بلایای طبیعی و راههای در امان ماندن

اتفاقاتی از قبیل سیل و طوفان و زلزله میتوانند در همه جای جهان رخ بدهند و درواقع بخشی از زندگی روزمره همه ما انسانها شده اند و با توجه به رشد آگاهی مردم نسبت به بلایای طبیعی میتوان از شدت تلفات جانی و مالی کاست و آنها را به حداقل رساند. درست است که با استفاده از علوم پیشرفته کنونی میتوان از زمان رخ دادن اتفافاتی مانند سیل که در چند روز آینده قرار است تا اتفاق بیفتند از طریق ماهواره ها آگاه شد ولی با این وصف بعضی مواقع ما خود را در میان آبها و یا خرابه ها ممکن است بیابیم و مهم است تا با در اختیار داشتن آگاهی کافی بتوانیم به خود و دیگران کمک رسانیم. لطفا به راهکارهائی که در این بخش یه آنها اشاره میشود دقت کرده و سعی نمائید تا آنها را به خاطر بسپارید.

All of us might have heard of news about hurricanes and tropical storms which all of a sudden strike some places ممکن است همه ما اخباری را درباره طوفانها و سیلابهای مناطق گرمسیری شنیده باشیم که ممکن است در هر زمانی در برخی نقاط به وقوع بپیوندند Human beings are living a far more advanced life compared with years ago but we still are unable to absolutely prevent such natural disasters but we are better able to cope with and prepare for them درست است که بشر امروزی به نسبت گذشته از زندگی پیشرفته تری برخوردار است ولی ما هنوز نمیتوانیم بطور کامل از چنین رویدادهای طبیعی جلوگیری کنیم ولی قادر هستیم تا بهتر با آنها مقابله کرده و خود را آماده سازیم.

Some newspaper titles and TV reporting headlines of the breaking news are all familiar to us like catastrophic damage and life-threatening flooding and mandatory evacuations of the hit areas برخی از عناوین روزنامه ها و همچنین خبرهای مهم در برنامه های تلویزیونی برای همه ما آشنا هستند از قبیل ترک اجباری مناطق آسیب دیده و همچنین خسارات فاجعه بار و یا سیلاب تهدید آمیز برای زندگی شهروندان Even after the disasters are over, the residents in the flooded areas might still face challenges for a long time to clean up the mess and set up their new homes حتی پس از سیلاب, سکنه آن مناطق ممکن است با مشکلات زیادی دست به گریبان باشند از قبیل تمیز کردن آثار خرابی و بر پا کردن خانه های جدید.

Sometimes the scope and magnitude of the earthquakes and the damages associated with them are astronomical and the death tolls and the number of inured unbelievable برخی مواقع تعداد مرگ و میر و تلفات و همچنین خسارات جانی پس از وقوع زمین لرزه های بزرگ میتوانند غیر قابل باور باشند Please note that when it comes to settling in one area of a city or country, you are expected to gather some knowledge and conduct research to become familiar with the surroundings if a natural disaster strikes لطفا توجه کنید که در هنگام تصمیم برای زندگی در یک محل شهر و یا کشور بهتر است تا شما با محیط پیرامونی آن ناحیه آشنا شوید تا درصورت وقوع رویدادهای طبیعی آماده باشید.

The impacts from heavy storms and flooding might extend to some other areas and having a radio and first-aid kit in such cases is highly advised تاثیرات طوفانهای بزرگ ممکن است تا چندین شهر هم امتداد داشته باشند و در چنین مواقعی به همراه داشتن رادیو و بسته کمکهای اولیه میتواند بسیار توصیه گردد You’d better prepare enough water and food for yourself and your family members to last for at least a couple of days بهتر است تا برای خود و اعضاء خانواده تان برای مدت چند روز آب و غذای کافی همراه داشته باشید Canned foods can be a great alternative in such cases همراه داشتن غذاهای کنسرو شده در چنین مواردی میتواند به عنوان راه حلی عالی درنظر گرفته شود.