تهیه و طبخ غذا در گذشته و حال

مردم همواره به فکر تغذیه خود بوده اند و در زمانهای مختلف تغییری در این مساله بوجود نیامده است و صبحانه و ناهار و شام جزو برنامه های ثابت بیشتر مردم در کشورهای مختلف جهان بوده اند. شکی در این نیست که با پیشرفتهائی که در زمینه فن آوری و لوازم و محصولات خانگی بوجود آمده اند در وسائل پخت و پز غذاها نیز شگفتیهائی مشاهده شده اند که تا چند سال قبل کمتر فردی فکر آنها را میکرد. به عنوان مثال اجاق گازهائی که مجهز به انواع قسمتهای پخت غذا و شیرینی و با دماهای مختلف هستند و همچنین گریل و مایکروفر که امروزه در بیشتر آشپزخانه های رستورانها و منازل میتوان آنها را یافت. استفاده از این لوازم منجر به پخت سریعتر و بهتر غذاها شده اند و همچنین تنوع بیشتری در منوها قابل مشاهده هستند.

Food is a basic part of life and there are different menus in different countries around the world but breakfast, lunch and dinner can be found untouched all over the world غذا یکی از ارکان اساسی زندگی میباشد و دستور غذاهای متفاوتی در کشورهای مختلف نیز به چشم میخورند ولی سه وعده غذای صبحانه, ناهار و شام در سرتاسر جهان همچنان بدون تغییر و بطور ثابت دیده میشوند We are going to discuss advances in modern life which have made making food easier and even better than before قصد داریم تا به موضوع پیشرفتهائی که در زندگی مدرن در زمینه تهیه و آماده سازی غذا بپردازیم که حتی میتوان با استفاده از وسائل مدرن سریعتر و بهتر از گذشته به آشپزی پرداخت.

Nowadays we are able to prepare meals much faster than we could in the past امروزه میتوانیم خیلی سریعتر از گذشته غذا را آماده کنیم At the same time, we can enjoy a greater variety of foods and eat more healthfully همچنین میتوانیم تا از تنوع بیشتری در زمینه غذا و همچنین خوراکهای سالمتری نیز بهره مند باشیم Modern methods of food preparation can mean enjoying more options as well روشهای پیشرفته آماده سازی غذا به معنی استفاده از تنوع و انتخابهای بیشتر نیز میباشد Microwave ovens have made it possible to prepare delicious food quickly با استفاده از گازهای مایکروفر میتوان به پخت غذاهای خوشمزه در زمان کوتاهی اقدام نمود.

As you would agree with this notion, people these days rarely have time to shop and prepare meals the old-fashioned way همانگونه که شما هم با این عقیده موافقت میکنید, امروزه مردم دیگر خیلی زمان در اختیار ندارند تا به خرید رفته و غذاها را به روش سنتی آماده نمایند Nearly everyone is living a fast life تقریبا همه دارای یک زندگی سریع میباشند We are busy working, caring for our families, traveling, playing sports, and many other things and we need to squeeze cooking into our schedule as well امروزه ما مشغله های زیادی داریم از قبیل کار کردن, ورزش کردن و مراقبت از اعضاء خانواده و مسافرت رفتن و دیگر امور و مجبوریم تا آشپزی را هم در میان برنامه های خود بگنجانیم.

Modern methods of preserving food have made it possible to enjoy a wide variety of food روشهای پیشرفته نگاهداری مواد غذائی منجر به تنوع در تهیه غذاها شده است Using freezers people are able to preserve and maintain good food and meat and vegetables for several months با استفاده از فریزرها میتوان غذاها از قبیل گوش و سبزیجات را به مدت چند ماه به نحو مناسبی حفظ و نگاهداری کرد Due to the modern transportation methods, it is possible to send fresh ingredients to the restaurants in remote areas and cities با استفاده از روشهای نوین حمل و نقل میتوان مواد غذائی تازه را به رستورانها در نقاط دور و دیگر شهرها فرستاد.