دبیرستان و دانشگاه و فارغ التحصیلی

یکی از مسائلی که در ذهن تقریبا همه دانش آموزان دبیرستانی در سرتاسر کشور وجود دارد نحوه ادامه تحصیل در دانشگاه و مراکز آموزش عالی و همچنین انتخاب شغل مناسب برای آینده میباشد. درست است که امروزه ورود به خیلی از دانشکده ها نسبت به قبل سهلتر شده است ولی مهم است تا با بینش و ارزیابی موقعیت مالی خانواده دست به اقدام و انتخابی مناسب زد تا در آینده دچار سردرگمی نشد. آیا بهتر است تا در رشته های علمی و فنی مهندسی به ادامه تحصیل بپردازید و یا با رشته های علوم انسانی بیشتر موافق هستید و دوست دارید مثلا یک نویسنده و یا شاعر و نقاش ماهر گردید؟ آیا بهتر است تا وارد دانشکده پزشکی شد و یا استادی دانشگاه برای شما بهترین الگو میتواند باشد؟ چه سوالات دیگری نیاز به پاسخ دارند؟

Many high school students hope to seek education at a university بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی این آرزو را دارند تا در دانشگاه ادامه تحصیل دهند Upon completing education at school, you may get accepted into a college undergraduate program به محض اتمام تحصیل در دبیرستان, شما ممکن است تا در مقطع کارشناسی در یک دانشکده پذیرفته شوید It is possible that at some times and in specific fields of study, there is a limited space and so, some people would go to private colleges or may even move abroad to pursue their education ممکن است در برخی رشته ها و مواقع کمبود ظرفیت وجود داشته باشید و بنابراین برخی از متقاضیان ممکن است به سراغ دانشگاههای خصوصی رفته و یا برای ادامه تحصیل مهاجرت کنند.

For talented students with limited financial possibilities, there are numerous opportunities as well, such as gaining admission to some good universities via scholarship and grant برای دانش آموزان مستعدی که از امکانات مالی محدودی برخوردار هستند هم راه حلهای متعددی وجود دارد از قبیل دریافت پذیرش از دانشگاهها از طریق بورسیه و وامهای تحقیقاتی Please note that applying for the best colleges with the highest ratings in educational area might be equal to spending more to get your degree لطفا توجه کنید که درخواست پذیرش از دانشگاههائی که دارای بالاترین رتبه علمی و آموزشی هستند ممکن است به این معنا باشد که شما مجبور شوید مبالغ بیشتری برای دریافت مدرک خود هزینه کنید.

After getting your IELTS and TOEFL certificates and grades sheet, conduct research to find the best universities which are affordable to apply locally and internationally and consider all options پس از دریافت نمرات و مدرک آیلتس و یا تافل به تحقیقاتی اقدام کنید و درداخل و خارج از کشور دانشگاههائی را بیابید که برای شما از نظر تمکن مالی میسر هستند و همه جنبه ها را بررسی نمائید A top-notch university is the one which is committed to teaching and educating top scientists and graduates to prepare them for their great careers in society یک دانشگاه تراز اول متعهد به آموزش و پرورش دانشجویان برای تبدیل آنان به دانشمندان و فارغ التحصیلانی است که آنان را برای مشاغل عالی در جامعه آماده کند.

Upon graduation, students are expected to have a clear vision and expectancy to fill positions in their cities and countries به محض فارغ التحصیلی, از دانشجویان این انتظار میرود تا درباره تصدی مشاغل در شهر و کشور خود دارای تصور روشنی باشند Most universities terms begin in fall and the new students might be so happy that they cannot believe their eyes after reviewing their admission letters ترم اکثر دانشگاهها در پائیز آغاز میشود و دانشجویان جدید ممکن است پس از مطالعه نامه پذیرش خود احساس خوشحالی بسیار کنند It is important to explore the science, enhance your study and get where you deserve مهم است تا به کاوش علم و به ارتقاء علمی خود پرداخته و به جائیکه شایسته آن هستید برسید.