تلفنهای هوشمند و کودکان و دانش آموزان

تلفنهای هوشمند به موازارت خدمات و امکاناتی که برای مردم در سطح جهان به ارمغان آورده اند, با خود یکسری مشکلات و معضلاتی را نیز به زندگی استفاده کنندگان از چنین محصولات دیجیتالی وارد کرده اند و امروزه متخصصین در زمینه آموزش و پرورش و همچنین در ارتباط با افت نمرات تحصیلی کودکان و نوجوانان هشدارهائی را مطرح ساخته اند. شکی نیست که استفاده از تلفنهای هوشمند و مدرن امروزی برای خردسالان بسیار جذاب و دارای انگیزه های تفریحی زیادی است بطوریکه بسیاری از خردسالان و نوجوانان همه روزه ساعتها وقت خود را صرف گشت و گذار در فضای مجازی و بازیهای موبایلی میکنند و ممکن است چنین مواردی منجر به کسب نمرات ضعیف در مدارس و همچنین عقب ماندن از دیگر همسالان و دانش آموزان گردد.

Some schools might consider banning smartphones for children برخی از مدارس ممکن است به فکر ممنوع کردن استفاده دانش آموزان از تلفنهای هوشمند باشند The issue of using smartphones by small children has become a challenge for both parents and the whole education system all over the world مساله استفاده بچه های خردسال از تلفنهای هوشمند به چالشی برای والدین و همچنین تمام سیستم آموزشی در سرتاسر جهان بدل شده است Some psychologists are currently leading the effort, encouraging people to limit their children’s access to such electronic gadgets as smartphones and tablets, given the problems arisen for millions of students all over the world like loss of vision and getting poor marks

در حال حاضر برخی از روانشناسان پیشرو این حرکت هستند تا مردم را ترقیب کنند تا میزان استفاده کودکانشان از دستگاههای دیجیتال و الکترونیکی از قبیل تلفنهای هوشمند و همچنین تبلت را محدود کنند چون استفاده از این لوازم منجر به آسیب رساندن به بینائی آنها گشته و باعث دریافت نمرات ضعیف Some experts even have proposed banning the sales of smartphones to children who are under the age of thirteen برخی از متخصصین همچنین پیشنهاد ممنوعیت فروش تلفنهای هوشمند به کودکان زیر سیزده سال را داده اند Actually many children always have this struggle and challenge of spending time with their cell-phones and curling up in a corner for hours and without speaking with other family members

درواقع بسیاری از بچه ها همواره دچار این معضل و چالش هستند که به مدت طولانی و چند ساعت به گوشه ای رفته و اوقات خود را با تلفنهای هوشمندشان سپری مینمایند, بدون اینکه با دیگر اعضای خانواده صحبت کنند Thousands of students always need to have their phones around هزاران نفر از دانش آموزان همواره این نیاز را حس میکنند تا تلفنهای خود را کنار خود داشته باشند These groups of children, have access to their cell-phones and then lock themselves in their rooms and after a while they will change این گروه از بچه ها به تلفنهای همراه دسترسی داشته و خود را در اتاقشان نگاه میدارند و بعد از مدتی تغییر میکنند There should be a reasoning behind any proposed law and on second thought, many people think these scientists are right

در پشت هر پیشنهادی برای قانون بایستی یک منطق قرار داشته باشد و با نگاه مجدد به این مساله خیلی از مردم بر این باورند که این گروه از دانشمندان حق دارند They reason that children’s excessive cell-phone use is damaging the whole family values آنها بر این اعتقاد هستند که استفاده بیش از حد بچه ها از تلفنهای همراه به ارزشهای خانوده آسیب وارد میکند Other groups who oppose the idea of passing the law on limiting children’s use of smartphones claim that such issues should be dealt with inside family and it is the parents responsibility to take care of their children گروه دیگری که با نظریه تصویب قانون برای محدود کردن استفاده بچه ها از تلفنهای هوشمند ادعا میکنند که این مسائل بایستی در فضای خانه و توسط والدین برای محافظت از فرزندانشان صورت پذیرد.