انتخاب وسیله نقلیه مناسب

هنگامیکه صحبت از سفر رفتن و به جائی سر زدن میرسد, شاید اولین چیزی که به ذهن تقریبا همه ما خطور کند این است که از چه وسیله نقلیه ای قصد داریم تا استفاده نمائیم. شاید خیلیها ماشین و خودروی شخصی خود را انتخاب نمایند درحالیکه دیگران از وسائل حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس استفاده کنند. البته تعداد افرادی که تمایل به رفتن به یک مقصد را دارند و همچنین وجود و یا عدم وجود بار نیز میتواند در انتخاب ما و شما تاثیر گذار باشد. باتوجه به مشکلاتی که در شهرهای بزرگ وجود دارند از قبیل آلودگی هوا و همچنین ترافیک خودروی شدید, وسایل حمل و نقل عمومی میتوانند به عنوان اولین و بهترین گزینه مد نظر قرار گیرند, مخصوصا اگر در شهرهای بزرگ و در نزدیکی ایستگاههای اتوبوس و مترو هستید.

When someone chooses a method of transportation to go 25 kilometers, they have several common choices including bike, car or public transportation هنگامیکه فردی تصمیم میگیرد تا به مکانی در 25 کیلومتری برود, ممکن است از سه انتخاب مشترک برخوردار باشد تا به مقصد خود برسد, دوچرخه, خودرو و حمل و نقل عمومی It is important to think about cost of transportation when it comes to moving from one location to another one and also examine the route and how long it will take to get there مهم است تا به مواردی از قبیل هزینه سفر و همچنین مسیر انتخابی و همچنین مدت سفر دقت کرد هنگامیکه صحبت از رفتن از یک نقطه مکانی به مقصد دیگری به میان می آید.

Naturally, bike is the most affordable transportation option for shorter routes because the only thing required is the manual labor to pedal from your home to your destination and no gas or electricity or oil will be needed طبیعتا, استفاده از دوچرخه ارزانترین روش رفتن از منزل به یک مسیر کوتاه میباشد چون تنها چیزی که مورد نیاز است صرف انرژی برای پدال زدن دوچرخه میباشد و شما به هیچ گونه بنزین یا روغن و یا برق نیاز ندارید But is that a feasible option when you are considering moving from your home to a public library which is dozens of blocks away اما آیا استفاده از دوچرخه روشی منطقی بنظر میرسد چنانچه شما بخواهید از منزل خود به کتابخانه ای عمومی در دهها خیابان آنطرف تر بروید؟

Sure you can but isn’t time also an important factor to consider in this respect البته که میتوانید ولی آیا مساله زمان هم مهم نیست تا به آن توجه شود؟ When it comes to traveling or moving from one spot to another one locally or nationally and internationally, we all consider different alternatives and the timing and cost of transportation and last but not least, the convenience associated with each option هنگامیکه صحبت از رفتن به سفر به میان می آید, خواه در سطح شهر و یا کشور و یا بین المللی, همه ما به ارزیابی انتخابهایمان میپردازیم و همچنین به زمانبندی و هزینه سفر خود و در نهایت مساله دیگری که حائز اهمیت میباشد موضوع راحتی سفر بسته به انتخاب هر کدام از روشها میباشد.

Using bike for longer distances is not only exhausting but also pretty time consuming استفاده از دوچرخه برای مسیرهای طولانی نه تنها خسته کننده است بلکه بسیار زمانبر هم میباشد Just imagine it would take you one full day to get to another location in your city تصور کنید که یک روز کامل ممکن است طول بکشد تا به نقطه ای دیگر در شهر خود برسید Public transportation is faster and almost equally inexpensive حمل و نقل عمومی میتواند تقریبا به همان اندازه ارزان ولی خیلی سریعتر باشد But sometimes commuters experience long delays when using public transportation اما تنها مشکل این است که بعضی مواقع مسافران ار تاخیرهای طولانی در سیستم حمل و نقل عمومی گلایه دارند.