مدیران موفق و چند توصیه

میتوان در عرصه های مختلف علمی و تجاری و پژوهشی افراد موفقی را یافت که از دیگر همکاران خود پیشی گرفته اند ولی نکته اینجاست که چه عواملی را میتوان به عنوان دلایل توفیق در کار بر شمرد؟ آیا سختکوش بودن همواره یکی از فاکتورهای ثابت در زمینه موفقیت در کار حرفه ای به شمار میرود؟ آیا مدیران موفق را میتوان در بین جوانان فارغ التحصیل دانشگاهها هم یافت و یا اینکه تجربه در حرفه به مراتب مهمتر میباشد؟ آیا درباره رشته تحصیلی در دانشگاهها و یا یافتن شغل پس ار خاتمه تحصیلات خود اندیشیده اید؟ آیا در کار و تصمیماتی که اتخاذ مینمائید از پافشاری و استقامت لازم هم برخوردار میباشید؟ آیا بلند پروازی میتواند سرانجام به موفقیت در کار و زندگی ختم شود و یا اینکه محتاط بودن به مراتب بیشتر توصیه میشود؟

No matter your age, you can start reading about successful people’s lives and then try to follow their path صرفنظر از اینکه در چه سن و سالی هستید, میتوانید شروع به مطالعه زندگی افراد موفق نمائید و سعی در پیمودن راه آنها کنید Don’t let age or education get in your way because determination is the key when it comes to getting successful اجازه ندهید تا سن و سال و میزان تحصیلات مانعی بر سر راه شما شوند چون عامل اصلی برای موفقیت مصمم بودن است Today, many entrepreneurs all over the world are using online solutions to reach customers in many countries امروزه صاحبان مشاغل با استفاده از امکانات آنلاین در بسیاری از کشورها به مشتریان جدید دست پیدا کرده اند.

The first thing when it comes to getting successful is dreaming big because the sky is the limit نخستین موردی که در زمینه موفقیت میتوان به آن اشاره کرد داشتن روحیه بلند پروازی است چون براستی محدودیتی در این زمینه وجود ندارد When you dream big and then take the steps one by one and with insight and patience and perseverance, your dreams will come true sooner or later هنگامیکه رویاهای بزرگی دارید و با بینش و صبر و در عین حال مصمم گام بر میدارید دیر یا زود آرزوهای شما به واقعیت تبدیل خواهند شد Please note that successful people are not afraid of failing numerously because failure is the bridge to victory and you should be insistent in order to work out the problems and guarantee your gains

لطفا توجه کنید که افراد موفق از چندین بار شکست نیز هراسی ندارند از آنجائیکه شکست پلی به سوی پیروزی میباشد و شما بایستی ثابت قدم باشید تا مشکلات را به کنار زده و توفیق خود را تضمین نمائید Even managers of start-ups began their projects with basic ideas at the beginning, but as they moved ahead, they found plenty of opportunities حتی مدیران شرکتهای کوچک و تازه تاسیس در ابتدای کار با ایده های مقدماتی شروع کردند ولی همانگونه که پیش رفتند به موقعیتهای زیادی دست پیدا کردد When it comes to running an online store, sending customers a small thank-you note can be recommended هنگامیکه صحبت از اداره یک فروشگاه آنلاین به میان می آید, فرستادن یک پیغام تشکر به مشتریان توصیه میشود.

In every field that you are going to enter, there are so many naysayers who try to disappoint you and change your mind, and the plan is to ignore them در هر زمینه ای که قصد ورود به آن را دارید, تعداد خیلی زیادی افراد بدبین هستند که منفی فکر میکنند و سعی در منصرف ساختن شما دارند و برنامه این است تا آنها را نادیده بگیرید Even comments of people who are jealous of you and the pessimists should sound like encouragement to you and push you ahead in your schedule حتی نقطه نظر افراد منفی نگر و آنهائیکه نسبت به موقعیت شما احساس حسادت دارند بایستی منجر به تشویق و ترغیب شما در کارتان شده و شما را در برنامه هایتان به جلو سوق بدهند.