نکاتی درباره امنیت حسابهای بانکی

حسابهای بانکی امروزه به امکانات ارتباطی مدرن و نوینی مجهز هستند که دسترسی به آنها را در تمام ساعات شبانه روز ممکن و میسر میسازد از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک و شاید کمتر فردی را بتوان یافت که در قرن بیست و یکم از چنین امکاناتی استفاده نمیکند, مخصوصا چنانچه در زمینه تجارت فردی فعال بوده و دارای حساب بانکی فعالی نیز میباشد. قصد داریم در بحث امروز به نکاتی ایمنی اشاره کنیم که میتوانند مفید واقع شوند برای ارتقاء سطح امنیتی حسابهای بانکی و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی درصورت مفقود شدن کارتهای بانکی و از این قبیل. مهم است تا با داشتن بینش از امکانات نوین بانکی در شهرها استفاده کرد تا در کنار آسایش بهره مندی از خدمات الکترونیکی, آسوده خاطر از حسابها نیز محافظت نمود.

Let’s speak about some guidelines and tips to follow when you notice your wallet or bank cards have been lost or stolen بیائید به اتفاق یکدیگر به نکات و راهنمائیهائی اشاره کنیم که در مواقع گم کردن و یا سرقت کیف پول و یا کارتهای بانکی میتوانند سودمند واقع گردند Perhaps it has happened to you as well, getting off the bus and then noticing that you left your bank card which was inside your wallet on your seat شاید برای شما هم تاکنون اتفاق افتاده باشد که از اتوبوس پیاده شده و سپس متوجه میشوید که کارت بانکی خود را که درون کیف پولتان بوده بر روی صندلی جاگذاشتید The first thing to do in such cases is not to panic and think for a moment اولین کاری که در چنین مواقعی بایستی انجام داد این است که دستپاچه نشوید و کمی تامل کنید.

If you act smart and on time, you will be able to avoid identity theft چنانچه شما باهوش باشید و به موقع اقدام نمائید, قادر خواهید بود تا از مشکلات سرقت اطلاعات شخصی خود جلوگیری نمائید The first thing you should do is trying to retrieve your card, like calling the taxi company or the rental car or the bus network which operate the vehicles and explain the incident نخستین کاری که در چنین مواردی میتوان انجام داد این است که سعی در دوباره به دست آوردن کارت خود نمائید از طریق تماس با تاکسیرانی و آژانس کایه خودرو و یا اتوبوسرانی که وسائل نقلیه را مدیریت میکنند و موضوع را توضیح دهید If that is not an option, you can work out the problem raised through contacting your bank as soon as possible and request some urgent assistance

چنانچه این کار مقدور نیست, میتوانید این مشکل را بدین صورت حل نمائید, با بانک خود بلافاصله تماس حاصل کرده و درخواست کمک فوری نمائید When losing a bank card, taking the right steps is key in safeguarding and protecting your identity and your bank details به هنگام گم کردن یک کارت بانکی, برداشتن گامهای صحیح حائز اهمیت میباشد تا از مشخصات خود و اطلاعات حسابهای بانکی خودتان محافظت نمائید If the incident happens at midnight, or someone steals your wallet or bank cards, calling the cops is the first action to take to freeze your account and avoid any problems چنانچه این اتفاق در نیمه شب رخ بدهد یا فردی کارت بانکی یا کیف پول شما را به سرقت ببرد, میتوانید از طریق تماس با پلیس حساب خود را مسدود نمائید.

Please make sure you keep an eye on your account always if there are any spending that you are unaware of, contact your bank immediately and inquire about the matter لطفا اطمینان حاصل نمائید که بر روی حسابهای خود کنترل منظم و دائمی دارید و چنانچه متوجه برداشت وجه شدید, بلافاصله بانک را مطلع سازید It is highly advised to change your internet and mobile bank passwords on a regular basis to minimize risks associated with having your account manipulated به منظور به حداقل رساندن خطرات دسترسی به حساب بانکی خود, بطور مستمر اقدام به تغییر گذر واژه حساب اینترنت بانک و موبایل بانک خود نمائید.