روشهای مطالعه کارآمد و ناکارآمد

تصور کنید که شب امتحان است و فردا یکی از آزمونهای مهم در دبیرستان و یا دانشکده تحصیلی شما در جریان است و شما هم به هر دلیلی فرصت چندانی نداشته اید تا امروز خود را آماده کنید. آیا از روشهای مطالعه آگاهی دارید و میدانید که بهترین راههای کسب نمرات بالا در امتحانات چیستند؟ آیا روش مناسب این است که در طول سال و ترم تحصیلی به مرور و مطالعه مستمر فصلهای کتابها پرداخت و یا اینکه همه دروس را انباشته کرد برای شب امتحان؟ چنانچه قصد فراگیری یک زبان خارجه را دارید و خود را مواجه با هزاران لغات و واژگان جدید میبینید, از چه طریقی جهت به خاطر سپردن اینهمه معلومات استفاده میکنید؟ بیائید به اتفاق یکدیگر به روشهای کارآمد و ناکارآمد مطالعه و آماده سازی جهت آزمونها نگاهی بیندازیم.

Just imagine you have a major test in school فقط تصورش را بکنید که شما یک امتحان مهم در مدرسه دارید It could be for a class in history or mathematics or geography و آن میتواند درباره کلاس تاریخ یا ریاضی یا جغرافی باشد There is a question here and that is how should you prepare yourself for such an important event سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که شما چگونه بایستی خود را برای چنین رویداد مهمی آماده کنید؟ What can you do before the big day to help you do better قبل از روز مهم آزمون, چه میتوانید انجام دهید تا بهتر امتحان را برگزار نمائید؟ Is it a good idea to reread your books or actually skim through the texts and try to get or make an abstract of the main points or the highlights

آیا ایده خوبی است تا مجددا به مطالعه کتابهایتان پرداخته و به اصطلاح آنها را تندخوانی کنید و از رئوس مطالب چکیده و نکات مهم را استخراج نمائید؟ What about underlining important words or sentences نظرتان با خط کشی زیر کلمات و جملات مهم چیست؟ Well, if you are like many other students, then you would choose both methods راستش اگر شما هم مانند بسیاری دیگر از دانشجویان هستید, از ترکیب هر دو روش استفاده خواهید کرد You may wonder whether they are the best methods out there ممکن است از خود بپرسید که آیا آنها واقعا بهترین روشهای موجود هستند Today, we are going to explore effective and ineffective ways of studying for tests, especially when there is limited time

امروز قصد داریم تا نگاهی بیندازیم به روشهای کارآمد و ناکارآمد آماده سازی برای امتحانات, مخصوصا وقتی زمان کم است As you study the following points, you may get surprised to learn that some study habits you used in the past might not be the best methods همانگونه که به مطالعه نکات زیر میپردازید, ممکن است متعجب شوید که دریابید برخی از عادات مطالعاتی که در گذشته داشتید ممکن است جزء بهترین روشها نباشند Rereading and highlighting as mentioned earlier are two standard and widely used study methods all over the world and students are familiar with them بازخوانی و نکته برداری دو روش استاندارد هستند که بسیار زیاد در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار میگیرند و دانشجویان با آنها آشنا هستند.

Although they are useful and easy to implement, but testing yourself through flashcards and practice tests can be a better idea گرچه این روشها مفید بوده و بکارگیری آنها ساده میباشد, ولی تست کردن خود از طریق استفاده از فلش کارد و همچنین نمونه سوالات امتحانی میتواند به عنوان راه حل بهتری درنظر گرفته شود There is also another strategy called spaced practice, in which you practice remembering the new information over time, instead of doing everything all at once همچنین روشی دیگر وجود دارد به نام تمرین با فاصله که در آن شما سعی در بخاطر آوردن معلومات جدید به مرور زمان خواهید کرد و نه اینکه بطور ناگهانی همه کار را با هم انجام دهید.