر گرفت Please note that there is no need to have a pair of headphones over your ears 24 hours a day but whenever you have a few minutes and would like to relax, a light music can turn you on لطفا توجه کنید که نیازی نیست تا 24 ساعت شبانه روز بر روی گوشهای خود هدفون قرار دهید, بلکه هنگامیکه چند دقیقه وقت آزاد دارید میتوانید برای روحیه پیدا کردن به یک موسیقی آرام گوش کنید.

As mentioned earlier, a good piece of music can help you lower stress in your life همانگونه که قبلا عرض شد, یک قطعه خوب موسیقی میتواند به شما در کاهش استرس در زندگی خود کمک کند Soothing music can even help your body relax and forget about worries and problems because having a calmer life will not only help lower your stress, but at the same time assisting you lead a healthier life as well موسیقی آرامبخش میتواند به بدن شما در داشتن آرامش و استراحت کمک کند و همچنین مشکلات و نگرانیها را به فراموشی بسپارد به این دلیل که داشتن زندگی آرام به شما در کاهش تنش کمک میکند و همچنین در سالم زندگی کردن موثر است.

When thinking over a serious issue, while listening to music you will enjoy better and deeper meditation به هنگام فکر عمیق درباره یک مساله جدی, گوش کردن به موسیقی میتواند در داشتن تمرکز عمیق و بهتر کمک کند For instance, nature sounds can be inspiring به عنوان مثال صداهای طبیعت میتوانند الهام بخش باشند It is possible to enhance the effects of acupuncture or even massage and reflexology through playing relaxing music میتوان اثرات درمانی و آرامبخش ماساژ و طب سوزنی و طب درمانی همراه با فشار عضلانی را با استفاده از پخش موسیقی افزون کرد Everybody knows about balancing life through various means هر فردی درباره توازن بخشیدن به زندگی از طرق مختلف شنیده است.

For some people, music can be the missing point in their life برای برخی از افراد, موسیقی میتواند به عنوان نکته گمشده در زندگی آنها محسوب شود We are actually living a busy life and creating a balance is the key در زندگی امروزه ما که شلوغ میباشد, ایجاد تعادل نکته کلیدی در نظر گرفته میشود Would you like to go to sleep faster and enjoy a deeper sleep آیا مایل هستید تا سریعتر به خوابی عمیق بروید؟ Tune into a music channel on the radio and listen to soft and light pieces which will help you fall asleep much faster کافی است تا ایستگاهی رادیوئی را دریافت کنید و به قطعاتی ملایم و آرامبخش گوش کنید تا سریعتر به خواب بروید.