تکنیکها و روشهای ترجمه

آیا تاکنون علاقمند به مطالعه در زمینه انجام یک ترجمه خوب شده اید؟ با نگاهی گذرا به بازار کتاب در می یابیم که مولفین و ناشران زیادی با مترجمان خبره در ارتباط هستند و از دانش آنها در زمینه چاپ کتب و آثار ارزشمند ادبی و علمی سود می برند ولی آیا درجه کیفی تمام آثار به چاپ رسیده در بازار مانند هم و یکسان میباشد؟ از چه تکنیکها و روشهائی میتوان بهره برد تا به ترجمه ای ایده آل دست پیدا کرد؟ آیا بهتر است تا در کنار خود از یک دائره المعارف استفاده کرد و به محض مواجه شدن با کلمات و عبارات و اصطلاحات جدید, به دنبال معادل برای آنها گشت و یا روش حرفه ای تر مطالعه متون مبدا و اصلی برای چند بار است تا با روح و فضای کلی داستان آشنا شد و سپس به سراغ فنون ترجمه و معادل یابی رفت؟

The original text is usually represented in translation but might seem as if it were hidden متن اصلی در ترجمه معمولا به حالتی شبیه به پنهان دیده میشود Since the experts will look for equivalents and expressions to convey and express the same or close meanings زیرا که متخصصین به دنبال یافتن معادلات و عباراتی هستند که همان معنی و یا معانی مشابهی را منتقل میکنند When it comes to translating contexts into each other, some parameters should be considered هنگامیکه صحبت از برگرداندن متون به یکدیگر به میان می آید, عواملی بایستی مورد بررسی قرار گیرند Like the readers and the grammar used as well as the timing of the writing since they will affect how well the final work will look

از قبیل خوانندگان و همچنین گرامر استفاده شده و زمان نگارش زیرا همه این عوامل بر روی درجه کیفی کار نهائی تاثیر خواهند داشت The source and the target expressions should be clearly and yet artistically demonstrated in the published materials عبارات مبدا و مقصد بایستی به وضوح و هنرمندانه در آثار منتشر شده دیده شوند A good translator is a a skilled person who is able to analyze texts, find good equivalents which sound natural when readers study the texts and also has passion in his/her work and at the same time must possess a talent in good writing and should also be somehow familiar with technical terms because from time to time they may face scientific texts to evaluate and edit

یک مترجم خوب فردی بامهارت است که قادر به ارزیابی متون و همچنین یافتن معادلهای خوب میباشد که برای خوانندگانی که به مطالعه متنها میپردازند طبیعی جلوه کنند و چنین فردی مسلما به کار خود علاقه دارد و در زمینه نگارش نیز دارای استعداد میباشد چون ممکن است هر از چندگاهی به بررسی و ویرایش متون علمی بپردازد Nobody can deny the important role played by translation in spreading of knowledge across the world هیچ فردی نمیتواند نقش تعیین کننده ترجمه را در گسترش علم و دانش در سطح جهان انکار کند Do you believe there is a difference between methods of translation versus techniques of translation and if the answer is yes, how can we find and make the best use of the golden tips

آیا به عقیده شما بین روشهای ترجمه و تکنیکهای آن تفاوتی وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است, چگونه میتوانیم تا به نکته های طلائی دست پیدا کنیم؟ It can be stated that when it comes to talking about translation methods, we refer to the whole contexts to be converted into other forms whereas the techniques are more limited to the specific sentences and phrases which are to be picked میتوان به این نکته اشاره کرد که هنگامیکه از روش نام میبریم, به ترجمه بصورت کلی نگاه می کنیم که از حالتی به گونه دیگر تبدیل میشود درحالیکه به هنگام صحبت محدود از تکنیک منظور ما استفاده از عبارات و کلماتی هستند که انتخاب میشوند Some professional categories and styles can be mentioned and listed in this respect

به برخی از سبکها و تقسیم بندیهای حرفه ای در همین ارتباط اشاره میکنیم The borrowing technique is being frequently used by translators which means putting the same original terms exactly in the final artwork روش قرض گرفتن بسیار توسط مترجمین استفاده میشود و در این تکنیک کلمات اصلی به همان گونه در متون نهائی نیز وارد میشوند Some people might still be interested in the traditional literal translation which means finding equivalents word for word without applying many changes to the layers of texts برخی افراد هنوز هم از روش سنتی ترجمه کلمه به کلمه و تحت اللفظی استفاده میکنند و بر این عقیده هستند که تا آنجا که ممکن است از اعمال تغییر در لایه های متون بایستی اجتناب نمود.

Transposition is yet another style used by some experts, which means moving from one grammatical form to another, without changing the overall meaning of the structure تعویض جا یکی دیگر از سبکهائی است که توسط برخی از متخصصین مورد استفاده قرار میگیرد, به این معنی که از یک ساختار گرامری به دیگری رفت بدون ایجاد تغییر در ساختار و معانی Due to some cultural observations, adaptation technique too can be used from time to time and it is also known as cultural substitution or cultural equivalent به دلیل برخی ملاحظات فرهنگی, از روش انطباق نیز در برخی موارد میتوان استفاده کرد و همچنین به این روش جایگزینی به دلایل فرهنگی و یا معادل یابی از نقطه نظر فرهنگی اطلاق میشود.