بزرگ شدن در مناطق ییلاقی و شهری

در نزدیکی هر شهر بزرگی میتوان مناطق ییلاقی و خوش آب و هوائی را یافت که میتوان به جرات گفت بسیاری از گردشگران و حتی افراد ساکن در شهرهای بزرگ و پایتخت کشورها به آنجا سفرهای کوتاه مثلا یکروزه داشته و از آب و هوای خوب آنجا استفاده میکنند. درست است که در شهرهای بزرگ مانند تهران امکانات بیشتری نسبت به دیگر شهرهای کوچک ییلاقی و حومه وجود دارد ولی آب و هوای آن شهرها مسلما از تهران بهتر است. کافی است تا در آخر هفته به مناطق اطراف تهران سری بزنید تا رستورانها را پر از جمعیت مشتاقی ببینید که برای چند ساعت استراحت به آنجا آمده اند. راستی, جدا از مساله تفریح, مزایا و معایب بزرگ شدن و زندگی در مناطق حومه و ییلاقی دیگر شهرها را میتوانید ذکر کنید؟

Do you have some friends who were born and raised in the countryside and spoken with them about differences between life in the capital city and the suburban areas آیا دوستانی دارید که در مناطق ییلاقی به دنیا آمده و بزرگ شده اند و با آنها درباره تفاوتهای بین زندگی در پایتخت و مناطق حومه و ییلاقی صحبت کرده اید؟ Children who are born and grow up in the countryside, are happier and healthier than the kids who live in small apartments in the crowded big cities and metropolitan areas بچه هائی که در مناطق ییلاقی و حومه شهرهای بزرگ زندگی میکنند نسبت به دیگر کودکان که در شهرهای شلوغ و پرازدحام هستند از زندگی سالمتر و بانشاط تری برخوردار هستند.

The air that they breathe is very fresh and clean compared with the atmosphere in big cities هوائی که آنها استشمام میکنند نسبت به شهرهای بزرگ بسیار تمیزتر میباشد The water they drink every day is very pure and clean and is originated from mountains and rivers and fountains آبی که آنها مینوشند از کوهها و رودها و چشمه های پاک در طبیعت بدست می آید Another important point to mention in this respect is that since children in the countryside grow up appreciating the beauties of the nature, they will keep doing so and respecting nature as they grow up نکته مهم دیگری که میتوان در اینجا به آن اشاره کرد این است که کودکان مناطق روستائی با عشق و علاقه به طبیعت زندگی کرده و بزرگ میشوند.

Most people living in villages and the countryside do not worry much about traffic accidents either since there are fewer cars in those areas compared with big cities اکثر مردمی که در روستاهای کوچک و مناطق ییلاقی و حومه شهرها زندگی میکنند کمتر راجع به تصادفات رانندگی احساس نگرانی میکنند چون نسبت به شهرهای بزرگ در این مناطق تعداد خودروهای به مراتب کمتری وجود دارد In such areas almost everybody knows other residents and this will lead to better and more friendly interaction between people living there در چنین مناطقی تقریبا همه یکدیگر را میشناسند و رابطه و تعامل دوستانه ای بین ساکنین برقرار میگردد.

In the countryside, people live in the heart of nature and they see flowers and birds and tress every day در مناطق ییلاقی مردم در دل طبیعت زندگی میکنند و همه روزه با مناظر پرندگان و درختان و گلها مواجه هستند Another exciting aspect of living in remote areas and villages is that in some areas it is possible to see wild animals from close distance while people living in big cities need to go to the zoo to see animals there جنبه جذاب دیگری که درباره زندگی در روستاها و مناطق دوردست صدق میکند این است که در خیلی موارد میتوان حیوانات وحشی را هم از فاصله نزدیک دید درحالیکه ساکنین شهرهای بزرگ برای اینکار مجبور به رفتن به باغ وحش هستند.