تمرینات تمرکز و کاهش استرس

زندگی پر تنش امروزی برای همه ما مشکلات عدیده ای به همراه آورده است و شاید کمتر فردی را بتوان یافت که کاملا به دور از دغدغه های زندگی پر تلاطم شهری و چالشهای همراه آن باشد. شاید نظر بسیار خوبی است تا به طور کلی با زندگی شهر نشینی خداحافظی کرده و به دامان طبیعت پناه ببریم ولی مساله اصلی اشتغال و تحصیل و دیگر اموری است که ما را در درون شهرها نگاه داشته اند. با استفاده از تکنیکهائی از قبیل تمرکز و یوگا و دیگر تمریناتی که میتوانند میزان استرس و تنش را در وجود و زندگی ما کاهش دهند, قدری از مشکلاتی که شاید همه ما به نوعی در بوجود آمدن آنها در زندگی شلوغ و پر ازدهام شهری نقش داشته ایم, بکاهند. چنین ورزشهائی همچنین میتوانند بر میزان تمرکز ما بر مسائل روزمره بیفزایند.

According to the research, meditation may reduce stress and also increase focus براساس تحقیقات, تمرینات تمرکزی میتوانند موجب کاهش استرس و همچنین افزایش میزان تمرکز گردند Well, all of us would agree with this notion that a mind which is filled with panic, stress, fears, worries and busy daily schedules is far from being a relaxed one راستش همه ما با این نظر موافق هستیم که فکری که مملو از برنامه های شلوغ روزانه, ترس و واهمه و استرس و نگرانیها درباره امور روزمره هست از آرامش به دور میباشد Have you had the experience of being worried and not being able to direct your attention on an event such as preparing for an exam or even trying to work out a minor problem such as finding an address

آیا تاکنون این تجربه را داشته اید که نگران چیزی بوده و در عین حال تلاش میکنید تا خود را برای کاری مهم آماده میکنید و سعی دارید تا هواس خود را برای امتحان متمرکز کنید ولی در این کار مشکل دارید و حتی انجام اموری پیش پا افتاده و ساده برای شما دشوار میباشند از قبیل یافتن یک آدرس For many people, being worried can interfere with their everyday lives برای بسیاری از مردم, نگرانی میتواند در امور روزمره آنها تداخل ایجاد کند In other groups of people, worries might even lead to serious mental disorders and lack of sleep برای برخی دیگر از گروههای مردم, نگرانیها میتوانند حتی به اختلالات جدی ذهنی و همچنین مشکلات کم خوابی منجر شوند.

People who suffer from anxiety, a nervous disorder, have unreasonable thoughts and worries and fears about the future افرادی که از اضطراب رنج میبرند, یا اختلال عصبی, دارای ترسهای غیر منطقی و نگرانیهاوی درباره آینده میباشند Based on experience, they are also unable to control these thoughts and find solutions or they might even have difficulty discussing their problems with others براساس تجربه, آنها همچنین ممکن است قادر نباشند تا افکار خود را کنترل کنند و حتی امکان دارد تا با دیگران نیز نتوانند مشکلاتشان را درمیان بگذارند In fact, they are not able to cope with stress in their lives درحقیقت آنها قادر نیستند تا با استری در زندگیشان مقابله کنند.

Well, now let’s talk about some remedies and solutions خوب, حالا بیائید به اتفاق هم درباره راه حلها و درمانها صحبت کنیم Meditation is a simple, low-cost way to help calm an unquiet person تمرکز راه حلی آسان و کم خرج جهت آرامش بخشیدن به فردی ناآرام میباشد We can define mindful meditation as thinking quietly about what is going on in the present میتوانیم تمرکز هوشمندانه را اینطور تعریف کنیم که عبارتست از تفکر آرام درباره مسائلی که در حال حاضر درحال رخ دادن میباشند It is helpful to not think about the past and future سودمند است تا گذشته و آینده را به فراموشی سپرد Think about the matter happening now and take a deep breath درباره موضوع کنونی فکر کرده و نفسی عمیق بکشید.