بخشهای شنیداری و گفتاری آیلتس و تافل

هنگامیکه شما هم بطور جدی به فکر شرکت در آزمونهای سنجش توانائیهای مکالماتی تافل و آیلتس می افتید, طبیعتا اولین کاری که انجام میدهید سعی در بدست آوردن اطلاعات و نکاتی ارزشمند در رابطه با هر چه بهتر برگزار نمودن و کسب نمرات درخشان میباشد. طبیعتا با توجه به قیمت تقریبا بالای ثبت نام و شرکت در چنین امتحاناتی, بهتر است تا با آگاهی کامل در سر جلسه بنشینید و از پس جواب دادن به سوالات کتبی و شفاهی برآئید. در بخشهای شنیداری و گفتاری, به جهت مواردی مانند اشتباه کردن و عجله کردن ممکن است داوطلبین چند نمره را از دست بدهند و سعی داریم تا با مرور نکات و قوانین کلیدی و راهگشا کمک هر چند مختصری به شما برای توفیق بیشتر در چنین امتحاناتی انجام دهیم.

A challenge for many applicants is that in the listening test, the audio file will be played only once, so even a bit of distraction or missing the points will result in losing marks چالشی که برای تعداد زیادی از داوطلبین وجود دارد این است که در بخش آزمون شنیداری, فایل صوتی تنها برای یکبار پخش خواهد شد و بنابراین حتی مقدار کمی عدم دقت و توجه نداشتن به نکات میتواند منجر به از دست رفتن نمره گردد There are some common mistakes made by most applicants but fortunately there are solutions to them as well چند مشکل عمومی در بین اکثر متقاضیان وجود دارد ولی خوشبختانه راه حلهائی نیز برای آنها ارائه شده است When the audio is being played, try to remain focused and concentrate the best you can

به هنگام پخش فایل صوتی, سعی نمائید تا کاملا متمرکز باشید و توجه خود را از دست ندهید It is expected that sometimes understanding the various foreigner pronunciations in the tapes might seem difficult انتظار میرود که تلفظهای متنوع و خارجی موجود در نوارها برای درک مطلب دشوار بنظر برسند It is essential to have enough listening training to hear the similar-sounding words and expressions and not merely guess them on the exam day which will lead to making mistakes and missing the audio parts ضروری بنظر میرسد تا با تمرین کافی, شنیدن جملات و کلمات هم آوا و شبیه به هم را بهبود بخشید تا از حدس زدن عبارات و اشتباه در روز امتحان که منجر به گم کردن متن و ادامه فایلها میگردد پرهیز نمود.

Through focusing on improving your listening skills, such as watching TV talk shows, news programs, documentaries and soap operas and comedy shows as well as live radio debates, you will be able to add to your self confidence when taking the listening comprehension test از طریق تمرکز بر روی تقویت مهارتهای شنیداری خود از طریق شنیدن برنامه ها و مناظره های زنده رادیوئی, سریالها و برنامه های تلویزیونی, برنامه های خبری و مستند و همچنین کمدی, شما قادر خواهید بود تا اعتماد به نفس خود را بالا برده و خود را جهت آزمون تست درک مطلب شنیداری آماده نمائید Fortunately you can even download such files online to enhance your skills because many podcasts can be found over the net

خوشبختانه همچنین این برنامه ها در اینترنت موجود هستند تا دانلود نمائید و مهارتهای خود را بهبود بخشید چون برنامه های پادکست زیادی در فضای آنلاین وجود دارند Please make sure you read the full instructions provided on the exam papers لطفا اطمینان حاصل نمائید که تمام دستورالعملهای موجود در برگه های امتحانی را مطالعه کنید For example, the listening comprehension section demands you to write no more than two words on the answer sheet به عنوان مثال, برگه پاسخهای آزمون درک مطلب شنیداری از شما درخواست میکند تا حداکثر از دو کلمه برای جواب استفاده کنید Also listen for the singular and plural terms and answers همچنین در پاسخها به کلمات مفرد و جمع در هنگام گوش دادن دقت نمائید.

Regarding the speaking test, do not feel shy and speak directly and friendly with the examiner and never feel stressed or nervous در ارتباط با امتحان مصاحبه و مکالمه, از خجالت کشیدن و دست پاچه شدن و عصبی بودن پرهیز نموده و با فرد ممتحن دوستانه و مستقیم صحبت نمائید If you begin your speech with a smile and using a greeting, they will make a good impression on the interviewer چنانچه صحبت خود را با سلام و احوالپرسی همراه با یک لبخند آغاز نمائید, آنها تاثیر خوبی بر روی فرد مصاحبه کننده خواهند داشت Do not provide short answers and try to add to the number of phrases you use in a logical way از استفاده از پاسخهای کوتاه پرهیز کنید و با افزودن به تعداد عبارات منطقی ادامه دهید.

If during your conversation you come across an unfamiliar topic or a technical term which is unknown to you, try to skip that and do not waste your time talking about whatever coming to your mind or talking for too long without addressing the questions asked چنانچه در حین مکالمه به موضوع ناشناخته ای برخوردید و یا به عبارتی که برای شما ناشناس هستند, از آن عبور نمائید و وقت خود را با صحبت کردن درباره هر آنچه که به ذهن شما می آید صرف نکنید و همچنین از صحبت زیاد بدون پرداختن به موارد پرسش شده بپرهیزید If you get the option, direct the speech towards the topics which are convenient for you to talk about درصورت امکان, صحبت را به سمت موضوعاتی که برای شما راحتتر هستند سوق دهید.