اشتباهات مرسوم در خرید آنلاین

آیا تاکنون از فروشگاههای آنلاین خرید کرده اید؟ میتوان به اشتباهات مرسومی اشاره کرد که برخی از خریداران در زمان سفارش گذاشتن و خرید آنلاین مرتکب میشوند از قبیل مرور مطالب وبسایتهائی که به دور از مطالب و نکات خرید حقیقی و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و یا اینکه صرفا به تصاویر و عکسهای کالاهای نمایش داده شده توجه میکنند و سپس به ثبت سفارش میپردازند. آیا بهتر نیست تا با صرف زمان و مرور نکات و تجربیات دیگر خریداران به خریدهای بهتری دست زد و همچنین بر میزان آگاهی خود افزود؟ شاید یکی از کارهای خوب و توصیه شده این است تا پس از مرور کردن مطالب وبسایتها و فروشگاههای آنلاین و یادداشت برداری از لیست قیمت آنها سری هم به بازار زد و اجناس مورد نظر را از نزدیک دید و سپس به خرید اقدام کرد.

A common mistake made by some shoppers is to place order as soon as they find some cheap bargains and affordable prices associated with some top-selling products یکی از اشتباهات مرسوم که توسط برخی از خریداران انجام میشود این است که بلافاصله و سریع پس از یافتن قیمتهای مناسب برای محصولات پر فروش در اینترنت سفارش خرید میگذارند Actually they had better take some time and evaluate the options listed on various websites and shopping portals which can be done with a few clicks درواقع بهتر است تا با چند کلیک در وبسایتهای گوناگون به ارزیابی محصولات لیست شده بپردازند This way they will notice how other shoppers are proceeding with buying goods at affordable price tags

بدین وسیله آنها قادر خواهتد بود تا دریابند دیگر خریدارن چگونه با پرداختهای کم به خرید میپردازند Another advice to the shoppers is not to miss online ratings and reviews which provide insight on which products to choose and at what price ranges توصیه دیگر به خریدارن این است تا از مطالعه مرورها و توصیه ها و نقطه نظرهائی که در فضای مجازی که به داشتن بینش در زمینه خرید آنلاین کمک میکنند غافل نشوند On every product you mention, you can find plenty of websites and online forums which contain useful and updated reviews and shopping experiences درباره هر کالائی که ذکر کنید میتوانید در اینترنت و در انجمنهای آنلاین نکات و پیشنهادان و تجربیات خرید را بیابید.

Before proceeding with the check-out process and entering your bank card details online, just make sure you trust the website you are currently visiting that it is the authorized online vendor قبل از اینکه به مرحله خرید نهائی و وارد کردن شماره کارت بانکی خود اقدام نمائید مطمئن شوید که در وبسایت درست و مطمئن هستید که توسط فروشنده مجاز اداره میشود Some websites which sell accessories might contain overrated comments and viewpoints on certain products برخی وبسایتها که لوازم و اقلام را میفروشند ممکن است حاوی اطلاعات گزاف و بزرگنمائی درباره برخی محصولات داشته باشند Try accessing and trusting online the websites which are moderated in a professional and honest manner

سعی در اطمینان کردن و دسترسی به وبسایتهائی را داشته باشید که به نحو حرفه ای و صادقانه اداره میشوند If a certain product receives only negative reviews and comments on dozens of websites, but one single site promotes it heavily through massive advertising, this could raise a flag, so avoid buying that online چنانچه یک محصول به خصوصی در وبسایتهای گوناگون نظرات عمدتا منفی دریافت کرده است ولی یک سایت آنرا به شدت تبلیغ میکند, توصیه میشود تا از خرید آنلاین آن کالا صرفنظر نمائید Shoppers actually need to educate themselves in order to avoid risks involved with online shopping خریداران بایستی درواقع به آموزش خود در زمینه اجتناب از خطرات خرید آنلاین اقدام نمایند.