اهمیت علائم نقطه گذاری

شاید تجربه جالبی نباشد که در حین نگارش متن, متوجه شوید که به دلیل چند اشتباه نقطه گذاری کوچک, نمره عمومی و کلی نگارش شما تنزل پیدا کرده باشد. این مطلب در مواقع نامه نگاریهای رسمی و اداری و تجاری میتواند مهم باشد, و همچنین هنگامیکه شما قصد فراگیری انگلیسی را دارید و تمایل به بهبود مهارتهای نوشتاری خود را نیز داشته باشید. یک جمله و یا عبارت زمانی ایده آل و با مفهوم است که عاری از هرگونه اشتباه تایپی و نوشتاری و واجد تمام علائم نقطه گذاری باشد. شاید یک ویرگول به ظاهر کم اهمیت چیزی باشد که جمله مورد نظر شما نیاز داشته باشد. گرچه از دیدگاه فنی و تکنیکی قوانین زیادی در رابطه با نگارش متون و علائم مورد نیاز وجود دارند, ولی توجه به موارد کلیدی مهم تر میباشد.

It is interesting to mention that many of us are neglectful and for us, presence of occasional reminders regarding use of correct punctuation marks is pretty a good assistance جالب است که ذکر کنیم بسیاری از ما افرادی فراموشکار هستیم و وجود برخی نکات صرفا جهت یادآوری موارد نشانه گذاری صحیح در جملات میتواند سودمند واقع گردد To be honest there are plenty of such rules and many of them simply do not make a lot of sense and so, there is no point memorizing every bit of rule which is out there in old encyclopedias راستش را بخواهید, از این دسته قوانین, تعداد خیلی زیادی در دائره المعارفهای قدیمی وجود دارند و برخی هم عجیب هستند و هیچ دلیل منطقی برای به خاطر سپردن همه آنها واقعا وجود ندارد.

Of course here we do not intend arguing the logic or questioning the reason to learn punctuation marks البته منظور ما در اینجا به زیر سؤال بردن دلیل فراگیری قواعد نقطه گذاری نیست They are required because they can be applied to every sentence you compose in every letter you write on or off the net in your everyday life چنین قواعدی ضروری هستند زیرا که آنها میتوانند کاربرد داشته باشند در ارتباط با هر نوع جمله که شما در هر نامه ای که در فضای اینترنتی و یا خارج از آن در زندگی روزمره به رشته تحریر در می آورید You might attempt to write and submit a great essay to your teacher or boss at office in order to demonstrate your writing skills and brilliance but what if your texts are full of punctuation errors

هدف شما از نگارش یک مقاله و یا نامه جهت ارائه آنها به معلم و یا رئیس خود می تواند در راستای نمایش مهارتهای نوشتاری و یا استعداد شما باشد ولی تکلیف آن موقعی که متن شما پر از غلطهای املائی باشد چیست؟ Naturally, those people will attempt to dismiss your writing and your overall score will go down since they won’t be able to look past the errors they discover while reviewing your works to focus on your genius and they might be right طبیعتا, این افراد به رد نمودن نوشته های شما ناچار خواهند بود و نمره کلی شما تنزل خواهد داشت از آنجائیکه آنها قادر نخواهند بود تا از اشتباهاتی که در حین مرور کار شما کشف میکنند بسادگی عبور کرده و بر روی نبوغ شما تمرکز کنند و ممکن است حق هم داشته باشند.

If you truly are determined to impress others with your piece of writing, you simply have to know the punctuation rules and apply the relevant marks appropriately چنانچه شما حقیقتا مصمم هستید تا دیگران را بواسطه نوشته های خود تحت تاثیر قرار دهید, به ناچار ملزم به فراگیری قوانین نقطه گذاری و استفاده از علائم مرتبط با آنها هستید It’s actually a bit unfortunate that many prolific authors and journalists write great articles and researches but they simply mess them up with improper punctuation باعث تاسف است که بسیاری از نویسندگان چیره دست و روزنامه نگاران به نوشتن مقالات و تحقیقاتی روی می آورند که به خاطر اشتباهات نشانه گذاری درهم و نامفهوم شده اند.