سالهای گرم بر روی کره زمین

کافی است تا نگاهی کوتاه به روزنامه ها و وبسایتهای اینترنتی بیندازید و یا به آخرین بخش اخبار در رادیو و تلویزیون دقت کنید تا متوجه عمق مشکلاتی که گرمایش کره زمین بوجود آورده است بشوید. از بین رفتن گونه های مختلف گیاهی و جانوری و همچنین بوجود آمدن آتش سوزیهای گسترده در بسیاری از کشورها میتوانند همگی از مشکلاتی سخن بگویند که توسط خود انسانها بوجود آمده اند. بر اساس آخرین آمارها, سال به سال بر میزان حرارت کره زمین افزوده شده و در نتیجه مشکلاتی از قبیل آب شدن یخهای قطب شمال و جنوب و در نتیجه آن بالا آمدن آب دریاها و وقوع سیل در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته اند. از آنسو در خیلی از کشورها قحطیها و خشکسالیهای درازمدت و فاجعه باری در حال رخ دادن هستند.

It seems that last year, 2016, has been the warmest year on record به نظر میرسد که سال گذشته, 2016, گرمترین سال در ثبت رکورد میباشد Scientists believe that our planet earth is constantly getting warmer and warmer and we human beings are contributing to the problem via using fossil fuels and cutting of the trees دانشمندان بر این عقیده هستند که سیاره ما زمین پیوسته درحال گرم شدن میباشد و ما انسانها به این مشکلات دامن میزنیم به جهت قطع درختان و استفاده از سوختهای فسیلی Last year, earth was warmer than ever پارسال, کره زمین از همیشه گرمتر بوده است Unfortunately it was the third year in a row of a record warmth و متاسفانه آن سومین سال متوالی در زمینه گرما بود.

The report says that long-term global warming and an unusually strong El Nino weather pattern in many countries, especially in Africa and Asia, combined to make it a record hot year بر اساس این گزارش گرمایش زمین در کنار پدیده ال نینو که قویتر از همیشه بوده است منجر به مشکلاتی در قاره های آسیا و آفریقا گشته است Some weather patterns lead to the hotter temperature in the Pacific Ocean and it will naturally contribute to heat into the atmosphere which will raise temperature in many parts of the world and this will eventually cause flooding and famine and dry climate برخی الگوهای آب و هوائی باعث گرم شدن اقیانوس آرام و در نتیجه افزایش حرارت و گرما در برخی نقاط و بالاخره باعث سیل و خشکسالی میشود.

Excess heat will cause setting of fire in many forests worldwide گرمای بیش از حد منجر به آتش سوزی در خیلی از جنگلهای جهان شده است Another reason why scientists are concerned about future of the earth is the presence of greenhouse gasses in the atmosphere دلیل دیگری که موجب نگرانی دانشمندان شده است, وجود گازهای گلخانه ای در جو میباشد Many icebergs and glaciers are rapidly melting and as mentioned earlier, this will lead to rising of the sea levels worldwide which is not a good news for people living in nearby cities آب شدن کوههای یخی منجر به افزایش سطح آب دریاها شده است و طبیعتا این خبر خوبی برای ساکنین شهرهای اطراف ساحل دریاها نیست.

Please note that governments aside, ordinary citizens like you and us too can play important roles when it comes to fighting air pollution and cutting down on gas emissions لطفا به این مطلب دقت کنید که علاوه بر دولتها, شهروندان عادی مانند ما و شما نیز میتوانیم تا نقش مهمی در زمینه مبارزه با آلودگی هوا و گازهای خروجی ایفا کنیم Through using less paper as a result of digital technology, also taking public transportation we will be able to save a lot of trees and help our lovely planet earth از طریق استفاده از کاغذ کمتر و تجهیزات دیجیتال و در نتیجه کمتر قطع کردن درختان و همچنین بیشتر استفاده کردن از حمل و نقل عمومی, همه ما میتوانیم به سیاره دوست داشتنی خود یعنی زمین کمک کنیم.