نکاتی چند درباره انعام دادن

انعام دادن یا به قول معروف دادن پول شیرینی میتواند به عنوان راه و رسمی جهانی و بین المللی در نظر گرفته شود که برای همه ملیتها شناخته شده و آشنا محسوب میشود. شاید شما هم به هنگام خروج از هتل به فردی که کیف و چمدان شما را تا درب تاکسی حمل میکند مقداری پول به عنوان تشکر پرداخت کرده باشید. در برخی از کشورها انعام دادن بسیار معمول و مرسوم است و در بعضی دیگر ممکن است لازم نباشد تا مسافرین و جهانگردان به کارگران انعام پرداخت کنند ولی در هر شرایط انعام میتواند به عنوان یکی از راههای تشکر از طرف مقابل درنظر گرفته شود. در رستورنها ممکن است کنار صندوق یک ظرف کوچک مشاهده کنید که به همین امر اختصاص یافته است و انعام کارکنان را میتوان در آنها قرار داد.

There are some studies over the net which explore the customs of tipping in different countries around the world تحقیقاتی در اینترنت وجود دارند که به بررسی آداب و رسوم انعام دادن در کشورهای مختلف جهان میپردازند First of all let’s define tipping در ابتدای کار بیائید به تعریف انعام دادن بپردازیم It is the cash that people give to the workers who perform a job such as helping them carry their luggage or bringing them food at restaurants انعام وجهی است که مردم به کارگرانی میپردازند که برای آنها کاری را انجام میدهند مثلا چمدانهای آنان را برایشان حمل میکنند یا برایشان در رستوران غذا می آورند Workers in the service industry are the folks who are usually given tips by travelers and people

معمولا انعام توسط مردم و مسافرین به کارگران در بخش خدمات پرداخت میشود Have you paid a tip to the guy who cut your hair or the taxi driver who drove you across town or served you a meal at a restaurant آیا تاکنون به فردی که موی سر شما را اصلاح کرده است, یا به راننده تاکسی که شما را به نقطه ای در شهر برده و یا به کارکنان رستوران که برای شما غذایتان را آورده اند انعام پرداخت کرده اید؟ Is there any difference between men and women when it comes to giving tips آیا بین آقایان و خانمها از نظر انعام دادن فرقی وجود دارد؟ It is true that people who earn more will tip more as well این مطلب صحیح است که افرادی که از درآمد بالاتری برخوردار هستند بیشتر انعام میدهند.

Some people give tips to the staff at coffee shops while other customers might never do that بعضی از مردم به کارکنان کافی شاپها انعام پرداخت میکنند و دیگر مشتریان ممکن است هرگز اینکار را نکنند Please note that there are no necessities in terms of tipping the staff of a restaurants or other places but it’s a way of showing your appreciation if the services offered are great and satisfactory لطفا توجه کنید که ضرورتی در زمینه پرداخت انعام در فضاهائی مانند رستورانها وجود ندارد ولی انعام دادن نوعی نشان دادن تشکر شما از کارکنان است, مخصوصا اگر خدمات ارائه شده عالی و رضایتمند باشند Perhaps it’s a good idea that you give a small tip to the housekeeping crew at the hotel where you stay

احتمالا نظر خوبی است که شما به کارکنان خدماتی هتل محل اقامت تان که اتاقتان را مرتب میکنند انعام کوچکی پرداخت کنید For many workers, like the ones at delivery departments of the restaurants, tips are very important since they get most of their earnings from tips and they actually count on the extra payments coming from customers tips انعام برای بسیاری از کارکنان, مثلا افرادی که در بخشهای تحویل غذای رستورانها کار میکنند بسیار مهم است چون آنها بیشتر درآمدشان از راه انعام مشتریان تامین میشود It is important to keep in mind that through tipping, you show your generosity to the workers and they will feel very happy مهم است تا این نکته را بخاطر داشته باشید که از طریق انعام دادن به کارگران, شما سخاوت خود را نشان میدهید و آنها بسیار خوشحال خواهند شد.