بیدار ماندن طولانی و مطالعه در شب

دانش آموزان و دانشجویان درسخوان و فرهیخته معمولا کار مطالعاتی خود را به شب آخر امتحان نمیکشانند و در طول سال و ترم تحصیلی به مطالعه دروس پرداخته و در اکثر مواقع شبهای امتحان برای آنها آرام و بدون دغدغه میباشد ولی ممکن است هر از چند گاهی شما مجبور باشید شبها تا دیر وقت و شاید هم تا نزدیکی های صبح بیدار مانده و به خواندن کتابهای درسی و یا غیره بپردازید. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا چنین بیدارماندن هائی برای سلامتی مضر است؟ همه ما این جمله و توصیه مهم پزشکی را بارها شنیده ایم که شبها بین شش تا هشت ساعت خوابیدن برای همه ما ضروری بنظر میرسد ولی آیا فردی هست که با اطمینان اظهار کند که تا بحال هیچ شبی را تا دیروقت بیدار و مشغول مطالعه نبوده است؟

Recently some sleep experts have conducted researches and have stated that the students’ all-night study will likely hurt their performances during the exams and is not good to their overall health either اخیرا محققانی که در زمینه خواب به تحقیق میپردازند اعلام کرده اند که بیدار ماندن در طول شب برای سلامتی دانشجویان مفید نبوده و همچنین بر روی عملکرد آنها در طول امتحانات نیز تاثیر منفی بجای خواهد گزارد As the famous saying goes, a good night’s sleep is critical for academic success به قول معروف, داشتن خواب کافی جهت توفیق در زمینه تحصیلی حیاتی میباشد But the point is that there are many people to do not listen to this ولی مساله این است که خیلی از مردم به این موضوع دقت نمیکنند.

Scientists even have coined some technical terms like all-nighters and they believe such groups of students are not very successful when it comes to taking exams since they stay awake, whereas they are supposed to relax at night دانشمندان حتی لغات تکنیکی خاصی در این مورد از خود ابداع نموده اند و بر این عقیده هستند که افرادی که در طول شب بیدار هستند در آزمونها نیز چندان موفق نخواهند بود چون آنها به جای استراحت کردن در شب هنگام بیدار هستند They also argue that such living behaviors are not healthy in the long run آنها همچنین معتقدند که چنین سبکهای زندگی طولانی مدت با سلامتی فاصله دارد But as stated earlier, this is the common approach for many university and high school students

اما همانگونه که قبلا ذکر شده است, این به روشی برای بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان بدل گشته است For such groups of students, the way is to wait until the last minute in terms of preparing for an exam, especially before the final exams برای چنین گروههائی از دانش آموزان, روش این است که خود را تنها در آخرین لحظات قبل از امتحانات, بخصوص آزمونهای آخر ترم آماده کنند They mistakenly assume that they are smart and they are able to squeeze their studying into a very short period of time آنها به اشتباه بر این باور هستند که چون از ذکاوت برخوردارند, پس قادر خواهند بود تا یادگیری را در مدن زمان کوتاهی و بصورت فشرده به انجام رسانند But their methods will likely lead to losses at school and in terms of health

ولی روشهای آنان عموما به دریافت نمرات ضعیف در مدرسه و به خطر افتادن سلامتی شان منجر خواهد شد In effect, their process is compromising their sleep and can be very counterproductive as well در حقیقت, راه و رسم آنان منجر به از دست دادن استراحت و خوابیدن و همچنین غیر مفید تلقی میشود Many college students often wait until the last minute to perform a thorough review of their lessons and so they may stay up all night ahead of the test but based on experience, they will not be able to do miracle خیلی از دانشجویان اغلب انجام مرور کلی دروس خود را تا شب امتحان به تاخیر میندازند و بنابراین تمام شب را قبل از آزمون بیدار می مانند ولی بر اساس تجربه آنها قادر نخواهند بود تا معجزه کنند.